Honda/Story Stream/Általános szerződési feltételek

A #Yeshonda válasz megadásával:

  1. Ön visszavonhatatlan engedélyt ad a Hondának és a vállalatcsoportjához tartozó vállalatoknak, képviselőknek és munkatársaknak arra, hogy a Tartalmat örök időkre, világszerte kereskedelmi célokra használják fel bármilyen médiumban, (korlátozás nélkül) beleértve a nyomtatott és digitális brosúrákat, a kiskereskedelmi boltok grafikáit, a sajtócikkeket, az offline és online hirdetéseket, a fizetett médiát, a közösségi médiát, a nyomtatott médiát, az e-maileket, a weboldalakat, a digitális képernyőket, a belső és külső rendezvényeket, a filmeket, a videókat, a kábeles és televíziós műsorokat és az internetet.
  2. Ön elfogadja, hogy a Honda és a vállalatcsoportjához tartozó vállalatok, képviselők és munkatársak nem kötelesek jóváírni a Tartalmat, kivéve, ha az itt olvasható általános szerződési feltételeken kívül nem született róla másmilyen írásbeli megállapodás.
  3. A Honda az Ön jóváhagyása nélkül is szerkesztheti, megváltoztathatja vagy módosíthatja a Tartalmat, amennyiben ezt szükségesnek ítéli.
  4. Ön elfogadja, hogy a Tartalom használatáért semmilyen formában nem fizetnek sem Önnek, sem külső feleknek.
  5. Ön elfogadja, hogy a későbbiekben nem vonhatja vissza a Hondának a Tartalom felhasználására adott engedélyét az adatvédelmi törvényeknek való megfelelés kivételével, amelynek értelmében a személyes adatok kérésre törölhetők.
  6. Azzal, hogy engedélyt ad a Hondának a Tartalom felhasználására, Ön kijelenti és garantálja a Honda számára a következőket:

(a) Ön a Tartalom tulajdonosa, a Tartalomban megjelenő összes ötletet, képet, szöveget és szellemi tulajdonjogot beleértve, vagy ha nem Ön ezen jogok tulajdonosa, akkor már megkapta az engedélyt ezen jogok tulajdonosától, és jogosult arra, hogy a Honda számára engedélyt adjon a Tartalomnak az itt olvasható általános szerződési feltételekben meghatározottak szerinti felhasználására;

(b) Ön megszerezte minden olyan személy hozzájárulását, aki a Tartalomban szerepel, és sem Ön, sem más külső fél nem érvényesíthet semmilyen erkölcsi jogot olyan módon, amely ellentétes a Honda számára a Tartalomnak az itt olvasható általános szerződési feltételekben foglaltak szerinti felhasználására biztosított jogokkal;

(c) a Tartalom semmilyen szempontból nem tekinthető becsületsértőnek, obszcénnek vagy fenyegetőnek bármilyen külső fél számára; továbbá

(d) Ön elmúlt 18 éves, és jogosult az itt olvasható megállapodás megkötésére.

7.  A Tartalom tartalmazhat olyan, Önnel vagy más azonosítható személyekkel kapcsolatos információkat, amelyek a hatályos jogszabályok értelmében személyes adatnak minősülnek. Az itt olvasható általános szerződési feltételek elfogadásával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a [Honda] az itt meghatározott célokból feldolgozza az ilyen személyes adatokat.

8. Amennyiben a Tartalomban más személyekre vonatkozó személyes adatok is megjelennek, Ön garantálja, hogy az ilyen személyes adatok feldolgozásához az érintettek hozzájárulását is megszerezte.

9. A Honda a Tartalomban szereplő vagy a Tartalom felhasználásával kapcsolatban egyébként megadott személyes adatokat az összes hatályos adatvédelmi törvénynek és az itt elérhető adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezeli:

[Adatvédelmi nyilatkozat | Hivatalos weboldal | Honda Magyarország].

A #Yeshonda válasz megadásával Ön elismeri és jóváhagyja, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a fenti általános szerződési feltételeket.

Adatmegőrzés

A Honda és a Story Stream az Ön adatait megfelelőségi okokból 7 évig őrzi meg a #yeshonda válasz megadásától számítva.

KÜLSŐ SZEREPLŐK

10. A Honda az Ön személyes adatainak adatkezelője. A magánszemélyek további tájékoztatást kaphatnak, illetve gyakorolhatják törvényes jogaikat, ha írnak a következő címre: DPM-UK@honda-eu.com.

A Story Stream a személyes adatok feldolgozásához szolgáltatókat is igénybe vesz, többek között a Qubeeo Ltd. (kereskedelmi nevén Story Stream) vállalatot, amely az Egyesült Királyságban található, és amely tartalomkurátori, tárhelyszolgáltatási, bemutató és analitikai szolgáltatásokat nyújt.