Honda RoadSync Szerződési Feltételek (“Feltételek”)

1. A FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ INFORÁMCIÓ

1.1 Mi a Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (“Honda,” “mi,” “bennünket,” vagy “miénk”), egy Magyarországon bejegyzett fióktelep vagyunk és a székhelyünk 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 3. cím alatt található. A cégjegyzékszámunk 13-17-000133 és az adószámunk 24095237-2-44.

1.2 Ezek a Feltételek alkalmazandók a Honda RoadSync mobiltelefonos alkalmazás (“Alkalmazás”) Ön általi használatára és minden olyan termékre és / vagy szolgáltatásra, amelyek az Alkalmazáson keresztül vagy azzal összefüggésben érhetők el az Ön számára (“Szolgáltatások”).

1.3 A jelen Feltételek jogi kötőerővel rendelkező megállapodást jelentenek Ön és a Honda között az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatára vonatkozóan, így kérjük, hogy az Alkalmazás és / vagy a Szolgáltatás használata előtt figyelmesen olvassa el a Feltételeket.

1.4 Az Alkalmazás használatakor meg fog jelenni egy, a jelen Feltételek elfogadására irányuló kérés, amely az Alkalmazáson belüli digitális elfogadó négyzetek kipipálására irányuló kérelmet foglalhat magában. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Feltételek elfogadásával azok Önre nézve jogilag kötelező erejűvé válnak és az elfogadás pillanatában egy jogi kötőerővel rendelkező megállapodás jön létre Ön és a Honda között. A jelen Feltételek el nem fogadása esetén Ön nem fogja tudni használni az Alkalmazást.

1.5 A Jelen Feltételek fontos információkat tartalmaznak az Ön törvényes jogosultságairól, kötelezettségeiről és a jogorvoslatokról. Különösen felhívjuk a figyelmét a Feltételek következő pontjaira: 7. pont (Szavatosságok) és 9. pont (Felelősségkorlátozás).

1.6 A jelen Feltételek legutolsó frissítésének dátuma: 2022. szeptember 08.

2. KAPCSOLAT

2.1 Amennyiben a jelen Feltételekkel vagy az Alkalmazással kapcsolatos kérdése van:

2.1.1 tekintse meg a Honda honlapján a gyakori kérdések és válaszok részt (“GYIK Oldalak”) a https://www.honda.hu/motorcycles/owners/honda-smartphone-voice-control-system/faq.html címen; és

2.1.2 lépjen velünk kapcsolatba a GYIK Oldalakon megadott vagy Honda által más módon az Ön rendelkezésre bocsátott elérhetőségek valamelyikén az ott megjelölt elérhetőségi módokon.

2.2 A jelen Feltételek nem befolyásolják az Ön számára a jogszabályok, így például a fogyasztóvédelmi törvény által biztosított jogosultságokat, vagy más néven “törvényi jogosultságokat”. A jogaival kapcsolatos részletes információkért látogassa meg a központi kormányzati fogyasztóvédelmi oldalt a https://fogyasztovedelem.kormany.hu vagy az Európai Fogyasztó Központ Magyarország honlapját a https://www.magyarefk.hu/hu címen vagy hívja a +36-1-7951000 illetve a +36-1-8967747 telefonszámokat.

3. FELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁG

3.1 Csak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó személyek rendelkeznek jogosultsággal és képességgel az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatára.

3.2 Az Alkalmazás használatához legalább az alábbiakhoz szükséges legalacsonyabb életkor betöltése szükséges:

3.2.1 a lakóhely szerinti országban irányadó jogszabályok alapján jogosítvány megszerzése; vagy

3.2.2 az Alkalmazás használatának helye szerinti országban.

3.3 A 3.2. pontban rögzítetteken túl, ha Ön 18. életévét még nem töltötte be (vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti országban még nem minősül nagykorúnak), az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatához a szülő vagy a gyám beleegyezése szükséges, ami kiterjed a jelen Feltételek elfogadásának szükségességére is.

4. AZ ALKALMAZÁS

4.1 Az Alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez Önnek azzal kompatibilis, a szükséges operációs rendszerrel és a szükséges memóriával rendelkező okostelefonnal kell rendelkeznie. Ezek a követelmények időről időre megváltozhatnak és a további információ abban a boltban válhat elérhetővé, amelyből az Alkalmazást le kívánja tölteni (így például az Apple App Store vagy a Google Play Store) (“Alkalmazásbolt”). Az Alkalmazást nem mi adjuk el Önnek, hanem Ön megvásárolja és / vagy letölti az Alkalmazást a vonatkozó Alkalmazásboltból.

4.2 A vonatkozó Alkalmazásbolton keresztül időről időre frissítések válhatnak elérhetővé az Alkalmazáshoz. Kérjük vegye figyelembe, hogy az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások korlátozott működését eredményezheti, ha az okostelefonjára az Alkalmazás vagy az operációs rendszer legfrissebb változata nem került letöltésre.

4.3 Az Alkalmazás használatát abban az esetben licenceljük Önnek, ha betartja a jelen Feltételeket, valamint azon Alkalmazásbolt által alkalmazott szabályokat vagy irányelveket, ahonnan az Alkalmazást letöltötte. Ez a licenc a jelen Feltételek Ön vagy mi általunk történő megszüntetése esetén a 12. pontnak megfelelően lejár.

4.4 Az Alkalmazás letöltéséhez és a Szolgáltatások teljeskörű használatához Önnek szüksége lesz mobilhálózathoz és / vagy internetkapcsolathoz való hozzáférésre, egy a meghatározott tulajdonságokkal (így például Bluetooth-al) rendelkező Honda járműre, egy mobil készülékre (így például egy okostelefonra vagy tabletre), és további kiegészítőkre (így például fejhallgatóra, mikrofonra vagy fülhallgatóra) (együttesen “Egyéb Szolgáltatások”).

4.5 Az Egyéb Szolgáltatások használata során Önnek be kell tartani az Egyéb Szolgáltatásokra alkalmazandó szerződési feltételeket és utasításokat. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik az Egyéb Szolgáltatások beszerzéséért és minden, az Egyéb Szolgáltatásokért fizetendő díjakért és költségekért. Különösen harmadik személyek (így például a mobilhálózat vagy az internet szolgáltatója) által felszámított adatforgalmi díjak és költségek terhelhetik Önt az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatával összefüggésben. Valamennyi ilyen díjért és költségért

kizárólagosan Ön tartozik felelősséggel. Amennyiben nem kívánja ilyen díjak és költségek felmerülését, tartózkodnia kell az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatától.

4.6 Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyek az Egyéb Szolgáltatások által okozott pontatlan vagy hiányos információk miatt vagy az Egyéb Szolgáltatások által okozottan a Szolgáltatás megszakadása miatt merülnek fel (beleértve a mobilhálózati adatok fogadásának és / vagy átvitelének részleges korlátozottságát).

4.7 Az Alkalmazás más, független harmadik személyek honlapjára, adataira, termékeire vagy szolgáltatásaira (együttesen, “Harmadik Személy Tartalmai”) mutató linkeket tartalmazhat. A Harmadik Személyek Tartalmai nem tartoznak az irányításunk alá, nem tartozunk értük felelősséggel és nem támogatjuk azokat. Hasonlóképpen, a Honda nem garantálja, hogy az Alkalmazásban szereplő, harmadik személy által közzétett bármely információ (beleértve bármely Harmadik Személyek Tartalmainak részeként) naprakész, teljes vagy helytálló. Önnek önállóan kell meghoznia a saját független döntését az Alkalmazáson keresztül elérhető bármely információval vagy tartalommal (beleértve, de nem kizárólag a közlekedési szabályokat, rendőrségi utasításokat, térkép adatokat, közlekedési információkat, és irányokat) történő interakció kapcsán.

4.8 Minden, az Ön és a Harmadik Személy Tartalmainak szolgáltatója között létrejött megállapodás csak Ön és a vonatkozó szolgáltató között jön létre. Mi nem tartozunk felelősséggel a Harmadik Személy Tartalmai szolgáltatójának a cselekvéseiért és a mulasztásaiért (beleértve, de nem kizárólag ezek működőképességét vagy elérhetőségét vagy a térkép adatok, a forgalom vagy az irányok pontosságát).

5. AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

5.1 Miközben törekszünk annak a biztosítására, hogy az Alkalmazás pontos, naprakész és hibáktól mentes legyen, ezt garantálni nem tudjuk. Továbbá, nem tudjuk garantálni azt sem, hogy az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások bármely célra alkalmasak vagy annak megfelelnek. Ezért valamennyi, az Alkalmazásban elérhető információra történő támaszkodás az Ön saját kockázata, mivel az információk csak becslést jelentenek és pontatlanok, hiányosak vagy elavultak lehetnek.

5.2 Különösen, a Honda nem vállal szavatosságot arra, hogy a Szolgáltatások, vagy az Alkalmazáson keresztül elérhető bármely információ vagy tartalom (beleértve, de nem kizárólag a térkép adatokat, forgalmat és irányokat) (a “Tartalmak”) helytálló. Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy:

5.2.1 a tényleges útviszonyok a Tartalmaktól eltérhetnek;

5.2.2 a Tartalmak nem az úton elérhető információk, így például menetirányok, időalapú korlátozások, sávkorlátozások, útlezárások, közlekedési táblák, közlekedési lámpák, vagy rendőrségi utasítások helyettesítését szolgálják; és

5.2.3 nem tartozunk Önnek felelősséggel az esetlegesen helytelen vagy veszélyes térképi irányokért vagy más Tartalmakért.

5.3 A Honda nem szavatolja, hogy az Alkalmazáson keresztül biztosított valamennyi Szolgáltatás használata minden körülmények között megfelelő vagy biztonságos, vagy jogszerű valamennyi országban. Ön elfogadja, hogy az Alkalmazás és a Szolgáltatások biztonságos használatáért Ön tartozik felelősséggel és beleegyezik abba, hogy az Alkalmazás és a Szolgáltatások használata során mindig észszerű megítélést és jártasságot tanúsít.

5.4 Biztosítania kell azt, hogy az Alkalmazás és a Szolgáltatások használata során Ön valamennyi alkalmazandó közúti közlekedési szabálynak és előírásnak aláveti magát, azokat követi és betartja. Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy:

5.4.1 csak az Alkalmazáson (vagy azon a készüléken, amelyre az Alkalmazás telepítve van) keresztül elérhető távoli utasításokat használja, amikor az biztonságos és jogszerű;

5.4.2 nem használja az Alkalmazást vagy a Szolgáltatást olyan módon, ami nem biztonságos vagy amelynek következtében személyi sérülés vagy anyagi kár kockázata merülhet fel; és

5.4.3 vezetés vagy a jármű működtetése során nem használja azt az eszközt, amelyre az Alkalmazás telepítve van.

5.5 Az Alkalmazás és a Szolgáltatások használatához fűződő licenc feltételeként (ahogyan az a lenti 6. pontban rögzítésre kerül) beleegyezik abba, hogy az Alkalmazást vagy a Szolgáltatást nem használja a jelen Feltételekben foglaltakba ütközően. Különösen beleegyezik abba, hogy nem:

5.5.1 reprodukálja, terjeszti, tölti fel, adja el, adja bérbe, adja haszonbérbe, szereli szét, fejti vissza, modellezi vissza vagy hoz létre származékos műveket, módosítja vagy változtatja meg az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások egészét vagy azok bármely részét, vagy használja vagy hasznosítja az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások részét vagy egészét más, a Feltételekben kifejezetten megengedettől eltérő módon;

5.5.2 használja az Alkalmazást vagy a Szolgáltatásokat bármely jogellenes módon, bármely jogellenes célra vagy olyan módon, ami nincs összhangban a jelen Feltételekkel, vagy cselekszik csalárd vagy rosszhiszemű módon, így például az Alkalmazás feltörésével vagy az Alkalmazásba kártékony kódok, köztük vírusok vagy káros adatok beillesztésével;

5.5.3 sérti meg a szellemi tulajdonjogainkat vagy bármely harmadik fél jogait az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások használatával kapcsolatban;

5.5.4 használja az Alkalmazást vagy a Szolgáltatásokat olyan módon, ami károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti, meggyengítheti vagy veszélyeztetheti a rendszereinket, a biztonságunkat vagy akadályozhat más felhasználókat;

5.5.5 gyűjt vagy szerez be bármilyen információt vagy adatot az Alkalmazás vagy a rendszereink bármely vonatkozásáról vagy próbál meg dekódolni bármely, az Alkalmazást futtató szervereinkre érkező vagy onnan küldött átvitelt;

5.5.6 nyújt nekünk hamis vagy helytelen információt az Alkalmazással és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban (beleértve, de nem kizárólag egy harmadik személy felhasználónevének, jelszavának, fiókinformációinak, nevének vagy egyéb tulajdonságainak felhasználásával);

5.5.7 teszi elérhetővé, ruházza át vagy engedi át a felhasználói fiókját (beleértve, de nem kizárólag az ahhoz kapcsolódó bármely felhasználói azonosítót és jelszót) egy harmadik személynek vagy engedélyezi egyéb módon egy harmadik személy számára a fiókjának használatát;

5.5.8 kerüli meg, módosítja, gyengíti, manipulálja vagy játssza ki az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások bármely funkcióját vagy védelmét;

5.5.9 éri el, figyeli meg vagy másolja le az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások bármely elemét automatizált eszközök felhasználása útján (beleértve, de nem kizárólag a robotot, pókot, vagy kaparót);

5.5.10 semmisíti meg, akadályozza, manipulálja vagy változtatja meg bármely, az Alkalmazáshoz vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó rendszert, adatok vagy hálózatot;

5.5.11 továbbít, tárol, vagy kísérel meg tárolni vagy továbbítani vírusokat vagy bármely más káros számítógépes programokat tartalmazó adatot; vagy

5.5.12 károsítja, hatástalanítja, terheli túl vagy gyengíti meg az Alkalmazást vagy a Szolgáltatásokat;

5.6 Az Alkalmazás programozása lehetővé teszi, hogy távolról letiltsuk Önt az Alkalmazás és / vagy a Szolgáltatások használatáról, ha az Alkalmazás és / vagy a Szolgáltatások használatára vonatkozó licencének időtartama lejárt vagy a jelen Feltételekkel összhangban megszüntetésre került. Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy ha az Alkalmazáshoz és / vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférése távolról letiltásra került, az Alkalmazás és / vagy a Szolgáltatások működése egyes vagy valamennyi vonatkozásban megszűnik és Ön lehet, hogy elveszíti az Alkalmazáson belül tárolt adatait.

5.7 Ön felelősséggel tartozik valamennyi, a jelen Feltételek megszegése miatt felmerülő vagy általunk elszenvedett észszerű költség, veszteség vagy egyéb tartozás részünkre történő megfizetéséért.

6. LICENC ÉS TULAJDONJOG

6.1 A jelen Feltételekre figyelemmel ezennel nem kizárólagos, korlátozott, nem átruházható és visszavonható licencet adunk Önnek az Alkalmazás és a Szolgáltatások kizárólag a jelen Feltételekkel összhangban és kizárólag személyes használatra történő használatára. Ez a licenc nem foglalja magában az Alkalmazás többszörözésére, módosítására vagy terjesztésére vonatkozó licencet.

6.2 A 6.1. pontban rögzített licenc kivételével az Alkalmazáshoz és a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó minden jogosultság, jogcím és érdekeltség (beleértve, de nem kizárólag valamennyi szellemi tulajdonjogot) a Honda, az azzal egy csoportba tartozó vállalkozások és / vagy további engedélyezők tulajdonában áll, és a szerzői jogi jogszabályok, valamint a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és egyezmények védelme alatt áll. Mi, a leányvállalataink és az engedélyezőink fenntartjuk az Alkalmazáshoz és a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó valamennyi szellemi tulajdonjogunkat. Ez többek között azt is jelenti, hogy mi és ők maradunk ezeknek a szellemi tulajdonjogoknak a jogosultjai és a saját és az ő belátásuk szerint szabadon használhatjuk azokat.

6.3 A szellemi tulajdonjogok alatt például a következő jogok értendők: szerzői jog, védjegyek, domain nevek, mintaoltalmak, adatbázisokhoz kapcsolódó jogosultságok, szabadalmak és minden egyéb, bármilyen típusú szellemi tulajdonjogok, függetlenül attól, hogy azok nyilvántartásba vételre kerültek vagy sem (bárhol a világon).

7. SZAVATOSSÁG

7.1 Beleegyezünk abba, hogy az Alkalmazást elvárható hozzáértéssel és gondossággal nyújtjuk Önnek, és megtesszük az elvárható erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az Alkalmazás mindig elérhető legyen az Ön számára.

7.2 Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az Alkalmazáson keresztül elérhető Szolgáltatásokat “ahogy van” alapon nyújtjuk Önnek és:

7.2.1 az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások nem lesznek hibamentesek, naprakészek vagy mindenféle megszakadás nélkül folyamatosan elérhetőek. Az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások elérhetősége, pontossága és működőképessége az Ön mobilhálózatának elérhetőségétől, az internetkapcsolattól vagy a GPS jeltől, vagy a járművével vagy készülékkel kapcsolatos egyéb körülményektől függhet;

7.2.2 az Alkalmazáson vagy a Szolgáltatásokon belüli bizonyos funkciók nem vagy nem megfelelően működhetnek, ha az Ön járműve vagy készüléke nincs megfelelően karbantartva vagy jó üzemi állapotban tartva;

7.2.3 az Alkalmazáson vagy a Szolgáltatásokon belül elérhető szolgáltatások és funkciók az Ön által használt operációs rendszertől (pl. iOS vagy Android) függően eltérőek lehetnek, így előfordulhat, hogy az időről időre hirdetett összes szolgáltatás és funkció nem érhető el az Ön számára.

7.2.4 a karbantartások, frissítések és módosítások kivitelezésének időtartamai alatt (ez magában foglalhatja azokat az alkalmakat is, amikor a Harmadik Személy Tartalmainak karbantartása, frissítése vagy módosítása zajlik a vonatkozó harmadik személy szolgáltató által) az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások időszakosan elérhetetlenné válhatnak vagy akadozhatnak.

8. ELLENŐRZÉSI KÖRÜNKÖN KÍVÜL ESŐ ESEMÉNYEK

8.1 Nem tartozunk felelősséggel vagy helytállással a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeink teljesítésének azon elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet bármilyen, az elvárható ellenőrzési körünkön kívül eső cselekmény vagy esemény okoz, beleértve, de nem kizárólag:

8.1.1 a nyilvános vagy magán telekommunikációs hálózatok meghibásodását;

8.1.2 az Alkalmazás vagy bármely Szolgáltatások GPS jel hiánya, internetkapcsolat hiánya, kedvezőtlen időjárási viszonyok, természeti katasztrófák, vagy jogszabályváltozások vagy bármely kormányzati rendelet vagy utasítás változása miatt bekövetkező meghibásodását,

amelyek mindegyike egy “Ellenőrzési Körünkön Kívül Eső Esemény”.

8.2 A jelen Feltételek szerinti kötelezettségeinket befolyásoló Ellenőrzési Körünkön Kívül Eső Esemény bekövetkezése esetén:

8.2.1 a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeink felfüggesztésre kerülnek és a kötelezettségeink teljesítésére nyitva álló időtartam az Ellenőrzési Körünkön Kívül Eső Esemény időtartamával meghosszabbodik; és

8.2.2 az elvárható erőfeszítések megtételével törekszünk megoldást találni arra, hogy a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeinket az Ellenőrzési Körünkön Kívül Eső Esemény ellenére teljesíthessük.

9. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

9.1 A jelen Feltételek megszegése esetén felelősséggel tartozhatunk azokért az Ön által elszenvedett veszteségért vagy kárért, ami a jelen Feltételek megszegésének vagy a hanyagságunknak az előre látható következménye, azonban az előre nem látható veszteségekért és károkért nem tartozunk felelősséggel. A veszteség vagy a kár akkor minősül előre láthatónak, ha az a szerződésszegésünk nyilvánvaló következménye vagy ha azt a Feltételek Ön általi elfogadásának időpontjában akként említettünk.

9.2 Az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat (beleértve az Alkalmazással vagy a Szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett bármely üzenetet, adatot, információt, tartalmat vagy egyéb anyagot) kizárólag belföldi és magáncélú felhasználáshoz nyújtjuk. Ön beleegyezik abba, hogy nem használja az Alkalmazást kereskedelmi, üzleti vagy újra-értékesítési célokra és mi nem tartozunk felelősséggel az Ön bármely nyereségkieséséért, üzleti veszteségéért, üzletmenetének megszakadásáért, vagy üzleti lehetőségének elveszteséért.

9.3 Semmilyen módon nem zárjuk ki vagy nem korlátozzuk a felelősségünket:

9.3.1 a hanyagságunk miatt bekövetkező halálért vagy személyi sérülésért;

9.3.2 a csalásért vagy csalárd megtévesztésekért; vagy

9.3.3 bármely olyan kérdésben, ahol a felelősség kizárását vagy korlátozását vagy a felelősség kizárására vagy korlátozására irányuló törekvést a jogszabály kizárja.

10. VISSZAJELZÉS

10.1 Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az Alkalmazás és / vagy a Szolgáltatások működőképességével és teljesítményével kapcsolatos visszajelzés (“Visszajelzés”) benyújtása esetén a Visszajelzés:

10.1.1 nem tartalmazza harmadik személyek bizalmas, védett vagy személyes információit;

10.1.2 nem sérti harmadik személyek szellemi tulajdonjogait; és

10.1.3 a Honda azt időről időre meghozott döntése alapján nyilvánosságra hozhatja vagy felhasználhatja.

10.2 A Visszajelzés benyújtásával:

10.2.1 az időről időre meghozott döntésünk alapján Ön ingyenes, világszerte elérhető, örökös, nem kizárólagos, elidegeníthető, átruházható licencet ad a Visszajelzés felhasználására, beleértve (korlátozás nélkül) az Alkalmazás vagy a Szolgáltatások fejlesztését vagy módosítását, valamint egyéb kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokat; és

10.2.2 Ön tudomásul veszi, hogy egy ilyen licenc megadásával visszavonhatatlanul lemond és lemondottnak tekintendő valamennyi, a Visszajelzésben szereplő szellemi tulajdonjogához vagy személyhez fűződő jogához kapcsolódó követeléséről és igényérvényesítési jogosultságáról.

11. ADATVÉDELEM

Az Ön adatainak védelme és személyes adatai fontosak számunkra. Valamennyi, Ön által a rendelkezésre bocsátott személyes adat a Honda RoadSync Adatkezelési Tájékoztatónkban foglaltakkal összhangban kerül kezelésre, amely tartalmazza, hogy milyen személyes adatok kerülnek gyűjtésre Önről, azok hogyan és miért kerülnek gyűjtésre, tárolásra, használatra és megosztásra másokkal, valamint tartalmazza az Ön személyes adataihoz fűződő jogait és azt, hogy hogyan léphet velünk vagy a felügyeleti hatóságokkal kapcsolatba abban az esetben, ha a személyes adatainak használatával kapcsolatos kérdése vagy panasza merül fel.

12. FELFÜGGESZTÉS ÉS MEGSZÜNTETÉS

12.1 Ön bármikor jogosult az Alkalmazás és / vagy a Szolgáltatások használatának abbahagyására.

12.2 Saját döntésünk szerint és az Ön értesítése vagy az Ön irányába fennálló felelősség nélkül korlátozhatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Alkalmazás és / vagy a Szolgáltatások egészének vagy egy részének Ön általi használatát vagy az Ön azokhoz való hozzáférését, ha: (i) azt vélelmezzük, hogy Ön megszegte a jelen Feltételekben foglaltakat; (ii) arra jogszabály, joghatósággal rendelkező bíróság vagy bármilyen kormányzati vagy más szabályozó szerv kötelez bennünket; (iii) bármilyen váratlan technikai hiba vagy probléma felmerül; (iv) Ellenőrzési Körünkön Kívül Eső Eseményt eredményező körülmények merülnek fel; vagy (v) bármely okból megszüntetjük az Alkalmazás és / vagy a Szolgáltatások nyújtását az Ön országában vagy általánosabban a felhasználóink számára.

13. A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

13.1 A jelen Feltételeket és / vagy az Alkalmazást időről időre frissíthetjük, például a jogszabályi változásoknak való megfelelés érdekében, az általunk ajánlott új termékekre, szolgáltatásokra vagy alkalmazásokra figyelemmel, vagy bármely más okból.

13.2 A jelen Feltételeket bármikor módosíthatjuk azzal, hogy a módosításról Önt az Alkalmazás következő alkalommal történő elindításakor értesítjük, vagy amennyiben az lehetséges, értesítést küldünk arra az eszközre, amelyre az Alkalmazást telepítette. Az Alkalmazás használatának folytatása esetén úgy tekintjük, hogy Ön ezeket a módosításokat elfogadta azzal, hogy amennyiben ezek a módosítások az Ön számára hátrányosak, megkérjük, hogy

járuljon hozzá és fogadja el a módosított Feltételeket az Alkalmazáson belüli digitális elfogadó négyzetek kipipálásával.

13.3 Ha a módosított feltételeket Ön nem fogadja el, akkor előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni az Alkalmazást. Ön tudomásul veszi, hogy a módosított Feltételekhez való hozzájárulással és azok elfogadásával azok Önre nézve jogilag kötelezővé válnak.

14. ÁLTALÁNOS

14.1 Ellenkező rendelkezés hiányában a jelen Feltételekben használt “írásban” vagy “írott” kifejezések az e-mailt is magukban foglalják.

14.2 A jelen Feltételekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen értesítést (i) az Ön által legutóbb megadott e-mail címre küldött e-mail útján vagy (ii) az Alkalmazással és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos honlapon történő értesítés közzétételével közlünk. Ön vállalja, hogy helytálló és teljeskörű elérhetőségi adatokat ad meg és tart fenn, amelyeket a jelen Feltételekkel összefüggő bármely kommunikáció céljára felhasználhatunk.

14.3 A jelen Feltétek alapján fennálló jogainkat és kötelezettségeinket átruházhatjuk egy másik szervezetre azzal, hogy ez az Ön jelen Feltételek alapján fennálló jogait és kötelezettségeit nem érinti.

14.4 A jelen Feltételek alapján fennálló jogait vagy kötelezettségeit Ön csak abban az esetben ruházhatja át egy másik személyre, ha mi ahhoz írásban hozzájárulunk.

14.5 Amennyiben bármely bíróság vagy hatóság a jelen Feltételek bármelyik rendelkezését jogellenesnek, semmisnek vagy egyéb okból kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, akkor ez a rendelkezés a jelen Feltételektől elválaszthatónak tekintendő és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét vagy kikényszeríthetőségét, amely rendelkezések maradéktalanul hatályban maradnak.

14.6 Az Ön jelen Feltételek alapján fennálló kötelezettségei teljesítése általunk történő kikényszerítésének az elmaradása, vagy az Önnel szembeni jogaink érvényesítésének elmaradása vagy az ezekkel való késlekedés nem jelenti azt, hogy lemondtunk az Önnel szemben fennálló jogainkról és nem jelentheti azt, hogy Önnek nem kell ezeket a kötelezettségeit teljesítenie. Ha az Ön hibájával kapcsolatban valamely jogunkról lemondunk, erre a lemondásra kizárólag írásban kerülhet sor és ez nem jelentheti azt, hogy automatikusan lemondunk az Ön későbbi hibáival kapcsolatos jogainkról.

14.7 A jelen Feltételek és az abban hivatkozott rendelkezések alkotják az Ön és a Honda közötti, az annak a tárgyára vonatkozó teljes megállapodást és valamennyi korábbi egyéb szóbeli vagy írásbeli megállapodást, egyezséget, tárgyalást és egyeztetést felülírnak.

14.8 A jelen Feltételek közöttünk és Ön között jött létre. Más személyek nem rendelkeznek semmiféle jogosultsággal a jelen Feltételekben foglaltak kikényszerítésére.

14.9 A jelen Feltételekre Magyarország jogszabályai irányadók. Ez azt jelenti, hogy az Alkalmazás Ön általi használatára, és bármilyen, az Alkalmazásból vagy azzal kapcsolatban felmerülő jogvitára vagy követelésre (beleértve a szerződésen kívüli jogvitákat vagy követeléseket) Magyarország jogszabályai lesznek irányadók.

14.10 A jelen Feltételekkel kapcsolatban az Ön és a Honda között felmerülő bármely jogvitára az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.