Fejlett menetbiztonsági eszközök új nemzedékét leplezte a Honda

A mesterséges intelligencián és ultramodern kommunikációs megoldásokon alapuló rendszerrel azt szeretné 2050-ig elérni a vállalat, hogy egyetlen halálos közlekedési baleset se történjen többet.

2021. november 25.

TOKIÓ, Japán, 2021. november 25. – Ma tartotta legújabb, legfejlettebb menetbiztonsági eszközeinek nemzetközi bemutatóját a Honda. A legendás japán vállalat arra törekszik, hogy végleg felszámolja a közlekedési baleseteket, egyszersmind lehetővé tegye, hogy az emberek kockázatok nélkül, teljes biztonságban élvezhessék a mobilitás nyújtotta szabadságot.

Ennek érdekében két innovációt dolgozott ki, melyekkel elérhető a fő célkitűzés, nevezetesen, hogy 2050-ben már egyetlen olyan halálos baleset se történjen, melyben Honda motorkerékpár vagy autó érintett. Az egyik nóvum az úgynevezett „Intelligens Vezetéstámogató Technológia” (Intelligent Driver-Assistive Technology), ami a világ első, mesterséges intelligencián alapuló, közúti asszisztense, mely nem egyébre képes, mint kiszűrni a vezetői hibák többségét, ezáltal minimálisra csökkenteni az ütközések kockázatát.

A másik találmány az „Épen és Egészségesen Hálózati Technológia” (angolul: Safe and Sound Network Technology), azaz egy új telekommunikációs rendszer, ami kapcsolatot teremt a járókelők, a járművel közlekedők és az infrastruktúra között, így megelőzhetővé válik a veszélyes helyzetek kialakulása.

A halálos balesetek nélküli közlekedési rendszer megvalósítása 2050-ig

Miként a „Biztonságot mindenkinek” jelmondat is tanúskodik róla, a Honda elsődleges célja, hogy a közúti közlekedés teljesen balesetmentessé váljon, ezért mélyreható kutatási-fejlesztési munkát végzett a hardverek és a szoftverek területén.

Ennek jegyében még fejlettebbé tette a nemrégiben bemutatott, többirányú vezetéstámogató és menetbiztonsági rendszerét, a Honda SENSING 360-at. Ennek új változatát 2030-ra már minden modell megkaphatja a főbb piacokon, sőt motorkerékpár-felismerő funkcióval is bővülhet tudása, amellett, hogy a már ismert ADAS-t (Advanced Driver-Assistance System) is okosabbá teszik a cég szakemberei.

Folytatódik a Honda motorkerékpár-biztonságot szolgáló eszközeinek fejlesztése is, miként a menetbiztonsághoz kapcsolódó oktatási módszereken (Honda Safety EdTech) is tovább dolgoznak a japán mérnökön. Ha minden a cég tervei szerint alakul, 2030-ra felére1) eshet a Honda autókat és motorkerékpárokat érintő halálos balesetek száma, legkésőbb 2050-ben pedig már egyetlen emberi életet követelő ütközés se történik majd a márka járműveivel.

1) Menetbiztonság személyre szabva:

Élet - vezetői hibák nélkül; az Intelligens Vezetéstámogató Technológia

    Az emberi agy és a kockázatvállaló viselkedés tanulmányozásával a Honda feltérképezte a vezetői hibák hátterét. A vizsgálat úgynevezett funkcionális mágneses rezonanciavizsgálato, (fMRI)2)alapult.

    A rendszer folyamatosan figyeli a vezetőt, illetve műveleteit, és a beérkező információk alapján előre felismeri, ha „hibázni készül”.

    Ezzel a megoldással minden egyes vezetőnél mérsékelhető a hibák száma, tehát az emberek szorongás nélkül közlekedhetnek.

    Az alaptechnológiákat várhatóan a 2020-as évek első felében dolgozza ki teljesen a Honda, míg gyakorlati alkalmazásuk a 20-as évek második felében indulhat meg.

A szorongást okozó vezetői hibák kiszűrése érdekében a Honda mélyre ható kutatásokat végzett, és – egyebek mellett a funkcionális mágneses rezonanciavizsgálat 2) előnyeit kihasználva – embereket és körülményeket megértő rendszert dolgozott ki.

Ez a világelső, mesterséges intelligencián alapuló eszköz az Intelligens Vezetéstámogató Technológia nevet kapta, és az ADAS érzékelőit, illetve kameráit használja fel, hogy felmérje a jármű környezetét, valamint az aktuális közlekedési szituációt. A valós idejű adatokból dolgozó MI „tudja”, hogy az adott helyzetben mi lenne a megfelelő vezetői viselkedés, és olyan támogatás nyújt, ami igazodik a vezető tudatállapotához, valamint a körülményekhez.

A vezetéstámogató funkciók új nemzedék jelenleg kutatási-fejlesztési státuszban van, de a Honda szeretné mihamarabb megvalósítani a „hibamentes”, biztonságos közlekedési rendszert, amelyben személyre és helyzetre szabott támogatást kapnak a sofőrök, így elkerülhetik a baleseteket.

A Honda új vezetéstámogató rendszerének három legfőbb előnye

1.    Kiszűrhetőek a vezetői hibák (támogatás a vezetésben):

A jármű mesterséges intelligencián alapuló segédlete csökkenti a sodródás mértékét és meggátolja, hogy a túl későn beavatkozó vezető miatt történjen baleset.

2.    Kizárhatóak a mulasztásokból és a téves észlelésekből származó hibák (kognitív segédlet): a jármű vizuális, tapintható és hallható jelzésekkel figyelmezteti a vezetőt a veszélyekre.

Jelenleg fejlesztés alatt álló funkciók: veszélyjelző, biztonságiöv-vezérlő és térhatású hang.

3.    Elalvás, illetve figyelmetlen vezetés okán bekövetkező hibák elhárítása (figyelemsegédlet): a jármű segít ébren tartani a vezetőt és csökkenti a fáradtságérzetet.

Jelenleg fejlesztés alatt álló funkciók: tapintás alapú, illetve biovisszajelzés (a rezgő üléstámla segít megőrizni az éberséget). 

A Honda most bemutatta az új „Intelligens Vezetéstámogató Technológiát”, a jövőben pedig folytatja fejlesztését, hogy a 2020-as évek első felében felépíthesse a rendszer teljes hátterét, majd az évtized második felében megkezdhesse gyakorlati alkalmazását.

Ezzel a Honda ismét nagyot mozdítja előre a hagyományos vezetéstámogató rendszereket, hiszen segít a sofőrnek elkerülni a balesetveszélyt rejtő közlekedési helyzeteket. Emellett az AI-alapú rendszer próbálja teljesen kiküszöbölni – az ütközések 90%-áért felelős – vezetéstechnikai hibákat3).

2) Együtt, biztonságban az összes közlekedő:

„Épen és Egészségesen Hálózati Technológia” létrehozása, melynek lényege, hogy a telekommunikációs rendszerekkel hálózatba kapcsolja az összes közlekedőt.

A rendszer felismeri és értelmezi az egyes járművezetők, illetve közlekedők helyzetét, valamint pásztázza a környezetüket.

A szervereknek eljuttatott adatok segítségével virtuális térben reprodukálják az adott közlekedési helyzetet, azonosítják a lehetséges kockázatokat, és így jelzik előre a várható vészhelyzeteket.

A rendszer kiválasztja a leghatékonyabb vezetőtámogató információkat, ezeket közli a sofőrökkel és a többi közlekedővel, valamint arra ösztönzi őket, hogy – még a vészhelyzet kialakulása előtt – tegyenek meg mindent a lehetséges balesetek elkerüléséért.

A Honda a 2020-as évek második felére szeretné szabványosítani a technológiát, valamint megvalósítani a balesetek nélküli közlekedést, ezért fokozza az egész iparágra kiterjedő, emberek, cégek és közületek közötti együttműködést.

Emellett arra törekszik, hogy a közlekedők – a távközlési rendszereknek köszönhetően – kapcsolatban legyenek egymással, szinte együtt éljenek az utakon, és létrejöjjön a biztonságos, együttműködő közlekedők társadalma.

Az „Épen és Egészségesen Hálózati Technológia” révén szervereken összesítik az út menti és fedélzeti kamerákból, valamint okostelefonokból nyert adatokat, és a virtuális térben reprodukálják a közlekedési helyzeteket. A virtuális térben elemzik a pillanatnyi körülményeket, és a rendszer azok alapján megjósolja, pontosabban szimulálja, hogy miként viselkednek majd az egyes vezetők balesetveszélyt rejtő helyzetekben. Ezután a rendszer kiválasztja a leghatékonyabb, leghasznosabb vezetési tanácsokat, hogy segítse a közlekedőket a lehetséges vészhelyzetek elkerülésében.

Az információk és a tanácsok ösztönösen feldolgozható formában jutnak el a sofőrökhöz, motorosokhoz, gyalogosokhoz stb. a HMI-n (ti. ember és gép közötti érintkezési felületen) keresztül, arra ösztönözve őket, hogy – még a vészhelyzet kialakulása előtt – tegyenek meg mindent a balesetek megelőzéséért.

Hogy ez 2030 után a mindennapi közlekedés részévé váljon, a Honda 2025-ig megvalósítja – az addigra bizonyítottan hatékony – rendszer hátterét, fokozza az egész iparágra kiterjedő együttműködést a köz- és magánszféra között, s még az évtized vége előtt szabványosítja a technológiát.

Keiji Ohtsu, a Honda R&D Co. Ltd. elnök-vezérigazgatója elmondta:

 

„Szeretnénk teljesen kiküszöbölni a mobilitási kockázatokat, és – új értékként – biztonságot, valamint nyugalmat garantálni minden egyes közlekedőnek.  Ennek érdekében új műszaki megoldásokat fejlesztettünk ki, melyek – a már említett új értékként – segíthetnek elérni, hogy 2050-ben a Honda autók és motorkerékpárok képesek legyenek minden (!) halálos balesetet elkerülni. Hogy a balesetmentes társadalom megvalósulhasson, tovább gyorsítjuk a fejlődést az iparágban, valamint a köz- és magánszférában.”

1) Honda autók és motorkerékpárok halálos baleseteinek csökkentése. 50% minden 10 000-ből. A 2030-as év a 2020-ashoz viszonyítva.

2) Funkcionális mágneses rezonanciavizsgálat, azaz fMRI (a véráram változásait figyelve képes felismerni, hogy az agy mely területei dolgoznak éppen)

3) Forrás: “Number of Fatalities in Traffic Accidents By Type of Violations of Laws” – 2017-es tanulmány Japán közúti biztonságáról.