Honda RoadSync Adatkezelési Tájékoztató

1. A Tájékoztatóról

A Honda Motor Europe Ltd. („HME”) és a Honda Motor Co., Ltd. („HM”) („mi”; „általunk”; „tőlünk”) elkötelezett aziránt, hogy az Ön személyes adatainak kezelésére az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak, így az Általános Adatvédelmi Rendelet és az egyéb vonatkozó adatvédelmi jogszabályok („Adatvédelmi Jogszabályok”) rendelkezéseinek megfelelően kerüljön sor.

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban („Tájékoztató”) kifejtjük a Honda RoadSync szolgáltatás („Szolgáltatás”), beleértve a kapcsolódó mobil alkalmazás („Alkalmazás”) felhasználói személyes adatainak felhasználási módját. A Tájékoztató tartalmazza a gyűjtött adatok körét, a célokat, amelyek érdekében felhasználjuk azokat, a megőrzésük időtartamát és azon harmadik személyek körét, akik számára hozzáférhetővé tehetjük ezeket a személyes adatokat. A Tájékoztató kifejti továbbá azt is, hogy Önt milyen jogosultságok illetik meg személyes adataihoz kapcsolódóan. Kérjük, hogy fordítson kellő időt a jelen Tájékoztató elolvasására és értelmezésére.

A jelen Tájékoztató kiegészíti a mindenkor az Ön rendelkezésére bocsátott egyéb, tisztességes adatkezelésről szóló vagy adatvédelmi tájékoztatókat (beleértve a HME-HU adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóját: https://www.honda.hu/motorcycles/useful-links/privacy-policy.html).

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen Tájékoztató nem vonatkozik a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra, beleértve azokat, amelyek a Szolgáltatáshoz kapcsolódhatnak vagy kölcsönhatásba léphetnek azzal, vagy amelyekre a Szolgáltatáson belüli link mutat, ezért ajánljuk, hogy olvassa el az ezekre vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat is a személyes adatai ezen harmadik személyek általi felhasználásának megértése érdekében. Az Ön személyes adatainak ezen harmadik személyek általi felhasználásáért nem tartozunk felelősséggel.

A jelen Tájékoztató kifejti az általunk Önről gyűjtött információk felhasználásának, tárolásának és megosztásának a módját, az ezekhez az információkhoz kapcsolódó jogosultságok gyakorlásának a módját, és az adatvédelem biztosítása érdekében általunk alkalmazott eljárásokat. Amennyiben a jelen Tájékoztatóval vagy az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele vagy aggálya lenne, vagy amennyiben ezek az adatok bármikor megváltoznának, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az adatvedelem@honda-eu.com e-mail-címen.

2. Információ rólunk

Az Adatvédelmi Jogszabályok értelmében a Honda Motor Europe Ltd. (00857969) (Cain Road, Bracknell, Berkshire RG12 1HL, Egyesült Királyság) és a Honda Motor Co. Ltd. (2-1-1, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokió 107-8556, Japán) az Ön személyes adatai vonatkozásában közös adatkezelőknek minősülnek. Ez azt jelenti, hogy közösen tartozunk felelősséggel az Ön adatainak kezeléséért. Az Adatvédelmi Jogszabályoknak történő megfelelés érdekében egy megállapodás keretében rögzítettük a vonatkozó feladatainkat, kötelezettségeinket és felelősségünket. Amennyiben többet szeretne tudni erről a megállapodásról, kérjük, hogy lépjen velünk kapcsolatba a lenti 11. pontban rögzített elérhetőségek egyikén.

3. A Tájékoztató módosítása

A jelen Tájékoztató időről időre módosításra kerülhet. A jelen Tájékoztató valamennyi jövőbeli módosítását közzétesszük a https://global.honda/voice-control-system/legal/GB/privacy.html honlapon, és adott esetben az Alkalmazáson belül felugró értesítés formájában. Kérjük, hogy rendszeresen térjen vissza a jelen Tájékoztatót érintő frissítések vagy módosítások ellenőrzése érdekében.

4. Értelmező rendelkezések

A jelen Tájékoztatóban:

(a) „személyes adat” alatt értendő valamennyi Önhöz kapcsolódó adat, és amely adat alapján Ön azonosítható. Ez magában foglalhatja az Ön elérhetőségeit, a Szolgáltatás Ön általi

használatának módját és az Ön helymeghatározó adatait is. A Szolgáltatással összefüggésben általunk gyűjtött személyes adatok körét a jelen Tájékoztató 5. pontjában írjuk le;

(b) „kapcsolt vállalkozásaink” alatt értendőek a leányvállalataink, az anyavállalataink és az anyavállalataink bármely leányvállalata; és

(c) „kezelés” alatt értendő az Ön személyes adatainak bármilyen használata, így azok gyűjtése, tárolása, felhasználása, továbbítása vagy törlése.

5. Az általunk felhasznált személyes adatok köre és gyűjtésük módja

A jelen pont tartalmazza a Szolgáltatással összefüggésben használt és gyűjtött személyes adatok körét.

Ezen adatok közül bizonyos adatokat Ön közvetlenül ad meg számunkra, így például a Szolgáltatásra történő feliratkozás, az Alkalmazásban történő regisztráció vagy a velünk történő kommunikáció során. Ez csak az Ön e-mail címét és a kommunikáció, így például az Ön visszajelzései vagy panaszai tartalmát foglalja magában. A Szolgáltatás használatához Google fiók szükséges az Android rendszerű készülékek és Apple ID az iOS rendszerű készülékek esetében és a fiókadataihoz nem rendelkezünk hozzáféréssel.

A Szolgáltatás Ön általi használata során automatikusan további adatokat gyűjtünk vagy hozunk létre. Ezeket az alábbi táblázat foglalja össze:

Az adat típusa

Leírás

Forrás

Helymeghatározó adatok

Ez az Ön IP címéből származik és a régiót, országot és várost foglalja magában (beleértve a szélességi és a hosszúsági fokokat).

Az Alkalmazás

Szenzoradatok

Ez annak az okostelefonnak vagy azon más eszköznek a szenzoradataiból származik, amelyen Ön az Alkalmazást használja. Ez azokat az adatokat foglalja magában, amelyek a gyorsulásra, a sebességre, a mágneses mezőkre, a fényre és a közelségre vonatkoznak.

Az Alkalmazás

Felhasználói azonosítók

Ez a Szolgáltatáshoz használt felhasználói azonosítót, az Ön Google azonosítóját vagy Apple ID-ját és az Ön e-mail címét foglalja magában

Az Alkalmazás

Utazási naplók

Ez a mozgási naplókat foglalja magában, így a teljes leutazott távolságot, az átlagsebességet, a mozgás kiindulási és végpontját, az egyetemes egyedi azonosítókat (ee azonosító), az utazási azonosítót, az alkalmazás munkamenet azonosítóját, az időt, a hosszúságot, a szélességet, a pontosságot, a sebességet, a sebesség pontosságát, a távolságot, az irányt, az irány pontosságát, a magasságot, a függőleges pontosságot, a helyszolgáltatót, a Geohash-t és az eszköz idejét.

Az Alkalmazás

Használati környezet

Ez az információ a Szolgáltatás használatának környezetére vonatkozik. Ez magában foglalja az az alábbiakról szóló információkat: Az Alkalmazás A jármű A BT egység

(i) az ön Alkalmazása, nevezetesen az alkalmazás verziója; (ii) a mobiltelefon vagy azon más eszköz, amelyen Ön az Alkalmazást használja, nevezetesen a készülék tulajdonságai (modellszám, márkanév, a gyártó neve, operációs rendszer verzió, szolgáltató neve, a képernyő magassága és szélessége, a képernyő felbontása, a képernyő tájolása), a készülék adottságai (telefonálás, SMS, hangszolgáltatások, Google Play), a készülék beállításai, nyelve, alapértelmezett alkalmazásai (zene, navigáció, telefonálás, SMS), hálózati kapcsolatok és kapcsolati állapot, Bluetooth-on vagy Wi-Fi-n keresztül csatlakoztatott kellékek vagy eszközök (pl. fejhallgató); (iii) a jármű, amellyel a Szolgáltatást használja, nevezetesen a jármű típusa, a jármű kezelőfelülete, a jármű kijelzője és minden olyan kapcsoló, amelyet a jármű a Szolgáltatás működtetéséhez használ; és (iv) az eszköz, amely összeköti az Ön járművét a Szolgáltatással („BT egység”), nevezetesen annak típusa, sorozatszáma, hardvere, szoftvere és MacAddress-e.

Az Alkalmazás

A jármű

A BT egység

Használat állapota

Ez magában foglalja az információkat arról, hogy Ön telefonál, navigál, zenét játszik, üzenet üzemmódban van, hívás módban van, továbbá az esemény azonosítóját és az esemény időpontját.

Az Alkalmazás

Használat előzményei

Ez magában foglalja a Szolgáltatás használatának időszakait, az Ön készülékének azonosítóját, a telepítési tulajdonságokat, a reklám azonosítóját, a munkamenet azonosítóját és a jármű célállomásának azonosítóját.

Az Alkalmazás

A jármű

 

A fentieken túl további személyes adatokhoz férünk hozzá az alábbi harmadik személyektől:

· Android rendszerű készülékek esetén: Google, aki az Ön Google azonosítóját bocsátja rendelkezésünkre az Alkalmazás használatához;

· Apple készülék esetén: az Apple, aki megadja nekünk az Ön Apple ID-jét, hogy biztosítsa Önnek az alkalmazást;

· Az Ön telefonjának a hang- és beszédfelismerő szolgáltatást nyújtói, amelyek a Szolgáltatás használatához lefordítják az Alkalmazás tekintetében Ön által adott hang alapú kéréseket technikai utasításokká

6. A személyes adatok felhasználásának célja

Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a célokat, amelyek elérése érdekében a Szolgáltatással összefüggésben felhasználjuk az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatait csak a vonatkozó célok teljesítéséhez szükséges mértékben használjuk fel.

Az Adatvédelmi Jogszabályok értelmében az Ön személyes adatainak a kezeléséhez megfelelő „jogalapra” van szükség. Ezt az alábbi táblázat foglalja össze.

A személyes adatok felhasználásának célja

 

A felhasznált személyes adat

Jogalap

A Szolgáltatás nyújtása az Ön részére.

Felhasználói azonosító

Helymeghatározó adatok

Utazási naplók

Használati környezet

 

 

Az Ön kérelmére a szerződéskötéshez szükséges lépések megtétele és a szerződés folyamatos teljesítése, kezelése és előmozdítása.

A Szolgáltatás fejlesztése, beleértve a Szolgáltatás minőségét, az Alkalmazást és a felhasználói élményt. Ez magában foglalja azon elemzések elvégzését, amelyek a Szolgáltatás használati módjának megértését szolgálják.

Felhasználói azonosító

Helymeghatározó adatok

Szenzoradatok

Utazási naplók

Használati környezet

Használat állapota

Használat előzményei

 

 

A kezelés a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez és tökéletesítéséhez fűződő jogos érdekeinket szolgálja.

 

Az új termékek és szolgáltatások megtervezése és fejlesztése. Ez magában foglalja azon elemzések elvégzését is, amelyek a Szolgáltatás használati módjának megértését szolgálják.

 

Helymeghatározó adatok

Szenzoradatok

Utazási naplók

 

 

A kezelés a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez és tökéletesítéséhez fűződő jogos érdekeinket szolgálja.

Az Önnel történő kommunikáció a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan. Ez magában foglalja a Szolgáltatással kapcsolatos értesítések küldését és az Ön kérdéseinek, üzeneteinek vagy kérelmeinek a kezelését, valamint a panaszkezelést.

Elérhetőségek

A közöttünk zajló kommunikáció tartalma

Bizonyos esetekben az adatkezelés a közöttünk fennálló szerződés folyamatos teljesítése, kezelése és támogatása érdekében szükséges. Azokban az esetekben, amikor a szerződéshez nem szükséges az adatok kezelése, akkor az Ön adatainak kezelését a megfelelő színvonalú felhasználói élmény nyújtásához fűződő jogos érdekünk indokolja.

 

A fentieken túl a Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat az alábbi célok érdekében is kezelhetjük:

· A vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek történő megfelelés érdekében (azon az alapon, hogy az adatkezelés a jogi kötelezettségeknek történő megfelelés biztosítása érdekében szükséges)

· A vállalkozásunk és a Szolgáltatás védelme érdekében, beleértve az általunk meghatározott szerződéses feltételek érvényesítését, jogi tanácsok beszerzését és a jogi igények feldolgozását (azon az alapon, hogy az adatkezelés a vállalkozásunk védelméhez fűződő jogos érdekünkhöz kapcsolódóan szükséges)

· A vállalkozásunk eladásának felajánlása vagy a vállalkozáshoz kapcsolódó finanszírozás megszerzése érdekében, beleértve az eszközeinket és szolgáltatásainkat is (azon az alapon, hogy az adatkezelés a vállalkozásunk nyereséges folytatásához fűződő jogos érdekünkhöz kapcsolódóan szükséges)

Ésszerűen eljárva és a körülmények figyelembevételével megállapítottuk, hogy jogos érdekeink megfelelő jogalapot biztosítanak az Ön személyes adatainak kezeléséhez bizonyos körülmények között (ezt a fentiekben a jogos érdekeink megjelölésével együtt rögzítettük). Erre a döntésre egy olyan mérlegelési teszt alapján jutottunk, amelynek elvégzésére annak érdekében volt szükség, hogy a jogos érdekeink ne csorbítsák az Ön magánéletének védelméhez fűződő egyéni jogosultságait. Amennyiben bővebb információt szeretne erről a mérlegelési tesztről, kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

7. A személyes adatainak megosztása

Az Ön személyes adatainak megosztására csak az ebben a pontban meghatározottak szerint kerül sor.

Az előző pontban rögzített célok érdekében, az Ön személyes adatait csak az alábbiakkal osztjuk meg:

 • Az erre feljogosított munkavállalóink és kapcsolt vállalkozásaink, akiknek az adatokhoz történő hozzáférése szükséges;
 • A külső beszállítóink vagy alvállalkozóink, így többek között az online eszközök fejlesztői, a Szolgáltatás működtetéséhez szükséges szolgáltatók és a felhőszolgáltatók. Konkrétabban, a személyes adatait megosztjuk:
 • Az Alkalmazás- és platformszolgáltatóval, aki nevezetesen a Drivemode
 • Az analitikai szolgáltatások nyújtóival, akik nevezetesen a Google és a Firebase
 • Az ügyfélszolgálati szolgáltatások biztosítójával, aki jelenleg a Zendesk
 • A felhő alapú tárhelyszolgáltatóval, aki nevezetesen a Google
 • Alkalmazások szolgáltatóival olyan helyzetekben, amikor Ön az Alkalmazást más alkalmazások, például Google Térkép, HERE Maps vagy médiaszolgáltatók vezérlésére használja
 • A diagnosztikai szolgáltatások biztosítóival
 • A központi informatikai rendszereink - így például az ügyfélmenedzsment platformunk - szolgáltatóival
 • · a hivatásos tanácsadóinkkal (beleértve, de nem kizárólagosan az adózási, jogi és egyéb céges tanácsadóinkat, akik professzionális szolgáltatásokat nyújtanak számunkra)
 • a fizetésképtelenségi szakértőkkel
 • a vállalkozásunk vagy eszközeink potenciális vevőivel vagy támogatóival
 • az illetékes hatóságokkal és szabályozó szervezetekkel, beleértve a bűnüldöző vagy csalásmegelőző szervezeteket és a bíróságokat, a tényleges vagy gyanított bűncselekményekhez kapcsolódóan zajló nyomozás vagy más szabályozói vagy jogi ügyek kapcsán
 • Szükség szerint az alábbi esetekben is hozzáférhetővé tehetjük az Ön személyes adatait harmadik felek számára:
 • vállalkozásunk vagy eszközeink értékesítésének felmerülése esetén, amely esetben az Ön személyes adatait a vállalkozás vagy eszközök potenciális vevői számára hozzáférhetővé tesszük;
 • a mi vagy valamennyi eszközünk harmadik fél általi felvásárlása esetén, amely esetben az általunk a vásárlóinkról nyilvántartott személyes adatok az átruházott vagyonelemek egyikeként átruházásra kerülnek;
 • fizetésképtelenségi helyzetünk bekövetkezése esetén (pl. csődeljárás vagy felszámolás);
 • szerződéses feltételeink, szabályzataink vagy az Önnel fennálló, illetve a közreműködésünkkel az Ön és egy harmadik fél között létrejött bármely szerződés kikényszerítése vagy alkalmazása érdekében;
 • a mi vagy a hozzánk kapcsolódó személyek vagy mások jogainak, tulajdonának, biztonságának védelme érdekében. Ez magában foglalja a más társaságokkal vagy szervezetekkel (beleértve, de nem kizárólagosan a helyi rendőrséget vagy más helyi bűnüldöző szervezeteket) a biztonság, bűnmegelőzés és csalásmegelőzés céljából folytatott információcserét; és
 • amennyiben jogi kötelezettség vagy szabályozói előírás teljesítése érdekében, avagy a csalás- és bűnmegelőzés vagy ezek leleplezése érdekében kötelesek vagyunk hozzáférhetővé tenni vagy megosztani az Ön személyes adatait.
 •  

Harmadik felek szolgáltatásai

A jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Szolgáltatáson belüli linkeken elérhető, harmadik személyek által üzemetetett weboldalakra, alkalmazásokra vagy portálokra, továbbá nem terjed ki a más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokra sem. Nem tartozunk felelősséggel az ilyen harmadik személyek adatvédelmi szabályzataiért és gyakorlataiért (ideértve a sütik használatát is), abban az esetben sem, ha Ön a harmadik személy weboldalához, alkalmazásához, portáljához vagy szolgáltatásához a Szolgáltatásainkból származó linkeken keresztül fért hozzá.

Javasoljuk, hogy tekintse meg valamennyi szolgáltató szabályzatát, és amennyiben aggálya vagy kérdése merülne fel, úgy lépjen kapcsolatba ezen harmadik féllel. Bármely más szolgáltatás nyújtója, így az adatcsomagok, a mobilhálózatok, a Wi-Fi kapcsolódási pont szolgáltatások, a zene vagy az üzenetküldési szolgáltatások nyújtói önálló adatkezelőnek minősülnek, és az általuk végzett adatkezelésért ők tartoznak felelősséggel.

8. A személyes adatok nemzetközi továbbítása

Az Ön személyes adatai csak Japánba kerülnek továbbításra.

Az Európai Bizottság minősítése [A Bizottság (EU) 2019/419 végrehajtási határozata (2019. január 23.) az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a személyes adatoknak Japán által a személyes információk védelméről szóló törvény alapján biztosított megfelelő szintű védelméről] szerint a személyes adatok védelme Japánban megfelelő színvonalú. Az Európai Bizottság

A Google Analytics használata során az USA-ba történő adattovábbításra is sor kerülhet, és amennyiben ez megtörténik, biztosítjuk, hogy a megfelelő szerződéses és biztonsági intézkedések (beleértve az általános szerződési feltételeket) alkalmazásra kerülnek az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

9. Személyes adatainak megőrzése

Az Ön személyes adatainak kezelésére csak azoknak a céloknak az eléréséig kerül sor, amelyek az adatkezelést szükségessé teszik. Amennyiben már nincs rá szükség, biztonságosan és visszavonhatatlanul töröljük vagy anonimizáljuk az adatokat annak érdekében, hogy a továbbiakban ne lehessen azokat Önhöz kapcsolni.

Az alábbi táblázat rögzíti, hogy legfeljebb mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait. Az ezen kategóriákba tartozó egyes konkrét adattípusok rövidebb időtartamon belül is törlésre kerülhetnek. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy az adatok megőrzésére hosszabb ideig is sor kerülhet, hajogszabály alapján vagyunk kötelesek megőrizni az adatokat, vagy ha erre jogi igények megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükség.

Adattípus

Maximális megőrzési idő

Helymeghatározó adatok

A Szolgáltatás utolsó használatától számított 5 évig

Szenzoradatok

Az adatgyűjtéstől számított 5 évig

Felhasználói azonosítók

A Szolgáltatás utolsó használatától számított 5 évig

Utazási naplók

A Szolgáltatás utolsó használatától számított 5 évig

Használati környezet

A Szolgáltatás utolsó használatától számított 5 évig

Használat állapota

Az adatgyűjtéstől számított 5 évig

Használat előzményei

Az adatgyűjtéstől számított 5 évig

E-mail-cím

A Szolgáltatás utolsó használatától számított 5 évig

Az ön által küldött kommunikáció

A kommunikáció időpontjától számított 5 évig

Az "utolsó használat" az Alkalmazásnak az Ön Szolgáltatáshoz használt eszközein történő utolsó elindítását jelenti. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 5 éven keresztül nem használja a Szolgáltatást, minden személyes adata automatikusan törlésre kerül.

Ha eltávolította és újra telepítette a Szolgáltatáshoz szükséges Alkalmazást, és utóbbinál egy olyan e-mail-címet használ, amelyet a Szolgáltatáshoz kapcsolódó eltávolított alkalmazáshoz nem használt, akkor a Szolgáltatáshoz kapcsolódó eltávolított alkalmazásból gyűjtött személyes adatok lehet, hogy nem szállnak át, és az eltávolított alkalmazás utolsó használatától számított 5 év elteltével törlésre kerülnek.

A fenti megőrzési időkhöz kapcsolódó részletes tájékoztatásért kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel az adatvedelem@honda-eu.com e-mail-címen.

10. Az Ön jogai

Az adatkezelés érintettjeként Ön számos, jogszabályok által biztosított jogosultsággal rendelkezik az általunk kezelt személyes adatai kapcsán.

 

Jog

 

Leírás

 

(1) Tájékoztatáshoz való jog

Jogosult tájékoztatást kapni az Ön általunk kezelt személyes adatai kapcsán. A jelen Tájékoztató (együttesen a HME-HU adatkezelésre vonatkozó tájékoztatójával: https://www.honda.hu/motorcycles/useful-links/privacy-policy.html) rögzíti azt, hogy hogyan gyűjtjük, birtokoljuk és tároljuk az Ön adatait, milyen műveleteket és milyen okból végzünk azokkal. Amennyiben bármilyen kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba az Ön által igényelt további információk rendelkezésre bocsátása érdekében.

(2) Hozzáféréshez való jog

Jogosult hozzáférni az Ön általunk kezelt személyes adataihoz.

(3) Helyesbítéshez való jog

Jogosult kérni az Ön általunk pontatlanul vagy hiányosan tárolt személyes adatainak helyesbítését.

(4) Törléshez való jog

 

Jogosult kérni az Ön általunk kezelt személyes adatainak törlését. Erre csak akkor van lehetőség, ha (például):

· nincs többé szükségünk a személyes adatra ahhoz a célhoz, amelynek elérése érdekében az adatot gyűjtöttük;

· Ön visszavonja a hozzájárulását azokban az esetekben, amikor az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük; vagy

· Ön tiltakozik az adatkezelés módja ellen (a lenti 7. sorban foglalt jognak megfelelően).

Kérjük vegye figyelembe, hogy a fiókjának törlése a profilinformációinak törlését és az összes járműadat anonimizálását eredményezheti.

A jármű regisztrációjának törlése is az összes járműadat anonimizálását eredményezheti (habár ez az alkalmazásban található információk törlését nem eredményezi).

(5) Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Bizonyos esetekben jogosult az Ön személyes adatainak általunk történő kezelését korlátozni. Ennek a jognak a gyakorlására csak akkor nyílik lehetőség, ha (például):

· Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatainak helyességét;

· Ön jogosult lenne a személyes adatai törléséhez való jogának gyakorlására, azonban ehelyett az adatkezelés korlátozása mellett dönt; vagy

· amikor nincs többé szükségünk a személyes adatra ahhoz a célhoz, amelynek elérése érdekében az adatot gyűjtöttük, de Önnek szüksége van az adatokra jogi igények megalapozása, érvényesítése vagy védelme érdekében.

(6) Adathordozáshoz való jog

 

Bizonyos estekben jogosult az Ön által részünkre megadott személyes adatok strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban történő átvételére. Jogosult továbbá kérni tőlünk, hogy ezeket a személyes adatokat az Ön kérelmére egy másik szervezet részére továbbítsuk.

(7) Tiltakozáshoz való jog

 

Jogosult tiltakozni az Ön személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, amennyiben a jogalap a jogos érdekeinket szolgálja, kivéve, ha mindent összevetve bizonyítani tudjuk, hogy az adatok további kezelését megalapozó jogos érdekek felülírják az Ön jogosultságait, vagy az adatok további kezelése jogi igények megalapozását, érvényesítését vagy védelmét szolgálja.

 

(8) Automatizált döntéshozatal tényéhez kapcsolódó jog, ideértve a profilalkotást

Jogosult arra, hogy ne legyen olyan döntésnek az alanya, amely kizárólag automatizált folyamaton alapul, ideértve a profilalkotást is, amely Önt érintő jogi hatásokat vált ki vagy más hasonló módon, jelentős mértékben érinti Önt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szolgáltatás nem foglal magában automatizált döntéshozatalt.

(9) Visszavonáshoz való jog

Jogosult visszavonni a hozzájárulását, amennyiben személyes adatainak általunk történő használata azon alapul (például reklámanyagok küldése során). Felhívjuk a figyelmét, hogy a visszavonás csak a jövőre vonatkozóan lesz érvényes, és a visszavonást megelőzően történt adatkezelést nem érinti.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban végzett adatkezelések egyike sem alapul hozzájáruláson.

(10) A közös adatkezelők közötti megállapodás lényegének megismeréséhez való jog

A Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés során a Honda Motor Europe Ltd. és a Honda Motor Co. Ltd. közös adatkezelőkként járnak el. Jogosult kérni a felek közötti azon megállapodás lényegének ismertetését, amelyet a felek az Adatvédelmi Jogszabályoknak történő megfelelés biztosítása érdekében kötöttek.

Ön a fenti jogait az adatvédelmi tisztviselőnkkel az adatvedelem@honda-eu.com e-mail-címen történő kapcsolatfelvétel útján gyakorolhatja.

11. Kapcsolattartási adatok

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval, a jogaival vagy a személyes adatainak védelméhez kapcsolódó bármely más üggyel kapcsolatban kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségek egyikén.

Cím: Adatvédelmi tisztviselő, Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelep, 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.

E-mail cím: adatvedelem@honda-eu.com

Javasoljuk, hogy amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele vagy aggálya van az Ön személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban, először velünk lépjen kapcsolatba. Amennyiben azonban a jogaival vagy aggályaival kapcsolatban hozzánk intézett kérések kezelésével nem lenne elégedett, akkor az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

- Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a továbbiakban: „Hatóság”), ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Adatvédelmi Jogszabályok rendelkezéseit. E körben Ön a Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A bejelentést a Hatóság alábbi elérhetőségein lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410 Honlap: www.naih.hu

- Az adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak az Adatvédelmi Jogszabályoknak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az Adatvédelmi Jogszabályokban foglalt jogait. E körben Ön az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait az Adatvédelmi Jogszabályokban meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (pl. budapesti lakóhely vagy tartózkodási hely esetén a Fővárosi Törvényszék előtt).

A törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken keresztül tekinthető meg: https://www.birosag.hu/torvenyszekek

Amennyiben a jelen Tájékoztatóra más (például audio formátumban felvett, nagyobb betűszedéssel nyomtatott, Braille-írással készült) formátumban lenne szüksége, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Utoljára frissítve: 2022. szeptember