Honda Connected Services Szolgáltatások használati feltételei

Szolgáltatások használati feltételei („Feltételek”)

Tartalom

1. Tájékoztatás jelen Feltételekről
2. Lépjen kapcsolatba velünk
3. A Szolgáltatások
4. Csatlakoztatott Profil létrehozása
5. eSIM aktiválása
6. Tulajdonjog Megerősítése
7. Tulajdonjog Időszaki Megerősítése
8. Meghívott Felhasználók
9. Szolgáltatáscsomagok
10. A szolgáltatáscsomagok tartalma és használata
11. Szolgáltatáscsomagok megrendelése
12. Szolgáltatáscsomagok automatikus megújítása
13. Szolgáltatáscsomagok törlése és visszatérítése
14. Külsős szolgáltatáscsomagok
15. Regisztráció első országa
16. A Szolgáltatások elfogadható használata
17. Garanciavállalás
18. Felelősségvállalás
19. A Gépjármű tulajdonjogának megváltozása és a Szolgáltatások kikapcsolása
20. A Szolgáltatások felmondása a Honda által
21. A Szolgáltatások felmondása a Felhasználó által
22. A megszüntetés következményei
23. Jelen Feltételek és a Szolgáltatáscsomag Feltételeinek módosításai
24. A Szolgáltatások módosításai
25. Rajtunk kívül álló okok
26. Adatvédelem
27. Szellemi tulajdonjogok
28. Egyéb feltételek
29. Alkalmazandó jogszabályok
30. Szolgáltatáscsomag Feltételei

1. Tájékoztatás jelen Feltételekről

1.1 A Honda Motor Europe Limited („Honda”, „mi”, „minket” vagy „miénk”) egy Angliában és Walesben bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglia, RG12 1HL. cégjegyzékszáma: 00857969, adószáma pedig: GB 711019584.

1.2 Mielőtt megvásárolná vagy más módon használná a Honda által, kompatibilis Honda gépjárművön („Gépjármű”) és/vagy a My Honda+ mobiltelefonos alkalmazáson („Alkalmazás”) keresztül kínált szolgáltatásokat („Szolgáltatások”), olvassa el figyelmesen ezeket a Feltételeket.

1.3 Jelen Feltételek és az Alkalmazás használati feltételei („Alkalmazás feltételei”) együttesen jogilag kötelező érvényű megállapodást jelentenek Ön és a Honda között a Szolgáltatások megvásárlásával, illetve használatával kapcsolatban. A rendszer arra kéri, hogy fogadja el jelen Feltételeket, amelyhez be kell jelölnie az Alkalmazáson belüli digitális jelölőnégyzeteket.

1.4 Ön (a „Felhasználó”) tudomásul veszi, hogy e Feltételek elfogadásával azok jogilag kötelező érvényűek lesznek, és az elfogadás időpontjában Ön és a Honda között jogilag kötelező érvényű megállapodás jön létre. Amennyiben nem fogadja el jelen Feltételeket, nem vásárolhatja meg és nem használhatja a Szolgáltatások egy részét vagy egészét.

1.5 Jelen Feltételek fontos információkat tartalmaznak az Ön jogairól, kötelezettségeiről és jogorvoslati lehetőségeiről. Külön felhívjuk a figyelmét a Feltételek következő pontjaira: 5. pont (eSIM-aktiválás); 10. pont (a szolgáltatáscsomagok tartalma és használata), 12. pont (a szolgáltatáscsomagok automatikus megújítása); 15. pont (a regisztráció első országa); 16. pont (a szolgáltatások elfogadható használata); pont (garanciavállalás) és 18 pont (felelősség).

1.6 A Feltételeket legutóbb 2020. március 9-én frissítették.

2. Lépjen kapcsolatba velünk

2.1 Ha bármilyen kérdése van a Feltételekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, a következőket teheti:

2.1.1 tekintse meg a Honda weboldalán a gyakran ismételt kérdések és válaszok rész t(„GYIK oldalak”) a honda.hu/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html címen;

2.1.2 lépjen kapcsolatba velünk a GYIK oldalakon elérhető vagy a Honda által más módon közölt kapcsolattartási módszerek és elérhetőségek segítségével.

2.2 E Feltételek semmilyen módon nem érintik az Ön jogszabályok („Törvényi Rendelkezések”), így például a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény által biztosított jogait. Az Ön jogaival kapcsolatos további információkért látogasson el a központi fogyasztóvédelmi portálra (https://fogyasztovedelem.kormany.hu)

3. A Szolgáltatások

3.1 Ahhoz, hogy igénybe tudja venni a Szolgáltatásokat, vagy élvezhesse azok előnyeit, bizonyos dolgokat meg kell tennie. A Honda időről időre értesíti majd Önt arról, hogy melyek ezek a dolgok, de többek között a következőket kell majd tennie:

3.1.1 töltse le és telepítse az Alkalmazást okostelefonjára (a részletekért tekintse meg az Alkalmazás feltételeit);

3.1.2 hozzon létre Honda-fiókot és Csatlakoztatott Profilt (a részletekért tekintse meg a 4 pontot);

3.1.3 a Connected (Csatlakoztatott) üzemmódba kapcsolt Gépjárműben legyen eSIM (a részletekért tekintse meg az 5 pontot);

3.1.4 végezze el a Gépjárművön a Tulajdonjog Megerősítése és/vagy a Tulajdonjog Időszaki Megerősítése műveletet (a részletekért tekintse meg a 6 és 7 pontot);

3.1.5 legyen a Gépjármű Elsődleges Felhasználója vagy Meghívott Felhasználója (a részletekért tekintse meg a 6 és 8 pontot); és

3.1.6 rendelkezzen a Szolgáltatásokhoz szükséges Szolgáltatáscsomagokkal (a részletekért tekintse meg a 9 pontot).

3.2 A Szolgáltatások a Gépjármű típusától, műszaki jellemzőitől és kibocsátási évétől, valamint a regisztráció első országától függően változhatnak (a részletekért tekintse meg a 15 pontot). Ha a Gépjármű nem képes a Szolgáltatások fogadására, például a helyi szabályozási követelmények miatt vagy műszaki okokból, akkor a Honda nem köteles biztosítani Önnek a Szolgáltatásokat. Az elérhető szolgáltatásokra vonatkozó kritériumok és egyéb adatok tekintetében keresse fel a 2.1.1. pontban jelzett honlapunkat.

3.3 A Honda által időről időre kínált Szolgáltatások további részletei tekintetében a felvilágosítással szolgálhat az Ön márkakereskedője, megtalálhatók a GYIK oldalakon, az Alkalmazásban pedig egyéb információk is találhatók. Ne feledje, hogy a Szolgáltatások korlátozott funkcionalitással rendelkeznek, ha az Alkalmazásnak vagy az operációs rendszernek nem a legfrissebb verziója van az okostelefonjára letöltve.

3.4 A Szolgáltatások használatához legalább 18 évesnek kell lennie.

4. Csatlakoztatott Profil létrehozása

4.1 A Szolgáltatások használatához az Alkalmazáson belül létre kell hoznia egy Honda csatlakoztatott szolgáltatási profilt („Csatlakoztatott Profil”). A Csatlakoztatott Profil létrehozásához kövesse az Alkalmazásban leírt lépéseket, amely a következőket tartalmazza:

4.1.1 az Alkalmazás letöltése és telepítése okostelefonjára;

4.1.2 Honda online felhasználói fiók létrehozása („Honda-fiók”) az Alkalmazás feltételeiben meghatározott folyamat követésével; és

4.1.3 további részletek megadása, például a Felhasználó neve, címe, illetve bármely adat megadása, amely a Csatlakoztatott Profil létrehozása során szükséges, vagy bármely más, időről időre tőlünk kért adat megadása.

4.2 A Csatlakoztatott Profil létrehozásakor valós, pontos és teljes információkat kell megadnia nekünk, és ezeket az információkat szükség szerint időről időre folyamatosan frissítenie vagy módosítania kell.

4.3 Ha valótlan, pontatlan vagy hiányos adatokat ad meg a Csatlakoztatott Profil létrehozásakor, vagy szükség szerint nem módosítja és nem frissíti az adatokat időről időre, fenntartjuk a jogot arra, hogy a Csatlakoztatott Profilt azonnali hatállyal megszüntessük, és a továbbiakban nem használhatja a Szolgáltatásokat. A felmondási jogainkról további információkat a 19. pont tartalmaz. A jelen pontban meghatározott esetben a személyes adatok megőrzésével kapcsolatban a vonatkozó adatvédelmi szabályzatunk ad iránymutatást.

4.4 Ön tudomásul veszi, hogy a jelszava és a Csatlakoztatott Profiljával kapcsolatos egyéb adatok biztonsága és bizalmas kezelése kizárólag az Ön felelőssége. Ha úgy gondolja, hogy bárki jogosulatlan hozzáférést szerzett a Csatlakoztatott Profiljához, azonnal változtassa meg jelszavát.

4.5 A Csatlakoztatott Profil törléséhez kövesse az Alkalmazásban leírt lépéseket, a Honda-fiókja törléséhez pedig lépjen kapcsolatba a Hondával. Ha törli a Honda-fiókját, a Csatlakoztatott Profil is automatikusan törlődik, ezért alaposan fontolja meg a Honda-fiók törlését. A Honda-fiók vagy a Csatlakoztatott Profil törlésével kapcsolatos további részleteket a vonatkozó adatvédelmi szabályzatunk tartalmazza.

4.6 Ha bármikor megszűnik a Csatlakoztatott Profilja, az eSIM-kártyát átkapcsolásra kerül eCall Üzemmódba (a 5. pontban meghatározottak szerint), és többé nem tudja igénybe venni a Szolgáltatásokat. Ilyen esetekben a Honda nem köteles visszatérítést nyújtani a fel nem használt Szolgáltatásokért, és nem köteles a Szolgáltatások használatának vagy rendelkezésre állásának bármilyen elvesztéséért fizetni. Ahhoz, hogy az eSIM-kártyát újra Connected (Csatlakoztatott) üzemmódba kerülhessen (a 5 pont meghatározása szerint), létre kell hoznia egy új Csatlakoztatott Profilt, és követnie kell a 5 pontban leírtakat.

5. eSIM aktiválása

5.1 A Szolgáltatások igénybevételére alkalmas Gépjárművek beágyazott előfizetői azonosító modul chipet („eSIM”) tartalmaznak. Az eSIM kezdetben beállítható „eCall only mode” (Csak eCall Vészhívó Rendszer) üzemmódra, ami azt jelenti, hogy az eSIM nincs teljesen csatlakoztatva mobil távközlési hálózathoz, és a Gépjármű nem képes adatokat fogadni vagy továbbítani, és ebből következően Szolgáltatást sem tud nyújtani („eCall Üzemmód”).

5.2 A Szolgáltatások teljes körű igénybevételéhez aktiválni kell az eSIM-kártyát a „Connected” (Csatlakoztatott) üzemmódba történő átváltással, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben csatlakozik egy mobil távközlési hálózathoz („Csatlakoztatott Üzemmód”). Az eSIM Csatlakoztatott Üzemmódba kapcsolásához be kell tartania az Alkalmazás utasításait, amelyek a Gépjárműhöz való hozzáférést és a Honda márkakereskedés felkeresését tehetik szükségessé.

5.3 Az eSIM-szolgáltatást és annak mobil távközlési hálózathoz való csatlakozását a Honda harmadik fél hálózati szolgáltatója kezeli. A 5.2 pontban leírt lépések végrehajtásával Ön megerősíti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az eSIM Csatlakoztatott Üzemmódba legyen állítva, és így mobil távközlési hálózathoz tudjon csatlakozni.

5.4 Ha azt szeretné, hogy az eSIM-kártya Csatlakoztatott Üzemmódból eCall Üzemmódra váltson, akkor el kell távolítania a Gépjárművet a Garázsából (a 6.5 pontban meghatározottak szerint), vagy törölnie kell a Csatlakoztatott Profilját. Miután befejezte ezen lépések egyikét, a Honda észszerű lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy az eSIM-et eCall Üzemmódba állítsa, de ez számos külső tényezőtől függhet, például attól, hogy a Gépjármű mobil távközlési hálózathoz hozzáféréssel rendelkező területen tartózkodik-e. Az eSIM eCall Üzemmódba történő átkapcsolásával Ön nem tudja igénybe venni a Szolgáltatásokat, és a Honda nem köteles visszatérítést adni a fel nem használt Szolgáltatásokért, valamint nem felelős a Szolgáltatások használatának vagy rendelkezésre állásának elvesztéséért.

5.5 Felhívjuk figyelmét, hogy csak az Elsődleges Felhasználó (a 6.4 pontban meghatározottak szerint) válthatja át az eSIM-kártyát Csatlakoztatott Üzemmódba vagy eCall Üzemmódba, és ilyen kérések és műveletek végrehajtásával Ön kijelenti, hogy Ön az Elsődleges Felhasználó.

6. Tulajdonjog Megerősítése

6.1 Ha olyan Gépjárművel rendelkezik, amely képes Szolgáltatások igénybevételére, miután létrehozott egy Csatlakoztatott Profilt és az eSIM-kártyát Csatlakoztatott Üzemmódba kapcsolta, az Alkalmazás segítségével csatlakoztathatja a Gépjárművet a Csatlakoztatott Profilhoz.

6.2 Ahhoz, hogy a Gépjárművet a Csatlakoztatott Profiljához csatlakoztathassa, meg kell erősítenie, hogy Ön a Gépjármű törvényes tulajdonosa, vagy a törvényes tulajdonos egyértelmű és vitathatatlan engedélyével rendelkezik a Gépjármű Elsődleges Felhasználóként való használatára (az alábbiakban meghatározottak szerint) („Tulajdonjog Megerősítése”).

6.3 A Tulajdonjog Megerősítése érdekében végezze el a Tulajdonjog Megerősítésének folyamatát az Alkalmazásban leírtak szerint. Ez a művelet szükségessé teheti, hogy Ön hozzáférjen a Gépjárműhöz, és bizonyos adatokat vigyen be az Alkalmazásba, illetve a Gépjármű fedélzeti kijelzőegységébe („Gépjármű Kijelzőegysége”), például a gépjármű alvázszámát („VIN”).

6.4 Az a személy, aki a Gépjármű Tulajdonjog Megerősítését elvégezte, a Szolgáltatások és e Feltételek tekintetében a Gépjármű Elsődleges Felhasználójának minősül („Elsődleges Felhasználó”).

6.5 A Tulajdonjog Megerősítése után a Gépjármű megjelenik az Alkalmazás virtuális Garázsában, amely a Csatlakoztatott Profilhoz tartozó Gépjárműveket mutatja („Garázs”). Vegye figyelembe, hogy az Elsődleges Felhasználóként való megjelölés és/vagy a Tulajdonjog Megerősítésének elvégzése nem jelenti azt, hogy Ön a Gépjármű törvényes tulajdonosa lesz. Ez a folyamat kizárólag a Honda által a Szolgáltatások igénybevételéhez alkalmazott folyamat.

6.6 A Tulajdonjog Megerősítésének és/vagy a Tulajdonjog Időszaki Megerősítésének (a 6 és 7 pontban leírtak szerint) végrehajtásával Ön garantálja és kijelenti a Hondának, hogy Ön a Gépjármű törvényes tulajdonosa, vagy a törvényes tulajdonos egyértelmű és vitathatatlan engedélyével rendelkezik a Gépjármű Elsődleges használójaként történő használatára. Ha megszegi ezt a 6.6 pontot, tudomásul veszi, hogy a Honda és/vagy a Gépjármű jogi tulajdonosa részére kifizeti azokat a veszteségeket, költségeket vagy egyéb összegeket, amelyek a Tulajdonjog Megerősítése vagy a Tulajdonjog Időszaki Megerősítése műveletek jogtalan elvégzése miatt keletkeztek vagy merültek fel.

7. Tulajdonjog Időszaki Megerősítése

7.1 A Tulajdonjog Megerősítése mellett, amikor a Csatlakoztatott Profil először kapcsolódik a Gépjárműhöz a 6 pontban leírtak szerint, időről időre újra meg kell erősítenie, hogy még mindig Ön a Gépjármű tulajdonosa, vagy továbbra is engedéllyel kell rendelkeznie a törvényes tulajdonostól, hogy Ön a Gépjárművet Elsődleges Felhasználóként használja („Tulajdonjog Időszaki Megerősítése”).

7.2 A Tulajdonjog Időszaki Megerősítésének elvégzéséhez a Honda időről időre értesíti Önt, hogy az Alkalmazás útmutatása alapján végezze el újra a Tulajdonjog Megerősítését.

7.3 A Tulajdonjog Időszaki Megerősítése a Honda által a Szolgáltatások jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében bevezetett intézkedés, amelyet Önnek a Honda által előírt határidőn belül kell végrehajtani. Ha az előírt határidőn belül nem végzi el a Tulajdonjog Időszaki Megerősítését, a Honda jogosult az eSIM-kártyát eCall Üzemmódba kapcsolni, és felfüggeszteni a Szolgáltatásokat. A Szolgáltatások felfüggesztése esetén, és feltéve, hogy rendelkezik aktív, még le nem járt Szolgáltatáscsomaggal, bármikor visszaállíthatja a felfüggesztett Szolgáltatásokat a Tulajdonjog Időszaki Megerősítésének utólagos elvégzésével, ám ha az eSIM-kártyát vissza kell kapcsolni Csatlakoztatott Üzemmódba, előfordulhat, hogy fel kell keresnie egy Honda márkakereskedést a 5 pontban a későbbiekben leírtak szerint.

7.4 A Honda nem felelős a Szolgáltatások elvesztéséért vagy megszakításáért, ha a Szolgáltatás felfüggesztése azért következik be, mert Ön nem teljesíti a Tulajdonjog Időszaki Megerősítését. Hasonlóképpen, ha Ön előre fizetett a Szolgáltatásokért (például előfizetéses szolgáltatáscsomag révén), akkor Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatás felfüggesztésének időtartama alatt nem jogosult visszatérítésre vagy kompenzációra.

8. Meghívott Felhasználók

8.1 Az Elsődleges Felhasználó jogosult arra, hogy az Alkalmazásban meghatározott eljárás szerint további személyek számára is lehetővé tegye az Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatások használatát a Gépjárművel („Meghívott Felhasználók”). Ön beleegyezik, hogy csak azoknak a személyeknek a személyes adatait osztja meg a Hondával, akik kérték, hogy Meghívott Felhasználók legyenek, és az adatmegosztással kapcsolatban minden olyan információt megadtak, amelyet a vonatkozó jogszabályok előírnak.

8.2 Az egyidejűleg megengedett Meghívott Felhasználók száma korlátozott lehet, az ilyen korlátozások további részletei a GYIK oldalakon találhatók. Az Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatások használatához a Meghívott Felhasználónak a 4. pontban meghatározott folyamat vagy a Honda által időről időre a Meghívott Felhasználóval közölt egyéb folyamat alapján Honda-fiókot és Csatlakoztatott Profilt kell létrehoznia.

8.3 A 5., 6. és 7. pontok kivételével jelen a Feltételek azokra a Meghívott Felhasználókra is vonatkoznak, akiknek jelen Feltételeket el kell fogadniuk a Honda-fiók és a Csatlakoztatott Profil létrehozásakor, az Alkalmazáson belüli digitális jelölőnégyzetek bejelölésével. Ha Ön Meghívott Felhasználó, tudomásul veszi, hogy jelen Feltételek elfogadásával azok jogilag kötelező érvényűek lesznek, és az elfogadás időpontjában Ön és a Honda között jogilag kötelező érvényű megállapodás jön létre. Ha nem fogadja el jelen Feltételeket, nem lehet Meghívott Felhasználó.

8.4 A Meghívott Felhasználó és az Elsődleges Felhasználó felelősséggel tartozik a Honda felé a Meghívott Felhasználók és a Gépjármű bármely más használójának vagy utasának cselekedeteiért vagy mulasztásaiért (beleértve e Feltételek megszegését is), amennyiben az ilyen cselekmények vagy mulasztások a Honda számára veszteséget vagy költséget okoznak.

8.5 Miután a Meghívott Felhasználó elvégezte a szükséges lépéseket, a Gépjármű megjelenik az ő Garázsában. A Meghívott Felhasználók a Gépjármű és a Szolgáltatások tekintetében korlátozottabb jogokkal rendelkeznek, mint az Elsődleges Felhasználók, és a Meghívott Felhasználók nem tudnak saját jogukon Szolgáltatáscsomagokat vásárolni vagy előfizetni (a részletekért tekintse meg a 9 pontot). Csak az Elsődleges Felhasználó jogosult a Gépjármű Szolgáltatáscsomagjainak megvásárlására vagy előfizetésére, és csak az Elsődleges Felhasználó jogosult bizonyos beállításokat megtenni a Gépjármű tekintetében, amelyet a Meghívott Felhasználó nem tud megváltoztatni. További információk az Alkalmazásban találhatók.

8.6 Ha Ön Meghívott Felhasználó, Ön:

8.6.1 igazolja és kijelenti, hogy az Elsődleges Felhasználó meghívta és felhatalmazta arra, hogy használja az Alkalmazást és az ahhoz kapcsolódó Szolgáltatásokat abban a Gépjárműben, amelyhez Meghívott Felhasználóként regisztrálják Önt;

8.6.2 tudomásul veszi, hogy a Gépjármű használata esetén az Elsődleges Felhasználó és/vagy más Meghívott Felhasználó megtekintheti a Gépjármű Ön által történő használatával és az utazási előzményekkel kapcsolatos bizonyos információkat (a vonatkozó adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint); és

8.6.3 nem lehet joga vagy követelése a Honda felé, ha az Elsődleges Felhasználó úgy dönt, hogy Ön már nem jogosult Meghívott Felhasználó lenni, beleértve a Szolgáltatás használatának vagy rendelkezésre állásának elvesztését is.

9. Szolgáltatáscsomagok

9.1 A Szolgáltatások csomagokba vannak foglalva („Szolgáltatáscsomagok”), amelyeket a következők szerint nyújtják:

9.1.1 a Honda: standardként illetve díjmentesen, csak a Gépjármű első tulajdonosa esetében („Standard Szervizcsomagok”);

9.1.2 a Honda: előfizetési díj fejében („Előfizetéses Szolgáltatáscsomagok”); vagy

9.1.3 harmadik felek: előfizetési díj fejében („Külsős szolgáltatáscsomagok”).

9.2 Bizonyos Szolgáltatáscsomagok megvásárlásakor vagy más módon történő használatakor a Szolgáltatáscsomagok vásárlására és/vagy használatára további feltételek is alkalmazhatók („Szolgáltatáscsomag Feltételei”). A Szolgáltatáscsomag Feltételeit a jelen Feltételek végén kerülnek rögzítésre, vagy a Honda külön biztosítja Önnek. Ha bármilyen Szolgáltatáscsomagot alkotó Szolgáltatást használ, akkor úgy kell tekinteni, hogy tudomásul vette és elfogadta a vonatkozó Szolgáltatáscsomag Feltételeit.

9.3 A Szolgáltatáscsomag Feltételeit a jelen Feltételekkel együtt kell értelmezni. A Szolgáltatáscsomag Feltételei a jelen Feltételek és a Hondával kötött általános, jogilag kötelező érvényű megállapodás hatálya alá tartoznak, és annak részét képezik (a részletekért tekintse meg a 1.4 pontot). Amennyiben a jelen Feltételek 1–29 pontjai és a Szolgáltatáscsomag Feltételei között ellentmondás van, a Szolgáltatáscsomag Feltételei az irányadók (csak a vonatkozó ellentmondás esetére). Amennyiben a jelen Feltételek 31. pontja és a Szolgáltatáscsomag Feltételei között ellentmondás van, jelen Feltételek az irányadó.

10. A szolgáltatáscsomagok tartalma és használata

10.1 A Szolgáltatáscsomag – a 10.3. pontra is figyelemmel – az aktiválásának napján kezdődik, amelyről a Honda értesíti, és az Alkalmazás által meghatározott lejárati napon ér véget („Szolgáltatáscsomag időtartama”). A Szolgáltatáscsomag időtartamának végén a Szolgáltatáscsomagok megújíthatók vagy ismételten megvásárolhatóak a 11 pontnak megfelelően, vagy ha korábban már elfogadta, automatikusan megújíthatók a 12 pontnak megfelelően. Ha a Szolgáltatáscsomagot nem újítják meg vagy nem vásárolják meg ismét, akkor előfordulhat, hogy nem használhatja és nem fogadhatja az adott Szolgáltatáscsomagban található Szolgáltatásokat.

10.2 A Honda jogosult a Szolgáltatáscsomagok tartalmának és funkcióinak időről-időre történő megváltoztatására, és a Honda nem vállal garanciát arra, hogy a Standard Szolgáltatáscsomagot alkotó Szolgáltatásokat mindig standardként, illetve (adott esetben) ingyenesen biztosítja. Az ilyen Szolgáltatásokhoz a Honda belátása szerint fizetős előfizetéses válhat szükségessé, és ha továbbra is igénybe kívánja venni ezeket a Szolgáltatásokat, akkor előfordulhat, hogy például meg kell vásárolnia a Standard Szolgáltatáscsomagot (vagy Előfizetéses szolgáltatáscsomagot vagy Külsős szolgáltatáscsomagot).

10.3 A Honda időről időre felajánlhat Szolgáltatáscsomagokat ingyenes jelleggel a Szolgáltatáscsomag meghatározott időtartamára (és ezen Szolgáltatáscsomag időtartama az aktiválás tényleges idejénél korábbi időpontban is kezdődhet). Az ilyen ajánlat a Honda kizárólagos belátása szerint történik, és a Szolgáltatáscsomag érvényes időtartamának lejárta után előfordulhat, hogy fizetnie kell a Szolgáltatáscsomagért, ha továbbra is igénybe kívánja venni a Szolgáltatásokat.

10.4 Semelyik Szolgáltatáscsomag sem ruházható át (akár más személyre, akár más Gépjárműre). Ha a Gépjárművet eladják, vagy tulajdonjogát átruházzák a Szolgáltatáscsomag időtartamának lejárta előtt, akkor a Gépjármű bármely új tulajdonosának vagy felhasználójának új Szervizcsomagot kell vásárolnia, ha a Szolgáltatást használni vagy igénybe venni kívánja. A Honda nem köteles visszatérítést adni a Szolgáltatáscsomag fel nem használt részére, és Ön vállalja a felelősséget a használat elvesztéséért vagy lejártáért, ha a Szolgáltatáscsomag a Szolgáltatáscsomag időtartama előtt jár le. A kétségek elkerülése érdekében a 10.2 ponttal kapcsolatban kínált kiegészítő Szolgáltatáscsomagok szintén nem átruházhatók e ponttal összhangban.

11. Szolgáltatáscsomagok megrendelése

11.1 Időről időre megrendelhet egy Szolgáltatáscsomagot a Hondától, például azért, mert a Honda által kínált bizonyos Szolgáltatásokat kíván igénybe venni, vagy mert a meglévő Szolgáltatáscsomag lejárt vagy megszűnt. Vegye figyelembe, hogy bizonyos Szolgáltatáscsomagok és Szolgáltatások csak bizonyos Gépjárműtípusokkal és -specifikációkkal kompatibilisek, és csak bizonyos országokban állnak rendelkezésre. A Honda nem köteles biztosítani Önnek a Szolgáltatásokat, ha a Gépjármű nem kompatibilis, vagy a Szolgáltatások nem választhatók az Ön országában.

11.2 A még nem igénybe vett Szolgáltatáscsomag használatának megkezdése előtt egy online megrendelési folyamatot kell elvégeznie az Alkalmazáson belül, a kívánt Szolgáltatáscsomag kiválasztásával és a Honda felé történő fizetéssel. A Szolgáltatáscsomag a legtöbb nagyobb hitel- és bankkártyával kifizethető. A Honda külső, harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatót használ a Szolgáltatáscsomagokra vonatkozó fizetések kezelésére.

11.3 Miután elvégezte a Szolgáltatáscsomag megrendelését, meg kell várnia, amíg megerősítő e-mailt kap a Hondától, és a Szolgáltatáscsomag aktív állapotban jelenik meg az Alkalmazáson belül. A Szolgáltatáscsomag megrendelését nem fogadjuk el, és a Honda nem köteles Önnek biztosítani a Szolgáltatáscsomagot és a kapcsolódó Szolgáltatásokat mindaddig, amíg a Honda meg nem erősítette megrendelését, és a Szolgáltatáscsomagot az Alkalmazás aktív állapotában nem mutatja.

11.4 A Szolgáltatások az ÁFA vagy hasonló forgalmi adó hatálya alá tartoznak, ezért, ha másik országba költözik, azonnal értesítse a Hondát, mivel ez hatással lehet a Szolgáltatáscsomag teljes árképzésére (például az új országában alkalmazott magasabb ÁFA vagy hasonló forgalmi adó figyelembevétele érdekében). A Honda jogosult arra, hogy az Ön költözése következtében esetlegesen kivetett megnövekedett adó vagy hasonló forgalmi adó összegét követelje Öntől.

A digitális kulcsokkal kapcsolatos figyelmeztetés:

Ha lemondja a digitális kulcs funkcióra való előfizetését, vagy az előfizetés lejár, akkor gondoskodnia kell róla, hogy a My Honda+ alkalmazás vagy a gépjármű készüléke azonnal csatlakozzon a hálózathoz, hogy a digitális kulcs adatai frissíthetők legyenek. Ha nem biztosítja, hogy a mobilkészülék adathálózathoz vagy a gépjármű készüléke GPS-jelhez csatlakozzon a szükséges rendszerfrissítés elvégzése érdekében, akkor a digitális kulcs funkció aktív marad, és az előfizetés lemondását vagy lejártát követő 30 napig még működni fog, függetlenül az előfizetés lemondásától, illetve lejártától. Bárki, aki közvetlenül az előfizetés lemondása vagy lejárta előtt használni tudta a digitális kulcs funkciót, továbbra is hozzáfér majd a gépjárműhöz, és így fennáll a veszélye annak, hogy a gépjármű elvész, vagy kár keletkezik benne. Kérjük, tájékoztassa biztosítóját erről a problémáról, ha az hatással van a biztosító általi kockázatvállalásra. A Honda nem vállal felelősséget azért, ha Ön nem gondoskodott róla, hogy a My Honda+ alkalmazás vagy a gépjármű készüléke csatlakozni tudjon a hálózathoz, és ebből kifolyólag veszteség vagy kár keletkezik, függetlenül attól, hogy ez érinti-e az Ön biztosítását.

12. Szolgáltatáscsomagok automatikus megújítása

12.1 Ha megrendelte a Szolgáltatáscsomagot, választhatja azt is, hogy a Szolgáltatáscsomag időtartamának végén automatikusan megújításra kerüljön, és a Szolgáltatáscsomag használatát az Alkalmazásban megjelenő további időszakra számlázzuk. Ilyen esetekben Ön beleegyezik, és felhatalmazza a Hondát, hogy a Szolgáltatáscsomag automatikus megújításakor levonja a szükséges összeget a hitel- vagy bankkártyáról.

12.2 A vonatkozó adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, a Szolgáltatáscsomag e Feltételeknek megfelelő automatikus megújítása előtt e-mailt vagy más közleményt küldhetünk Önnek, hogy értesítsük Önt arról, hogy a Szolgáltatáscsomag időtartama lejár. Ha nem kívánja igénybe venni a Szolgáltatáscsomag automatikus megújítását, kövesse az Alkalmazásban leírt folyamatot, vagy lépjen kapcsolatba a Hondával.

12.3 Ha nem újítja meg a Szolgáltatáscsomagot, nem tudja igénybe venni az adott Szolgáltatásokat. Ilyen esetekben kövesse az Alkalmazásban leírt folyamatot, vagy lépjen kapcsolatba a Hondával.

13. A Honda által kínált Szolgáltatáscsomagok lemondása és visszatérítése

13.1 Ha a Honda által a 11. pontban leírt online megrendelési eljárást alkalmazva Szolgáltatáscsomagot rendel meg, vagy ha egy Szolgáltatáscsomag a 12. pontnak megfelelően automatikusan megújul, a megrendelés keltétől számított 14 napon belül indokolás nélkül lemondhatja a megrendelését. A lemondás jogának gyakorlásához követnie kell az Alkalmazásban leírt eljárást. A Külsős szolgáltatáscsomagokra vonatkozó eljárás tekintetében a részletekért tekintse meg az alábbi 14 pont.

13.2 Amennyiben a 13.1 ponttal összhangban lemondott egy megrendelést, a lehető leghamarabb visszatérítjük a megrendeléssel kapcsolatban teljesített kifizetést. Ha a lemondási jogának gyakorlása előtt használt egy Szolgáltatáscsomagot, észszerű arányos levonást végezhetünk a visszatérítésből, hogy lefedjük a Szolgáltatáscsomag adott használatát. Ha a megrendelése keltétől számított 14 nap elteltével törli a Szolgáltatáscsomagot, akkor nem jogosult visszatérítésre, kivéve, ha a 21, 23 vagy 24 pontok alkalmazandók.

13.3 A visszatérítés a megrendelés kifizetéséhez használt azonos fizetési mód szerint történik. E Feltételek semmilyen módon nem érintik a Törvényi Rendelkezések által esetlegesen biztosított jogokat.

14. Külsős szolgáltatáscsomagok

14.1 A Külsős szolgáltatáscsomagok olyan harmadik fél szervezet által nyújtott árukból és/vagy szolgáltatásokból állhatnak, amely a Honda vállalatcsoportjának nem tagja („Külső szolgáltató”).

14.2 Külsős szolgáltatáscsomagok vásárlásakor előfordulhat, hogy el kell fogadnia a Külső szolgáltató vonatkozó használati feltételeit és irányelvét („Külső fél feltételei”), és díjat kell fizetnie a Külső szolgáltatónak. A Külsős szolgáltatáscsomagokra alkalmazandó további jogi feltételeket a Külsős szolgáltatáscsomagokra alkalmazandó Szolgáltatáscsomag Feltételek és a Külső fél feltételei tartalmazzák.

14.3 Ön vállalja, hogy betartja a Külső fél feltételeit, és a Külső szolgáltatónak megfizet minden vonatkozó díjat. Nem tartozunk felelősséggel a Külső szolgáltatók cselekedeteiért vagy mulasztásaiért (beleértve, de nem kizárólagosan, a Külsős szolgáltatáscsomagok működésével vagy rendelkezésre állásával kapcsolatos kérdéseket).

14.4 Ön elfogadja, hogy ha lemondja a Külsős szolgáltatáscsomagokat, akkor előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben élvezni a Szolgáltatások előnyeit, és Ön nem jogosult semmilyen Szolgáltatáscsomagra járó visszatérítésre, amelyet már kifizetett, de a továbbiakban nem használhat.

14.5 Ön a felelős a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan előfizetett vagy kifizetett Külsős szolgáltatáscsomagok lemondásáért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Külső szolgáltatótól kapott visszatérítéshez bizonyos jogai lehetnek a megrendelés lemondása esetén, és ezeket a jogokat nem a Hondával, hanem az érintett Külső szolgáltatóval kell egyeztetnie. Ezen túlmenően a Honda nem vállal felelősséget a Külső szolgáltatónak fizetendő összegekért, amelyeket esetleg azután kell fizetnie, hogy már nem használja a Szolgáltatásokat.

14.6 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Külső szolgáltató feldolgozhatja személyes adatait, és hogy az ilyen adatfeldolgozás Ön és a Külső szolgáltató között érvényes Külső fél feltételei hatálya alá tartozik. Időről időre megváltoztathatjuk Külső szolgáltatóinkat, ebben az esetben mindig értesítjük Önt.

15. Regisztráció első országa

15.1 Ha a Gépjármű a Tulajdonjog Megerősítése után először kapcsolódik a Csatlakoztatott Profilhoz, az Alkalmazás és a Szolgáltatások funkcionalitása az alvázszám („VIN”) regisztrációja szerinti országot tükrözi („Regisztráció első országa”).

A „regisztráció első országa” kifejezés a következőket jelentheti: (i) az az ország, amelyben az a Honda-márkakereskedő található, amely először értékesítette az adott gépjárművet az ügyfélnek, vagy (ii) az az ország, amelyben a gépjárművet először regisztrálták, függően attól, hogy melyik történt hamarabb.

15.2 Előfordulhat, hogy egyes Szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre, például a helyi jogi előírások vagy műszaki okok miatt, és a Regisztráció első országa határozza meg, hogy a Gépjármű milyen Szolgáltatásokat tud végül igénybe venni. A Honda nem felelős a Szolgáltatások használatának vagy rendelkezésre állásának a Gépjármű Regisztrációjának első országa miatti elvesztéséért vagy kieséséért.

15.3 A Regisztráció első országának kiválasztását követően azt csak a Hondával való (a 2.1.2. pont szerinti) kapcsolatfelvétel útján lehet megváltoztatni és kielégítő bizonyítékot kell adni arra vonatkozóan, hogy a Gépjárművet a Regisztráció első országától eltérő országban fogják nyilvántartásba venni. Ilyen esetekben a Honda – a 15.6 pontra is figyelemmel – észszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Csatlakoztatott Profilt ahhoz az új országhoz kapcsolja, ahol a Gépjárművet nyilvántartásba vették, de a Honda nem vállal garanciát arra, hogy képes lesz megváltoztatni a Regisztráció első országát.

15.4 A Tulajdonjog Megerősítése és/vagy a járműazonosító szám újbóli regisztrálása során megerősíti, hogy az az ország, ahol a Gépjárművet nyilvántartásba veszi lesz az, amelyben a Gépjárművet elsősorban használni fogják.

15.5 Amennyiben eladja a Gépjárművet, beleegyezik, hogy még a Gépjármű megvásárlásának befejezése előtt tájékoztatja a vásárlót: (i) a Regisztráció első országáról, és (ii) arról, hogy bizonyos Szolgáltatások nem minden országban állnak rendelkezésre. A Honda nem vállal felelősséget a Gépjármű vevője által benyújtott olyan követelésekért, amelyek abból erednek, hogy abban az országban, ahol a Gépjárművet használni kívánják, nem áll rendelkezésre valamely Szolgáltatás, ha az nem áll rendelkezésre a Regisztráció első országában.

15.6 A Szolgáltatások csak a GYIK oldalakon felsorolt országokban és nyelveken érhetők el. Az országok és nyelvek listája időről időre változhat a Honda belátása szerint.

16. A Szolgáltatások elfogadható használata

16.1 A Szolgáltatásokat nem használhatja a jelen Feltételeknek és a vonatkozó Szolgáltatáscsomag Feltételeiben foglaltaknak ellentmondó módon.

16.2 Ön tudomásul veszi, hogy:

16.2.1 nem másolhatja le a Szolgáltatásokat, kivéve, ha az biztonsági mentés vagy az üzemeltetési biztonság szempontjából fontos;

16.2.2 nem adhatja bérbe, lízingelheti, licencelheti tovább, adhatja kölcsön, fordíthatja le, fűzheti össze, alakíthatja át, módosíthatja és változtathatja meg a Szolgáltatásokat (kivéve, ha e Feltételek másként rendelkeznek, például Meghívott Felhasználók esetében);

16.2.3 nem változtathatja meg és nem módosíthatja a Szolgáltatások egészét vagy azok valamely részét, nem egyesítheti és nem kombinálhatja az Szolgáltatásokat vagy azoknak valamely részét más programokkal; és

16.2.4 nem fordíthatja vissza alacsony vagy magas szintű kódra, nem fejtheti vissza a Szolgáltatásokat, nem készíthet leszármaztatott terméket a Szolgáltatások egészéből vagy valamely részéből.

16.3 Ön köteles betartani a következőket:

16.3.1 tilos bármely Szolgáltatást illegális módon, illegális célra, jelen Feltételekkel összeegyeztethetetlen módon használnia, tisztességtelenül vagy rosszindulatúan eljárnia, például bármelyik Szolgáltatást, Gépjárművet vagy operációs rendszert feltörni vagy abba rosszindulatú kódot, például vírusokat vagy ártalmas adatokat beilleszteni;

16.3.2 a Szolgáltatásokat kizárólag a tervezett használatra és észszerű módon használja;

16.3.3 a lehető leghamarabb tájékoztatja a Hondát, ha a Gépjármű tulajdonviszonyában változás következik be (beleértve, de nem kizárólag a Gépjármű értékesítését, ellopását vagy elvesztését, vagy a Gépjármű jogosulatlan használatát);

16.3.4 biztosítja, hogy a Gépjármű valamennyi vezetőjének vagy használójának figyelmét felhívják arra, hogy az Alkalmazás magában foglalja a Gépjármű nyomon követésének lehetőségét;

16.3.5 nem sérti meg a vállalatunk vagy más külső fél szellemi tulajdonjogát a Szolgáltatások vagy azok bármely funkciójának használatával;

16.3.6 rágalmazó, sértő vagy egyéb okból kifogásolható anyagokat továbbítani a Szolgáltatások vagy azok bármely funkciójának használatával;

16.3.7 nem használja a Szolgáltatásokat vagy azok bármely funkcióját olyan módon, amely megkárosíthatja, letilthatja, túlterhelheti, rongálhatja vagy veszélyeztetheti a mi rendszerünket vagy védelmünket, illetve zavarhat más felhasználókat; és

16.3.8 nem gyűjt információkat vagy adatokat a Szolgáltatások semelyik részéből vagy rendszerünkből, nem kísérli meg dekódolni a Szolgáltatásokat futtató szerverekkel folytatott adatkommunikációt.

16.4 Ön tudomásul veszi, hogy nem használhatja a Szolgáltatásokat olyan módon, amely:

16.4.1 megszegné az alkalmazandó jogszabályokat, beleértve bármely ország közúti közlekedési szabályait és előírásait, valamint a mobil eszközöknek a vezetés közbeni használatára vonatkozó jogszabályokat;

16.4.2 nem biztonságos, vagy személyi sérülés vagy vagyoni kár veszélyével járhat.

16.5 A Honda nem garantálja, hogy minden Szolgáltatás alkalmas vagy biztonságos minden körülmények között történő használatra, vagy minden országban jogszerű. Ön egyetért azzal, hogy Ön felelős a Gépjármű és a Szolgáltatások biztonságos használatáért, és mindig egyetért azzal, hogy a Szolgáltatások használata vagy igénybevétele során észszerű jártassággal és ítélőképességgel jár el.

16.6 A Szolgáltatások használata előtt győződjön meg arról, hogy minden Szolgáltatás jogszerű-e abban az országban, ahol tartózkodik.
 

17. Garanciavállalás

17.1 Vállaljuk, hogy a Szolgáltatásokat megfelelő szakértelemmel és gondossággal biztosítjuk Önnek, és észszerű erőfeszítéseinket arra használjuk fel, hogy a Szolgáltatások bármikor az Ön rendelkezésére álljanak.

17.2 Ön azonban elismeri és elfogadja, hogy:

17.2.1 A Szolgáltatások nem lesznek hibamentesek vagy megszakítás nélkül folyamatosan elérhetők. A Szolgáltatások rendelkezésre állása és funkcionalitása a mobil távközlési hálózatok, egyéb Külsős szolgáltatáscsomagok, a GPS-jel és a Gépjárműhöz kapcsolódó egyéb tényezők rendelkezésre állásától függhet;

17.2.2 előfordulhat, hogy a Szolgáltatások nem működnek megfelelően vagy egyáltalán, ha a Gépjárművet nem tartotta karban és üzemképes állapotban, vagy ha nem telepíti a szükséges szoftverfrissítéseket;

17.2.3 előfordulhat, hogy a Szolgáltatások a karbantartások, frissítések és módosítások végrehajtása idején nem állnak rendelkezésre vagy használatuk megszakadhat (ide tartozhatnak azok az esetek is, amikor az érintett Külső szolgáltató Külsős szolgáltatáscsomagjait karbantartja, frissíti vagy módosítja).

17.3 A Szolgáltatások az Ön kényelmét szolgálják, és nem pedig a vezetés folyamatának akárcsak egyetlen részét sem helyettesítését szolgálják. Mindig ébernek kell maradnia, és biztonságosan kell vezetnie. A Szolgáltatások nem jelentenek biztosítást, és Ön nem hivatkozhat a Szolgáltatásokra, hogy korlátozza a baleset esetén esetlegesen felmerülő felelősségét.

17.4 A Szolgáltatások (és a Szolgáltatásokkal összefüggésben nyújtott üzenetek, adatok, információk, tartalom vagy egyéb anyagok) kizárólag személyes és nem kereskedelmi felhasználásra szolgálnak, nem újraértékesítésre vagy üzleti felhasználásra.

18. Felelősségvállalás

18.1 Ha nem tartjuk be a Feltételeket, felelősséget vállalunk az Ön által elszenvedett tényleges kárért, ami a Feltételek megszegésének az előre látható következménye, de nem vagyunk felelősek az előre nem látható károkért. A veszteség vagy kár előrelátható, ha az a szerződés általunk való megszegésének logikus következménye, vagy ha azzal Ön és vállalatunk tisztában volt a Feltételek elfogadásakor.

18.2 A Szolgáltatásokat csak otthoni és magán használatra biztosítjuk. Elfogadja, hogy a Szolgáltatásokat nem használja kereskedelmi, üzleti és viszonteladói célokra, és mi semmikor nem vállalunk felelősséget a felhasználó profit- vagy üzleti veszteségéért, üzletvitelének megszakadásáért vagy üzleti lehetőségének elvesztéséért és kizárjuk felelősségünket a következményi károkért, valamint a gondatlanságunkból eredő károkért.

18.3 Semmilyen módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk a felelősséget a következőkre:

18.3.1 a szándékosan okozott károk;

18.3.2 az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozások;

18.3.3 csalás vagy megtévesztés; vagy

18.3.4 minden olyan ügy, amelyért való felelősségünk korlátozását vagy kizárását a jog tiltja.

18.4 E Feltételek semmilyen módon nem érintik az Ön jogszabályok, így például a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény által biztosított jogait Az Ön jogaival kapcsolatos további információkért látogasson el a központi fogyasztóvédelmi portálra (https://fogyasztovedelem.kormany.hu).

19. A Gépjármű tulajdonjogának megváltozása és a Szolgáltatások kikapcsolása

19.1 Ha az Elsődleges Felhasználó már nem a Gépjármű jog szerinti tulajdonosa, vagy már nem rendelkezik a jog szerinti tulajdonos egyértelmű és vitathatatlan engedélyével a Gépjármű Elsődleges Felhasználóként történő használatára, például a Gépjármű eladása miatt, vagy a Gépjármű jog szerinti tulajdonosának kérésére az Elsődleges Felhasználónak azonnal el kell távolítania a Gépjárművet a Garázsából, vagy törölnie kell a Csatlakoztatott Profilját vagy a Honda-fiókját („Kikapcsolás”). Ne feledje, hogy a Csatlakoztatott Profil vagy Honda-fiók törlése nem feltétlenül szükséges, ha eltávolítja a Gépjárművet a Garázsból (a Csatlakoztatott Profil vagy Honda-fiók törlése automatikusan eltávolítja a Gépjárművet a Garázsból).

19.2 A Kikapcsolást követően a Honda a következők közül egyet vagy többet tehet:

19.2.1 az aktív Szolgáltatáscsomag(ok) lemondása;

19.2.2 a Csatlakoztatott Profil és a Gépjármű közötti kapcsolat eltávolítása;

19.2.3 a Csatlakoztatott Profilra, valamint a tárolt beállításokra, információkra és egyéb személyes adatokra való hivatkozások eltávolítása a Gépjárműről.

19.3 A Kikapcsolás befejezése után Ön nem férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz, és a Honda nem köteles visszatérítést adni a fel nem használt Szolgáltatásokért, valamint nem felelős a Szolgáltatások használatának vagy rendelkezésre állásának elvesztéséért. Az Alkalmazás használata korlátozott funkcionalitással továbbra is lehetséges. A Kikapcsolásnak a birtokunkban lévő adatokra gyakorolt hatásával kapcsolatos további részleteket vonatkozó adatvédelmi szabályzatunk tartalmazza.

19.4 Ha eltávolítja a Gépjárművet a Garázsból, már nem lehet újra hozzáadni a Gépjárművet a Garázshoz. Ehelyett új Csatlakoztatott Profilt kell létrehoznia, majd újra el kell végeznie a 6 pontban leírt lépéseket..

19.5 Ha például a Gépjármű értékesítését vagy az Elsődleges Felhasználó módosítását követően nem sikerül elvégeznie a Kikapcsolást, Ön beleegyezik, hogy nem használja tovább a Szolgáltatásokat (például nem követi nyomon a következő Elsődleges Felhasználót, a Gépjármű Meghívott Felhasználóját vagy más felhasználóját az Alkalmazáson vagy a Szolgáltatásokon keresztül).

19.6 Nem tartozunk felelősséggel azért, ha Ön nem végzi el a Kikapcsolást például a Gépjármű értékesítését vagy az Elsődleges Felhasználó megváltoztatását követően. A Gépjármű bármely új tulajdonosa új Tulajdonjog Megerősítése műveletet végezhet, amely automatikusan eltávolítja a Gépjárművet a Garázsból, és az új tulajdonos Garázsába helyezi át.

19.7 Ha azt gyanítjuk vagy tudomásunkra jut, hogy már nem Ön az Elsődleges Felhasználó, vagy már nem rendelkezik a Gépjármű törvényes tulajdonosának engedélyével, hogy Elsődleges Felhasználó legyen, akkor jogunkban áll az alábbiak kikapcsolása vagy felfüggesztése:

19.7.1 a Csatlakoztatott Profil és a Gépjármű közötti kapcsolat; és

19.7.2 az Ön Szolgáltatáscsomagjai,
hacsak nem tudja kielégítően bizonyítani, hogy még mindig Ön az Elsődleges Felhasználó, vagy továbbra is rendelkezik a Gépjármű törvényes tulajdonosának engedélyével, hogy Elsődleges Felhasználó legyen. Ilyen esetekben a Honda nem köteles visszatérítést nyújtani a fel nem használt Szolgáltatásokért, és nem köteles a Szolgáltatások használatának vagy rendelkezésre állásának bármilyen elvesztéséért fizetni.

20. A Szolgáltatások felmondása a Honda által

20.1 Amennyiben megszegi jelen Feltételeket, azonnali hatállyal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük a Szolgáltatások használatát, amelyről értesítést küldünk. Ön köteles lesz megfizetni az ilyen szabálysértés miatt felmerülő ésszerű költségeket, veszteségeket vagy egyéb kötelezettségeket.

20.2 Abban az esetben is jogosultak leszünk a Szolgáltatások használatának azonnali megszüntetésére, ha az Alkalmazás, illetve a Szolgáltatások biztosítását az Ön országában vagy általában az ügyfeleink számára bármilyen okból abbahagyjuk.

20.3 Abban az esetben, ha a Honda megszünteti a Szolgáltatások használatát:

20.3.1 A 20.1. pont értelmében Ön nem jogosult semmilyen visszatérítésre olyan Szolgáltatásokért, amelyeket Ön már nem jogosult vagy nem képes igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy a Hondától semmilyen összeget nem tud visszaigényelni olyan időszakra vonatkozóan, amely időszakban nem tudta igénybe venni a Szolgáltatást a felmondását követően;

20.3.2 a 20.2. pont értelmében az Ön által a standard szolgáltatáscsomag vagy az előfizetéses szolgáltatáscsomag felmondás utáni fennmaradó időszakára előre kifizetett összegek arányos visszatérítését kifizetjük; és

20.3.3 kapcsolatba kell lépnie a Külső szolgáltatóval, ha Külső szolgáltatáscsomagot vásárolt, hogy lemondja a Külső szolgáltatáscsomagját, és visszakövetelje a megfelelő Szolgáltatások visszatérítését, amennyiben azt a Külső szolgáltató engedélyezi. A Honda nem felelős a külső szolgáltató szolgáltatáscsomagjának használati veszteségéért, ha a Szolgáltatás a 20. pont értelmében megszűnik.

21. A Szolgáltatások felmondása a Felhasználó által

21.1 Ön jogosult a Szolgáltatások megszüntetésére, ha:

21.1.1 jelen Feltételeket súlyosan megszegjük;

21.1.2 megváltoztatjuk jelen Feltételeket vagy a vonatkozó Szolgáltatáscsomag-feltételeket, és ez a változás hátrányos Önre nézve (a részletekért tekintse meg a 19. pontot); vagy

21.1.3 alapvetően megváltoztatjuk a Szolgáltatásokat, és ez a változás hátrányos Önre nézve (a részletekért tekintse meg a 24 pontot).

21.2 Ha a Szolgáltatást a 21.1 pont alapján megszünteti:

21.2.1 az Ön által a standard szolgáltatáscsomag vagy az előfizetéses szolgáltatáscsomag felmondás utáni fennmaradó időszakára előre megfizetett összegek arányos visszatérítését kifizetjük; és

21.2.2 kapcsolatba kell lépnie a Külső szolgáltatóval, ha Külsős szolgáltatáscsomagot vásárolt, hogy lemondja a Külső szolgáltatáscsomagját, és visszakövetelje a megfelelő Szolgáltatások visszatérítését, amennyiben azt a Külső szolgáltató engedélyezi. A Honda nem felelős a külső szolgáltató szolgáltatáscsomagjának használati veszteségéért, ha a Szolgáltatás a 21 pont értelmében megszűnik.

22. A megszüntetés következményei

22.1 Ha a Szolgáltatásokat a jelen Feltételek (beleértve a 19. és 21. pontokat) szerint szüntetik meg, azonnal el kell végeznie a Szolgáltatások Kikapcsolását. A Szolgáltatások megszűnésekor a továbbiakban nem használhatja a Szolgáltatásokat.

22.2 Ha a megszüntetést követően nem végzi el a Szolgáltatások Kikapcsolását, akkor az Ön neve, a kapcsolattartó száma, a Gépjármű aktuális helyzete, rendszáma és járműazonosító száma továbbítható vagy hozzáférhető harmadik felek számára. További részletekért olvassa elvonatkozó adatvédelmi szabályzatunkat.

23. Jelen Feltételek és a Szolgáltatáscsomag Feltételeinek módosításai

23.1 Időről időre frissíthetjük jelen Feltételeket és a Szolgáltatáscsomag Feltételeit, például azért, hogy megfelelhessenek a jogszabályi változásoknak, figyelembe vehessék az általunk kínált új termékeket, szolgáltatásokat vagy alkalmazásokat, vagy más okokból.

23.2 Jelen Feltételeket, illetve a Szolgáltatáscsomag Feltételeit bármikor módosíthatjuk, és értesítést küldünk az Alkalmazás következő indításakor bekövetkező változásokról, és a szolgáltatások további használata esetén úgy fogjuk tekinteni, hogy Ön elfogadta ezeket a módosításokat. Amennyiben ezek a változtatások hátrányosak Önre nézve, a rendszer felkéri Önt, hogy fogadja el a frissített Feltételeket, illetve a Szolgáltatáscsomag Feltételeit az Alkalmazáson belül található digitális elfogadási négyzetek bejelölésével, hogy továbbra is használhassa a Szolgáltatásokat.

23.3 Ha nem ért egyet a frissített Feltételekkel, illetve Szolgáltatáscsomag-feltételekkel, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a Szolgáltatásokat. Ön tudomásul veszi, hogy ha elfogadja a frissített Feltételeket, illetve Szolgáltatáscsomag-feltételeket a 23.2 pontban leírtak szerint, akkor azok jogilag kötelező érvényűek lesznek.

23.4 Ha a Feltételeket vagy a Szolgáltatáscsomag-feltételeket érintő, Önre nézve káros változtatásokat teszünk, akkor az ilyen változásokról előzetesen értesítjük Önt, és 14 napon belül kapcsolatba léphet velünk a Szolgáltatások megszüntetése érdekében.

23.5 Ha úgy dönt, hogy megszünteti a 23.4 pont szerinti szolgáltatásokat, és ezek a szolgáltatások egy előfizetéses szolgáltatáscsomag részét képezik, akkor a felmondás időpontját követően a standard szolgáltatáscsomag vagy az előfizetéses szolgáltatáscsomag hátralévő időszakára vonatkozóan az Ön által előre megfizetett összegek arányos visszatérítését kifizetjük. Kapcsolatba kell lépnie a Külső szolgáltatóval, ha Külsős szolgáltatáscsomagot vásárolt, hogy lemondja a Külső szolgáltatáscsomagját, és követelje a megfelelő Szolgáltatások visszatérítését, amennyiben azt a Külső szolgáltató engedélyezi. A Honda nem felelős a külső szolgáltató szolgáltatáscsomagjának használati veszteségéért, ha a Szolgáltatás a 23.4 pont értelmében megszűnik.

24. A Szolgáltatások módosításai

24.1 Időről időre frissíthetjük a Szolgáltatásokat, például a jogszabályi változásoknak való megfelelés, az általunk kínált új termékek, szolgáltatások vagy alkalmazások figyelembevétele, vagy más okok, például a biztonság és a védelem javítása érdekében. Ez magában foglalhatja egyes Szolgáltatások teljes megszűntetését, vagy azok jellemzőinek vagy funkcióinak megváltoztatását.

24.2 A Szolgáltatások frissítései online frissítésen keresztül is kiadhatók („OTA frissítés”), és a rendszer a gépjármű kijelzőjén keresztül kéri majd, hogy telepítse az OTA frissítést. Az OTA frissítés telepítéséhez szükség lehet internet-hozzáférésre (például mobil távközlési hálózat vagy otthoni vezeték nélküli hálózat használatával). Ön tudomásul veszi, hogy Ön felel az OTA frissítések letöltésének költségeiért (kivéve a 24.3 pontban ismertetett OTA frissítéseket).

24.3 A Honda bizonyos biztonsági vonatkozású OTA frissítések telepítése esetén automatikusan telepítheti ezeket Önnek, és Ön tudomásul veszi, hogy a Honda rendelkezik az Ön engedélyével a gépjármű, a készülékek és a kapcsolódó rendszerek eléréséhez, hogy ilyen OTA frissítéseket telepíthessen. Ebben az esetben a Honda felel az OTA frissítések letöltésének költségeiért.

24.4 Ha az Ön által használt Szolgáltatás az OTA frissítés következtében megszűnik vagy alapvetően megváltozik, és ez Önre nézve hátrányos, akkor az ilyen változásokról előzetes értesítést kell adnunk, és 14 napon belül felveheti velünk a kapcsolatot a Szolgáltatás megszüntetése érdekében.

24.5 Ha úgy dönt, hogy megszünteti a 24.4 pont szerinti Szolgáltatásokat, és ezek a Szolgáltatások standard szolgáltatáscsomag vagy előfizetéses szolgáltatáscsomag részét képezik, akkor a felmondás időpontját követően az előfizetéses szolgáltatáscsomag hátralévő időszakára vonatkozóan az Ön által előre megfizetett összegek arányos visszatérítését kifizetjük. Kapcsolatba kell lépnie a Külső szolgáltatóval, ha Külsős szolgáltatáscsomagot vásárolt, hogy lemondja a Külső szolgáltatáscsomagját, és követelje a megfelelő Szolgáltatások visszatérítését, amennyiben azt a Külső szolgáltató engedélyezi. A Honda nem felelős a külső szolgáltató szolgáltatáscsomagjának használati veszteségéért, ha a Szolgáltatás a 24.4 pont értelmében megszűnik.

24.6 Ne feledje, hogy az OTA frissítések letöltésével úgy tekinthető, hogy Ön elfogadta a gépjármű kijelzőjén megjelenő vagy az azon keresztül elérhető további feltételeket. Az ilyen feltételek az OTA frissítés folytatása esetén jogilag is kötelező érvényűek.

25. Rajtunk kívül álló okok

25.1 Nem vállalunk felelősséget a jelen Feltételek keretében kötelezettségeink elvégzésének elmulasztásáért vagy azok késedelmes elvégzéséért, ha az ésszerű befolyásunkon kívül álló tevékenység vagy esemény miatt következik be, például:

25.1.1 a nyilvános vagy magán telekommunikációs hálózatok meghibásodása;

25.1.2 a Szolgáltatások hiánya a GPS-jel hiánya, az internetkapcsolat hiánya, kedvezőtlen időjárási körülmények, természeti katasztrófák, jogváltozás, kormányzati utasítások vagy rendeletek miatt, illetve olyan súlyos ütközés következtében, amely az eSIM vagy bármely összekapcsolt rendszer részét vagy egészét megsemmisíti a Gépjárműben (beleértve az Ön mobiltelefonját is), hogy ezek már nem teszik lehetővé az információk továbbítását vagy átvételét,

ezek mindegyike egy-egy „Rajtunk kívül álló ok”.

25.2 Ha Rajtunk kívül álló ok következik be, amely jelen Feltételekben vállalt kötelezettségeinkre hatással van:

25.2.1 a Feltételekben vállalt kötelezettségeinket felfüggesztjük, valamint a kötelezettségek teljesítésének idejét meghosszabbítjuk a Rajtunk kívül álló ok időtartamára; és

25.2.2 minden ésszerű erőfeszítést elkövetünk a megoldás érdekében, hogy a Feltételekben vállalt kötelezettségeit el tudjuk látni a Rajtunk kívül álló ok ellenére.

26. Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak biztonsága fontos számunkra. Az Ön által megadott személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban kezeljük, amely ismerteti, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Öntől, hogyan és miért gyűjtjük, tároljuk, használjuk fel és osztjuk meg az ilyen adatokat, milyen jogokkal rendelkezik Ön a személyes adatai tekintetében, és hogyan léphet kapcsolatba velünk és a felügyeleti hatósággal (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), ha személyes adatai felhasználásával kapcsolatban bármilyen kérdése vagy panasza merül fel.

27. Szellemi tulajdon

27.1 A Szolgáltatások és a Szolgáltatásokban található összes szellemi tulajdon a mi, a mi leányvállalataink vagy (adott esetben) a licencadóink tulajdonában van. A szellemi tulajdonjog olyan jogokat jelent, mint a szerzői jog, a védjegyek, a domainnevek, a formatervezési mintaoltalmi jogok, az adatbázisjogok, a szabadalmak és minden egyéb szellemi tulajdonjog, függetlenül attól, hogy be vannak-e jegyezve vagy sem (bárhol a világon). Mi, leányvállalataink és licencadóink a Szolgáltatásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogainkat fenntartjuk. Ez azt jelenti például, hogy mi és ők is az ilyen szellemi tulajdonjogok tulajdonosai maradunk, és szabadon használhatjuk azokat, ahogy mi és ők jónak látják.

27.2 Jelen Feltételeknek és az Ön által szükség szerint - nekünk vagy Külső Szolgáltatónak - megfizetett díjaknak megfelelően, Önnek licencet biztosítunk a Szolgáltatások használatához. A Ez a licenc, amely magában foglalhatja a Honda, leányvállalataink vagy licencadóink bizonyos szellemi tulajdonjogait, nem kizárólagos és nem átruházható. Ez a licenc csak a jelen Feltételekben vagy a vonatkozó Szolgáltatáscsomag-feltételekben rögzített célokra és azokkal összhangban használható fel.

27.3 A jelen Feltételekben vagy a vonatkozó Szolgáltatáscsomag-feltételeiben foglaltak kivételével Ön nem rendelkezik a Honda, leányvállalataink vagy licencadóink szellemi tulajdonjogával, és nem is részesül semmilyen jogban.

27.4 Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltatásokkal kapcsolatban használt valamennyi védjegy a Honda, leányvállalataink vagy (adott esetben) licencadóink tulajdonát képezi.

28. Egyéb feltételek

28.1 Ellenkező rendelkezés hiányában az „írott” vagy az „írásos” kifejezések használata jelen Feltételekben az e-mailt is magában foglalja.

28.2 Jelen Feltételekhez kötődő jogainkat és kötelezettségeinket átruházhatjuk másik szervezetre, de ez nem lesz hatással az Ön jelen Feltételekhez kötődő felhasználói jogaira vagy a mi kötelezettségeinkre.

28.3 A jelen Feltételek alapján fennálló jogait vagy kötelezettségeit csak akkor ruházhatja át másik személyre, ha ezt írásban jóváhagyjuk Önnek.

28.4 Ezek a Feltételek Ön és miközöttünk vannak érvényben. E Feltételek bármelyikének érvényesítésére más személy nem jogosult.

28.5 E Feltételek minden egyes pontja és bekezdése különálló. Ha bármilyen bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy közülük bármelyik érvénytelen, a Feltételek többi pontja és bekezdése teljesen érvényes és hatályos marad.

28.6 Ha nem követeljük, hogy eleget tegyen jelen Feltételekben vállalt kötelezettségei valamelyikének, vagy ha mi nem érvényesítjük jogainkat Önnel szemben, vagy azzal késlekedünk, az nem jelenti azt, hogy lemondtunk Önnel szemben fennálló jogainkról, és nem jelenti azt, hogy Önnek nem kell ezeket a kötelezettségeket teljesíteni. Ha mentesítjük Önt kötelezettségei teljesítése alól,, azt csak írásban tesszük, és az nem jelenti azt, hogy későbbi kötelezettségszegései esetén azok alól automatikusan mentesítenénk Önt.

29. Alkalmazandó jogszabályok

29.1 Jelen Feltételekkel kapcsolatos bármely kérdésre, így különösen, de nem kizárólag annak létrejöttére, érvényességére, hatályára, teljesítésére és értelmezésére, valamint az Szolgáltatások igénybevételére, valamint az Szolgáltatások igénybevételéből eredő vagy azzal kapcsolatos viták vagy igények vonatkozásában (beleértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket) a magyar jogszabályok az irányadóak.

29.2 A jelen Feltételekkel kapcsolatos jogviták elbírálására a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal, a magyar jogszabályok szerinti hatásköri és illetékességi szabályok szerint.

29.3 Amennyiben Ön a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként („Fogyasztó”) regisztrál Honda fiókot, használja az Alkalmazást, illetve veszi igénybe a Szolgáltatásokat, akkor jelen Feltételek rendelkezései semmiben sem eredményezhetik a fogyasztóknak a magyar jog által kötelezően alkalmazandó módon biztosított magasabb szintű jogvédelem szintjének csorbulását.

29.4 A Fogyasztók esetében jelen Feltételeket az alábbi eltérésekkel alkalmazni:

29.4.1 Felelősségünk nem zárható ki az általunk igénybe vett közreműködők által okozott károkért.

29.4.2 Biztosítjuk, hogy Ön, mint Fogyasztó az Alkalmazás használatának befejeztekor visszakövetelhesse a már teljesített, ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatását, ide nem értve azt az esetet, amikor a befejezésre szerződésszegés következtében kerül sor.

29.4.3 Biztosítjuk, hogy Ön, mint Fogyasztó számára elérhető legyen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVI. fejezete szerinti tájékoztatás és az ott biztosított jogok gyakorlása zavartalan legyen.

29.4.4 Maradéktalanul biztosítjuk Önnek, mint Fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:157. § által rögzített jogokat a hibás teljesítés, a kellékszavatosság és a jótállás körében.

30. Szolgáltatáscsomag Feltételei

30.1 Virtuális Műszerfal

30.1.1 A Virtuális Műszerfal az Alkalmazásból érhető el, és a Gépjárműre vonatkozó bizonyos információkat jelenít meg.

30.1.2 A Virtuális Műszerfal működésének részeként a járműadatok rendszeres időközönként továbbítódnak a Gépjárműről az Alkalmazás felé.

30.1.3 Az adatok továbbítását bármikor felfüggesztheti a Gépjárműben vagy az Alkalmazásban található utasítások követésével. Az adatátvitel felfüggesztése befolyásolhatja az Alkalmazás egyes funkcióinak működését, és megakadályozhatja a Virtuális Műszerfal teljes körű használatát.

30.1.4 Az Alkalmazás által tartalmazott adatok pontatlanok, hiányosak és/vagy idejétmúltak lehetnek a Gépjármű és az Alkalmazás közötti időszakos adatcsere, vagy Rajtunk kívül álló okok miatt. A gépjármű legfrissebb rendelkezésre álló adatainak megtekintéséhez javasoljuk, hogy olvassa el a gépjárműben kijelzett adatokat.

30.2 Elektronikus Járműállapot-Ellenőrzés (EVHC)

30.2.1 Az Elektronikus Járműállapot-Ellenőrzés lehetővé teszi az EVHC-jelentés megtekintését az Alkalmazáson belül, és az adatvédelmi beállításoktól függően értesítést kap, ha az EVHC-jelentés megtekinthető.

30.2.2 Minden Elektronikus Járműállapot-Ellenőrzést harmadik fél szolgáltató végez, és a szolgáltatás rendelkezésre állása önmagában még nem jogosítja fel Önt Elektronikus Járműállapot-Ellenőrzésre. Az Elektronikus Járműállapot-Ellenőrzésről és a külső szolgáltatóinkról további információkat a GYIK oldalakon talál.

30.2.3 Az Elektronikus Járműállapot-Ellenőrzésért való felelősség az érintett harmadik fél szolgáltatót terheli, és a Honda semmilyen körülmények között nem felelős a külső szolgáltatójának lépéseiért vagy mulasztásaiért.

30.2.4 Az EVHC-jelentéseket harmadik fél szolgáltatók hozzák létre, és ennek megfelelően a Honda nem garantálja az egyes EVHC-jelentésekben vagy az Alkalmazásban szereplő információk pontosságát vagy teljességét.

30.2.5 Az EVHC-jelentés adatait a Honda által meghatározott észszerű ideig tárolják a harmadik fél szolgáltató adatközpontjában, a vonatkozó adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően.

30.3 Távoli Funkciók

30.3.1 A Távoli Funkciók időről időre módosulhatnak, de jelen Feltételek keltezésekor az olyan szolgáltatások tartoznak közé, mint a távoli bezárás, a távoli nyitás, a távoli kürt, a távoli klímaszabályozás és a távoli töltés, a zónakontroll (Geo Fence), a POI-k küldése, a gépjárműkereső, az utazás előzményei, az útvonaltervező kedvencei, a távoli klímaszabályozás, a klímaszabályozás ütemezése, a távoli töltés, a maximális töltési beállítás és a töltésütemező.

30.3.2 Az Alkalmazás távoli funkcióinak használata a beállítások megváltoztatását eredményezheti a gépjárműben és fordítva. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a Távoli Funkciókat biztonságosan használja, és ne veszélyeztesse azokat, akik a gépjárművön belül vagy kívül tartózkodnak. A biztonság növelése érdekében a Távoli Funkciók egy adott idő elteltével automatikusan kikapcsolhatnak.

30.3.3 Míg a Honda megbízható összekapcsolt szolgáltatást kíván nyújtani, a Távoli Funkciókra kihatással lehetnek Rajtunk kívül álló okok, amelyek következetlen válaszidőhöz vagy pontatlan adatokhoz vezethetnek.

30.3.4 Az adatok továbbítását bármikor felfüggesztheti a Gépjárműben vagy az Alkalmazásban található utasítások követésével. Az adatátvitel felfüggesztése befolyásolhatja az Alkalmazás egyes funkcióinak működését, és megakadályozhatja a Távoli Funkciók teljes körű vagy helyes használatát.

30.3.5 A Távoli Funkciók használhatják a zónakontroll technológiát. A zónakontroll a Gépjármű és utasai helyzetének nyomon követését fogja eredményezni. További részletekért olvassa el vonatkozó adatvédelmi szabályzatunkat.

30.3.6 A zónakontrollt csak a Gépjármű Elsődleges Felhasználója használhatja. A zónakontroll nem áll a Meghívott Felhasználók rendelkezésére.

30.3.7 A zónakontroll beállításakor megadott távolságok és területek csak megközelítőek, ezért előfordulhat, hogy nem pontosan akkor kap értesítést, amikor a Gépjármű elhagyja a zónakontrollban megadott területet. Ezen túlmenően időben eltérés lehet aközött is, amikor a Honda értesítést kap arról, hogy a Gépjármű elhagyta a zónakontroll területét, és amikor Ön ezzel kapcsolatban értesítést kap a Hondától.

30.4 Digitális Útmenti Segélyszolgáltatás

30.4.1 A Digitális Útmenti Segélyszolgáltatás csak egy kommunikációs eszköz, és önmagában nem jogosítja fel Önt az útisegély-szolgáltatások igénybevételére. Ehelyett a Digitális Útmenti Segélyszolgáltatáscsupán egy további módot kínál arra, hogy a szerződött szolgáltatóin(k)tól autómentési szolgáltatásokat kérjen, amennyiben és amilyen mértékben jogosult ilyen szolgáltatások igénybevételére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az útisegély-szolgáltatás a Honda kizárólagos hatáskörébe tartozik.

30.4.2 Amennyiben a Szolgáltatáscsomag Digitális Útmenti Segélyszolgáltatást is tartalmaz, a Honda köteles azt a Gépjárműre vonatkozó jótállásban meghatározott időre rendelkezésre bocsátani. További részletekért tekintse meg a GYIK oldalakat.

30.4.3 Önnek a következőket kell tennie:

(a) a lehető legrövidebb időn belül tájékoztassa a Hondát, ha a Gépjármű tulajdonviszonyában jelentős változás következik be (beleértve, de nem kizárólagosan az előfizetés törlését, az előfizetés regisztrálási címének megváltoztatását, a Gépjármű eladását, ellopását vagy elvesztését, vagy a Gépjármű jogosulatlan használatát); és

(b) tartsa be az összes vonatkozó közúti közlekedési jogszabályt, beleértve, de nem kizárólagosan a készülékek vezetés közbeni használatára és a közúti segítségnyújtásra vonatkozó jogszabályokat.

30.4.4 A Honda felfüggesztheti vagy visszavonhatja a Digitális Útmenti Segélyszolgáltatás igénybevételére való jogosultságát, ha nem tartja be a fenti 30.4.3 pont követelményeit.

30.4.5 A Honda nem garantálja az Alkalmazás által gyűjtött adatok pontosságát, és nem vállal felelősséget az ilyen adatokra való hagyatkozásért.

30.4.6 A Digitális Útmenti Segélyszolgáltatás nem lép kapcsolatba olyan harmadik fél szolgáltatókkal (például segélyszolgálati ügynökökkel), amelyeknek Ön tagja lehet ugyan, de amelyekkel a Honda nem áll kapcsolatban.

30.4.7 Az autómentési szolgáltatások biztosítása további használati feltételek szerint történik, amelyeket Önnek el kell olvasnia. Ezek közé tartoznak a Honda szolgáltatási feltételei (elérhetők a következő címen: https://www.honda.hu/cars/owners/roadside-assistance.html), illetve a külső szolgáltató használati feltételei.

30.5 Honda Digitális Kulcs (HDK)

30.5.1 A Honda Digitális Kulcs nem helyettesíti a Gépjármű tényleges kulcsát (távirányítóját), és eltérő funkciókkal rendelkezhet. A Honda Digitális Kulcs képességei függhetnek az Alkalmazás és a Honda Digitális Kulcs használatára szolgáló mobilkészülék vagy operációs rendszer típusától.

30.5.2 A Honda nem felel a jogosulatlan hozzáférésért vagy lopásért, amely vagy a Honda Digitális Kulcs visszaélésszerű használatából, vagy abból ered, hogy Ön elmulasztotta megtenni a Honda digitális kulcshoz való biztonságos hozzáférés fenntartásához szükséges lépéseket.

30.5.3 Az Elsődleges Felhasználó hozzáférését a Honda Digitális Kulcshoz felfüggesztjük, ha az Elsődleges Felhasználó nem végzi el a Tulajdonjog Megerősítését vagy a Tulajdonjog Időszaki Megerősítését (a fenti 6. és 7. pontban leírtak szerint), mielőtt az erre vonatkozó időszak lejárna.

30.5.4 A Honda Digitális Kulcs korlátozott számú felhasználókkal osztható meg, az ilyen korlátozások további részletei a GYIK oldalakon találhatók. Ha az Elsődleges Felhasználó hozzáférését a Honda digitális kulcshoz bármely okból bármikor felfüggesztenék, a többi felhasználó Honda digitális kulcshoz való hozzáférését is felfüggesztődik.

30.6 Honda Személyi Asszisztens

30.6.1 A Honda Személyi Asszisztens szolgáltatást a Honda külső szolgáltatója biztosítja. A Honda Személyi Asszisztens használatával Ön elfogadja a külső szolgáltató használati feltételeit, amelyek itt érhetők el: https://www.soundhound.com/end-user-agreement.

30.6.2 A Honda Személyi Asszisztens csak bizonyos nyelveken érhető el, amelyek a GYIK oldalakon vannak felsorolva. A Honda Személyi Asszisztens keresési funkciója az Ön országától és a Gépjárművétől függően változhat.

30.6.3 Előfordulhat, hogy a Gépjármű bekapcsolásakor a Honda Személyi Asszisztens nem áll azonnal használatra készen. A Honda Személyi Asszisztens hangutasításokat észlelő funkcióját a háttérzaj befolyásolhatja.

30.6.4 A Honda Személyi Asszisztenst 18 év alatti személyek nem használhatják, és Ön sem teheti elérhetővé a használatát 18 év alatti személyek számára.

30.6.5 A Honda vagy a harmadik fél szolgáltató a vizsgálatok lezárulásáig és a korrekciós intézkedések meghozataláig felfüggesztheti a Honda Személyi Asszisztenshez való hozzáférést, ha nem rendeltetésszerű alkalmazást, kiterjedt károsodást vagy kárt észlel a Honda Személyi Asszisztens használatában.

30.7 Beépített Wi-Fi Elérési Pont

30.7.1 A Beépített Wi-Fi Elérési Pont Külső szolgáltató által biztosított szolgáltatás, ezért a Külső fél feltételei vonatkoznak rá. A Honda nem felelős a Beépített Wi-Fi Elérési Pont használhatatlanságáért vagy rendelkezésre állásának elvesztéséért.

30.7.2 A Beépített Wi-Fi Elérési Pont fogadásához tegye az alábbiakat:

(a) töltse le és telepítse az Alkalmazást okostelefonjára (a részletekért tekintse meg az Alkalmazás feltételeit), és hozzon létre Honda-fiókot és Csatlakoztatott Profilt (a részletekért tekintse meg a fenti 4. pontot);

(b) legyen eSIM a Gépjárműben, amely legyen Connected (Csatlakoztatott) üzemmódba kapcsolva (a részletekért tekintse meg a fenti 5. pontot), és fizessen elő a Beépített Wi-Fi Elérési Pont szolgáltatásra; és

(c) kövesse a Honda vagy a Külső szolgáltató által időről időre adott utasításokat.

30.7.3 A Beépített Wi-Fi Elérési Pont a Gépjármű eSIM-kártyája segítségével használható. A Beépített Wi-Fi Elérési Pont csak akkor használható, ha az eSIM Connected (Csatlakoztatott) üzemmódban van, és nem áll rendelkezésre, ha az eSIM eCall (eCall vészhívó rendszer) üzemmódra van kapcsolva. Ne feledje, hogy a következő körülmények az eSIM eCall Üzemmódba kapcsolásához vezethetnek, ami azt jelenti, hogy nem használhatja a Beépített Wi-Fi Elérési Pontot:

(a) a Gépjármű eltávolítása a Garage (Garázs) alól, vagy a Honda-fiók vagy a Csatlakoztatott Profil törlése;

(b) a Tulajdonjog Megerősítésének vagy a Tulajdonjog Időszaki Megerősítésének elmulasztása (a 6 és 7 pontban leírtak szerint);

(c) ha Ön vagy a Honda megszünteti a Szolgáltatásokat (a 20 vagy 21 pontban leírtak szerint), vagy rajtunk kívül álló ok következik be.

30.7.4 A Honda nem vállal felelősséget a Beépített Wi-Fi Elérési Pont használatának vagy rendelkezésre állásának elvesztéséért (beleértve, ha az itt részletezett körülmények bármelyike fennáll: 30.7.3). Kérjük, ezt a kérdést vitassa meg az érintett Külső szolgáltatóval.

30.7.5 A Beépített Wi-Fi Elérési Pont a Beépített Wi-Fi Elérési Pont alkalmazás használatával működtethető. Kövesse a Gépjármű Kijelzőegységének utasításait, és további részletekért tekintse meg a GYIK oldalt.
Ha a továbbiakban nem szeretné igénybe venni a Beépített Wi-Fi Elérési Pont szolgáltatást, akkor az előfizetés felmondásáért Ön a felelős. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a lemondáshoz és a visszatérítéshez való jogát nem a Hondával, hanem az érintett Külső szolgáltatóval kell megvitatni. A Honda nem vállal felelősséget a Külső szolgáltatónak fizetendő összegekért, amelyeket esetleg azután kell fizetnie, hogy már nem használja a Beépített Wi-Fi Elérési Pontot.

My Honda+

Mobilalkalmazás használati feltételei („Feltételek”)

Tartalom

1. Tájékoztatás jelen Feltételekről
2. Lépjen kapcsolatba velünk
3. Az Alkalmazás használata
4. Honda-fiók létrehozása
5. Az információk pontossága és harmadik felek
6. Az Alkalmazás elfogadható használata
7. Garanciavállalás
8. Felelősségvállalás
9. A Feltételek és/vagy az Alkalmazás módosulásai
10. Adatvédelem
11. Szellemi tulajdon
12. Az Alkalmazás használatának befejezése
13. Rajtunk kívül álló okok
14. Egyéb feltételek
15. Alkalmazandó jogszabályok
16. Szolgáltatáscsomag feltételei

1. Tájékoztatás jelen Feltételekről

1.1 A Honda Motor Europe Limited („Honda”, „mi”, „minket” vagy „miénk”) egy Angliában és Walesben bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglia, RG12 1HL. cégjegyzékszáma: 00857969, adószáma pedig: GB 711019584.

1.2 Mielőtt megvásárolná vagy más módon használná a Honda által, kompatibilis Honda gépjárművön („Gépjármű”) és/vagy a My Honda+ mobiltelefonos alkalmazáson („Alkalmazás”) keresztül kínált szolgáltatásokat („Szolgáltatások”), olvassa el figyelmesen ezeket a Feltételeket.

1.3 Jelen Feltételek és az Alkalmazás használati feltételei („Alkalmazás feltételei”) együttesen jogilag kötelező érvényű megállapodást jelentenek Ön és a Honda között a Szolgáltatások megvásárlásával, illetve használatával kapcsolatban. A rendszer arra kéri, hogy fogadja el jelen Feltételeket, amelyhez be kell jelölnie az Alkalmazáson belüli digitális jelölőnégyzeteket.

1.4 Ön (a „Felhasználó”) tudomásul veszi, hogy e Feltételek elfogadásával azok jogilag kötelező érvényűek lesznek, és az elfogadás időpontjában Ön és a Honda között jogilag kötelező érvényű megállapodás jön létre. Amennyiben nem fogadja el jelen Feltételeket, nem vásárolhatja meg és nem használhatja a Szolgáltatások egy részét vagy egészét.

1.5 Jelen Feltételek fontos információkat tartalmaznak az Ön jogairól, kötelezettségeiről és jogorvoslati lehetőségeiről. Külön felhívjuk a figyelmét a Feltételek következő pontjaira: 5. pont (eSIM-aktiválás); 10. pont (a szolgáltatáscsomagok tartalma és használata), 12. pont (a szolgáltatáscsomagok automatikus megújítása); 15. pont (a regisztráció első országa); 16. pont (a szolgáltatások elfogadható használata); pont (garanciavállalás) és 18 pont (felelősség).

1.6 A Feltételeket legutóbb 2020. március 9-én frissítették.

2. Lépjen kapcsolatba velünk

2.1 Ha bármilyen kérdése van a Feltételekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, a következőket teheti:

2.1.1 tekintse meg a Honda weboldalán a gyakran ismételt kérdések és válaszok rész t(„GYIK oldalak”) a honda.hu/cars/owners/my-honda-plus/frequently-asked-questions.html címen;

2.1.2 lépjen kapcsolatba velünk a GYIK oldalakon elérhető vagy a Honda által más módon közölt kapcsolattartási módszerek és elérhetőségek segítségével.

2.2 E Feltételek semmilyen módon nem érintik az Ön jogszabályok („Törvényi Rendelkezések”), így például a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény által biztosított jogait. Az Ön jogaival kapcsolatos további információkért látogasson el a központi fogyasztóvédelmi portálra (https://fogyasztovedelem.kormany.hu)

3. Az Alkalmazás használata

3.1 Az Alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez kompatibilis, a szükséges operációs rendszerrel és elegendő memóriával bíró okostelefonnal kell rendelkeznie. Ezek a követelmények időről időre módosulhatnak, további információ az Alkalmazás letöltésére szolgáló megfelelő áruházban található (például az Apple App Store-ban vagy a Google Play Áruházban) („Appstore”). Az Alkalmazást nem mi értékesítjük Önnek, hanem Ön vásárolja meg, illetve tölti le azt a megfelelő Appstore-ból.

3.2 Az Alkalmazás használatát ahhoz a feltételhez kötjük, hogy Ön betartja a jelen Feltételeket és az Appstore által alkalmazott szabályokat vagy szabályzatokat, ahonnan letöltötte az Alkalmazást. A licenc akkor jár le, amikor Ön vagy mi a jelen Feltételeket a 12 ponttal összhangban felmondjuk.

3.3 Az Alkalmazás letöltéséhez teljes körű használatához mobil hálózatra és/vagy internetkapcsolatra van szükség. Az Alkalmazás használatával kapcsolatban harmadik felektől (például mobilhálózattól vagy internetszolgáltatótól) származó adatköltségek és díjak merülhetnek fel. Kizárólag Ön felelős az ilyen költségek és díjak megfizetéséért. Ha nem kíván ilyen költségeket és díjakat fizetni, akkor ne használja az okostelefont az Alkalmazás használatára.

3.4 Ön kijelenti, hogy tulajdonosa annak az okostelefonnak, amelyre az Alkalmazást letölti és amelyen használja, vagy kijelenti, hogy engedélyt kapott a tulajdonostól arra, hogy az okostelefont az Alkalmazás letöltésére és használatára használja. Ha az alkalmazást már telepítette egy eszközre, jogosult lehet az Alkalmazás más eszközre („Másodlagos Eszköz”) történő telepítésére és használatára, az Alkalmazás utasításait vagy bármely más, a Honda által időről időre kiadott utasítást követve. Ha nem követi ezeket az utasításokat, előfordulhat, hogy nem tudja használni az Alkalmazást a Másodlagos Eszközön. A Honda ilyen esetben nem vállal felelősséget az Alkalmazás és a Szolgáltatások használhatóságáért és rendelkezésre állásáért.

3.5 Időről időre frissítések kerülhetnek kiadásra az Alkalmazáshoz a megfelelő Appstore-on keresztül. Ne feledje, hogy az Alkalmazás és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatások korlátozott funkcionalitással rendelkeznek, ha az Alkalmazásnak vagy az operációs rendszernek nem a legfrissebb verziója van az okostelefonjára letöltve. További információk a 9. pontban találhatóak

3.6 Az Alkalmazás használatához legalább 18 évesnek kell lennie. A Szolgáltatáscsomag feltételei ettől eltérő előírt életkori rendelkezést is tartalmazhatnak.

3.7 Az Alkalmazás csak a GYIK oldalakon felsorolt országokban és nyelveken érhető el. Az országok és nyelvek listája időről időre változhat a Honda belátása szerint.

4. Honda-fiók létrehozása

4.1 Az Alkalmazás használatához a Honda weboldalán vagy az Alkalmazáson belül létre kell hoznia egy online Honda felhasználói fiókot („Honda-fiók”). A Honda-fiók létrehozásához kövesse a Honda weboldalán vagy az Alkalmazásban leírt eljárást. Ennek keretében sor kerülhet az Ön nevének, e-mail címének, kapcsolattartási telefonszámának és/vagy bármilyen egyéb olyan információnak a megadására, amely szükséges a fiók létrehozásakor, vagy egyébként időről időre előírjuk Önnek.

4.2 A Honda-fiók létrehozásakor valós, pontos és teljes információkat kell megadnia nekünk, és ezeket az információkat szükség szerint időről időre folyamatosan frissítenie vagy módosítania kell.

4.3 Ha valótlan, pontatlan vagy hiányos adatokat ad meg Honda-fiókja létrehozásakor, vagy nem módosítja vagy nem frissíti az adatokat időről időre, ahogy szükséges, fenntartjuk a jogot arra, hogy a Honda-fiókját azonnali hatállyal megszüntessük, aminek eredményeként a továbbiakban nem tudja majd használni az Alkalmazást. A felmondási jogainkról további információkat a 12. pont tartalmaz. A jelen pontban meghatározott esetben a személyes adatok megőrzésével kapcsolatban a vonatkozó adatvédelmi szabályzatunk ad iránymutatást.

4.4 Ön tudomásul veszi, hogy a jelszava és a Honda-fiókjával kapcsolatos egyéb adatainak biztonsága és bizalmas kezelése kizárólag az Ön felelőssége. Ha úgy gondolja, hogy bárki jogosulatlan hozzáférést szerzett a Honda-fiókjához, azonnal változtassa meg jelszavát.

4.5 Ha már rendelkezik Honda-fiókkal, az Alkalmazásba való bejelentkezéshez használja meglévő bejelentkezési adatait és jelszavát. Az Alkalmazás és/vagy a Szolgáltatások bizonyos funkcióinak használatához további lépéseket kell tennie, amelyeket a 1.4 pontban említett Szolgáltatásokra vonatkozó használati feltételek írnak elő.

4.6 A Honda-fiók törléséhez lépjen kapcsolatba a Hondával (részletek a 2.1.2 pontban). Vegye figyelembe, hogy a Honda-fiók törlése esetén nem használhatja tovább az Alkalmazást vagy a Szolgáltatásokat.

5. Az információk pontossága és harmadik felek

5.1 Miközben megpróbáljuk biztosítani, hogy az Alkalmazás pontos, naprakész és hibáktól mentes legyen, nem tudjuk garantálni, hogy az is lesz. Nem garantálhatjuk továbbá, hogy az Alkalmazás bármilyen célra alkalmas vagy megfelelő lesz.

5.2 Az Alkalmazás információira való hagyatkozás az Ön saját kockázatára történik, mivel ezen információk csak becslést jelentenek, és pontatlanok, hiányosak vagy idejétmúltak is lehetnek.

5.3 Az Alkalmazás tartalmazhat más, független harmadik fél weboldalaira, információira, termékeire vagy szolgáltatásaira mutató hivatkozást („Harmadik fél Anyagai”). A Harmadik fél Anyagai nem a mi ellenőrzésünk alá esnek, azokért nem vagyunk felelősek, és nem is hagyjuk jóvá azokat. Hasonlóképpen a Honda nem garantálja, hogy az Alkalmazás Harmadik fél által (beleértve a Harmadik fél Anyagainak bármely részét is) szolgáltatott információi naprakészek, teljesek vagy pontosak lesznek. Önnek saját független döntést kell hoznia a Harmadik fél Anyagaival való kapcsolatát, továbbá azok megtekintését, illetve azok megvásárlását és használatát illetően.

5.4 Az Ön és a Harmadik fél Anyagainak szolgáltatója között létrejött megállapodások kizárólag Ön és az érintett szolgáltató között köttetnek. Nem tartozunk felelősséggel a Harmadik fél Anyagai szolgáltatójának cselekedeteiért vagy mulasztásaiért (beleértve, de nem kizárólagosan, azok működésével vagy rendelkezésre állásával kapcsolatos kérdéseket).

5.5 Az Alkalmazás önmagában is használható, de az Appstore-on leírt összes funkció csak akkor használható, ha az Alkalmazást összekapcsolja a Gépjárművel, és megvásárolja a Honda bizonyos Szolgáltatáscsomagjait, az említett Szolgáltatásokra vonatkozó – és a 14. pontban kifejtett – használati feltételekben leírtak szerint.

6. Az Alkalmazás elfogadható használata

6.1 Az Alkalmazás nem használható a jelen Feltételekben foglaltaktól eltérő módon. Ön tudomásul veszi, hogy:

6.1.1 nem másolhatja le az Alkalmazást, kivéve, ha az biztonsági mentés vagy az üzemeltetési biztonság szempontjából fontos;

6.1.2 nem adhatja bérbe, lízingelheti, licencelheti tovább, adhatja kölcsön, fordíthatja le, fűzheti össze, alakíthatja át, módosíthatja és változtathatja meg az Alkalmazást;

6.1.3 nem változtathatja meg és nem módosítja az Alkalmazás egészét vagy annak valamely részét, nem egyesítheti és nem kombinálhatja az Alkalmazást vagy annak valamely részét más programokkal; és

6.1.4 nem fordíthatja vissza alacsony vagy magas szintű kódra, nem fejtheti vissza az Alkalmazást, nem készíthet leszármaztatott terméket az Alkalmazás egészéből vagy valamely részéből.
6.2 Ön köteles betartani a következőket:

6.2.1 az Alkalmazást kizárólag a tervezett használatra és észszerű módon használja;

6.2.2 tilos az Alkalmazást, vagy annak bármely funkcióját illegális módon, illegális célra, jelen Feltételekkel összeegyeztethetetlen módon használnia, tisztességtelenül vagy rosszindulatúan eljárnia, például az Alkalmazást feltörni vagy abba rosszindulatú kódot, például vírusokat vagy ártalmas adatokat beilleszteni;

6.2.3 nem sérti meg a vállalatunk vagy más harmadik fél szellemi tulajdonjogát az Alkalmazás vagy annak bármely funkciójának használatával;

6.2.4 biztosítja, hogy a Gépjármű valamennyi vezetőjének vagy használójának figyelmét felhívják arra, hogy az Alkalmazás magában foglalja a Gépjármű nyomon követésének lehetőségét;

6.2.5 rágalmazó, sértő vagy egyéb okból kifogásolható anyagokat továbbítani az Alkalmazás vagy annak bármely funkciójának használatával;

6.2.6 nem használja az Alkalmazást vagy annak bármely funkcióját olyan módon, amely megkárosíthatja, letilthatja, túlterhelheti, rongálhatja vagy veszélyeztetheti a mi rendszerünket vagy védelmünket, illetve zavarhat más felhasználókat; és

6.2.7 nem gyűjt információkat vagy adatokat az Alkalmazás semelyik részéből vagy rendszerünkből, nem kísérli meg dekódolni az Alkalmazást futtató szerverekkel folytatott adatkommunikációt.

6.3 Ön tudomásul veszi, hogy nem használhatja az Alkalmazást olyan módon, amely:

6.3.1 megszegné az alkalmazandó jogszabályokat, beleértve bármely ország közúti közlekedési szabályait és rendeleteit;

6.3.2 nem biztonságos, vagy személyi sérülés vagy vagyoni kár veszélyével járhat.

6.4 A Honda nem garantálja, hogy az Alkalmazás valamennyi funkciója minden körülmények között használható vagy biztonságos. Alaposan meg kell fontolnia, hogy az Alkalmazás használata milyen hatással lehet az Ön vagy a Gépjármű környezetében lévő személyekre vagy tulajdonra.

7. Garanciavállalás

7.1 Vállaljuk, hogy az Alkalmazást megfelelő szakértelemmel és gondossággal biztosítjuk Önnek, és észszerű erőfeszítéseinket arra használjuk fel, hogy az Alkalmazás bármikor az Ön rendelkezésére álljon.

7.2 Ön azonban elismeri és elfogadja, hogy:

7.2.1 az Alkalmazás nem lesz hibamentes, naprakész vagy megszakítás nélkül folyamatosan elérhető. Az Alkalmazás rendelkezésre állása, pontossága és funkcionalitása a mobilhálózat elérhetőségétől, az internetkapcsolattól vagy a GPS-jeltől, vagy a Gépjárművel kapcsolatos egyéb tényezőktől függhet;

7.2.2 előfordulhat, hogy az Alkalmazás egyes funkciói nem működnek megfelelően vagy egyáltalán, ha a Gépjárművet nem tartotta karban és üzemképes állapotban;

7.2.3 az Alkalmazás a karbantartások, frissítések és módosítások végrehajtása idején nem áll rendelkezésre vagy használata megszakadhat.

8. Felelősségvállalás

8.1 Ha nem tartjuk be a Feltételeket, felelősséget vállalunk az Ön által elszenvedett tényleges kárért, ami a Feltételek megszegésének az előre látható következménye, de nem vagyunk felelősek az előre nem látható károkért. A veszteség vagy kár előrelátható, ha az a szerződés általunk való megszegésének logikus következménye, vagy ha azzal Ön és vállalatunk tisztában volt a Feltételek elfogadásakor.

8.2 Az Alkalmazás (és az Alkalmazással összefüggésben nyújtott üzenetek, adatok, információk, tartalom vagy egyéb anyagok) kizárólag személyes és nem kereskedelmi felhasználásra szolgálnak. Elfogadja, hogy az Alkalmazást nem használja kereskedelmi, üzleti és viszonteladói célokra, és mi semmikor nem vállalunk felelősséget a felhasználó profit- vagy üzleti veszteségéért, üzletvitelének megszakadásáért vagy üzleti lehetőségének elvesztéséért, és kizárjuk felelősségünket a következményi károkért, valamint a gondatlanságunkból eredő károkért.

8.3 Semmilyen módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk a felelősséget a következőkre:

8.3.1 a szándékosan okozott károk;

8.3.2 az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozások;

8.3.3 csalás vagy megtévesztés; vagy

8.3.4 minden olyan ügy, amelyért való felelősségünk korlátozását vagy kizárását a jog tiltja.

9. A Feltételek és/vagy az Alkalmazás módosulásai

9.1 Időről időre frissíthetjük jelen a Feltételeket, illetve az Alkalmazást, például azért, hogy megfelelhessenek a jogszabályi változásoknak, figyelembe vehessék az általunk kínált új termékeket, szolgáltatásokat vagy alkalmazásokat, vagy más okokból.

9.2 Jelen feltételeket bármikor megváltoztathatjuk, és Ön értesítést kap a változásról az Alkalmazás következő indításakor, vagy ha lehetséges, értesítést küldünk arra az eszközre, amelyre az Alkalmazás telepítve van. Az Alkalmazás további használata esetén úgy kell tekinteni, hogy elfogadta ezeket a módosításokat, de ha ezek a változtatások Önre nézve hátrányosak, akkor az Alkalmazáson belüli digitális jelölőnégyzetek bejelölésével el kell fogadnia a frissített Feltételeket.

9.3 Ha nem fogadja el a frissített Feltételeket, előfordulhat, hogy nem használhatja az Alkalmazást. Ön tudomásul veszi, hogy a frissített Feltételek elfogadásával azok Önre jogilag kötelező érvényűek lesznek.

10. Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak biztonsága fontos számunkra. Az Ön által megadott személyes adatokat a vonatkozó adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban kezeljük, amely ismerteti, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Öntől, hogyan és miért gyűjtjük, tároljuk, használjuk fel és osztjuk meg az ilyen adatokat, milyen jogokkal rendelkezik Ön a személyes adatai tekintetében, és hogyan léphet kapcsolatba velünk és a felügyeleti hatósággal (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), ha személyes adatai felhasználásával kapcsolatban bármilyen kérdése vagy panasza merül fel.

11. Szellemi tulajdon

11.1 Az Alkalmazás és az Alkalmazásban található összes szellemi tulajdon a mi, a mi leányvállalataink vagy (adott esetben) a licencadóink tulajdonában van. A szellemi tulajdonjog olyan jogokat jelent, mint a szerzői jog, a védjegyek, a domainnevek, a formatervezési mintaoltalmi jogok, az adatbázisjogok, a szabadalmak és minden egyéb szellemi tulajdonjog, függetlenül attól, hogy be vannak-e jegyezve vagy sem (bárhol a világon). Mi, leányvállalataink és licencadóink az Alkalmazással kapcsolatos szellemi tulajdonjogainkat fenntartjuk. Ez azt jelenti például, hogy mi és ők is az ilyen szellemi tulajdonjogok tulajdonosai maradunk, és szabadon használhatjuk azokat, ahogy mi és ők jónak látják.

11.2 Jelen Feltételeknek és az Ön által szükség szerint megfizetett díjaknak megfelelően, Önnek licencet biztosítunk az Alkalmazás használatához. Ez a licenc, amely magában foglalhatja a Honda, leányvállalataink vagy licencadóink bizonyos szellemi tulajdonjogait, nem kizárólagos és nem átruházható. Ez a licenc csak a jelen Feltételekben rögzített célokra és azokkal összhangban használható fel.

11.3 A jelen Feltételekben foglaltak kivételével Ön nem rendelkezik a Honda, leányvállalataink vagy licencadóink szellemi tulajdonjogával, és nem is részesül semmilyen jogban.

11.4 Eltérő rendelkezés hiányában az Alkalmazásban használt valamennyi védjegy a Honda, leányvállalataink vagy (adott esetben) licencadóink tulajdonát képezi.

12. Az Alkalmazás használatának befejezése

12.1 Ön bármikor befejezheti az Alkalmazás használatát. A Honda-fiók törléséhez lépjen kapcsolatba a Hondával (részletek a 2.1.2. pontban).

12.2 Amennyiben megszegi jelen feltételeket, azonnali hatállyal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Alkalmazás használatát, amelyről értesítést küldünk. Ön köteles lesz megfizetni részünkre minden ésszerű költségeket, veszteségeket vagy egyéb kötelezettségeket, amelyek felmerülnek vagy viselni vagyunk kötelesek a szerződésszegése miatt.

12.3 Abban az esetben is jogosultak leszünk az alkalmazás használatának azonnali megszüntetésére, ha az Alkalmazás biztosítását az Ön országában vagy általában az ügyfeleink számára bármilyen okból leállítjuk.

13. Rajtunk kívül álló okok

13.1 Nem vállalunk felelősséget a jelen Feltételek keretében kötelezettségeink elvégzésének elmulasztásáért vagy azok késedelmes elvégzéséért, ha az ésszerű befolyásunkon kívül álló tevékenység vagy esemény miatt következik be, például:

13.1.1 a nyilvános vagy magán telekommunikációs hálózatok meghibásodása;

13.1.2 az Alkalmazásnak vagy bármely Szolgáltatásnak a GPS-jel hiánya, internetkapcsolat hiánya, kedvezőtlen időjárási viszonyok, természeti katasztrófák, illetve a jogszabályok vagy bármely kormányzati utasítás megváltozása miatti hibája,

ezek mindegyike egy-egy „Rajtunk kívül álló ok”.

13.2 Ha Rajtunk kívül álló ok következik be, amely jelen Feltételekben vállalt kötelezettségeinkre hatással van:

13.2.1 a Feltételekben vállalt kötelezettségeinket felfüggesztjük, valamint a kötelezettségek teljesítésének idejét meghosszabbítjuk a Rajtunk kívül álló ok időtartamára; és

13.2.2 minden ésszerű erőfeszítést elkövetünk a megoldás érdekében, hogy a Feltételekben vállalt kötelezettségeit el tudjuk látni a Rajtunk kívül álló ok ellenére.

14. Egyéb feltételek

14.1 Ellenkező rendelkezés hiányában az „írott” vagy az „írásos” kifejezések használata jelen Feltételekben az e-mailt is magában foglalja.

14.2 Jelen Feltételekhez kötődő jogainkat és kötelezettségeinket átruházhatjuk másik szervezetre, de ez nem lesz hatással az Ön jelen Feltételekhez kötődő felhasználói jogaira vagy a mi kötelezettségeinkre.

14.3 A jelen Feltételek alapján fennálló jogait vagy kötelezettségeit csak akkor ruházhatja át másik személyre, ha ezt írásban jóváhagyjuk Önnek.

14.4 Ezek a Feltételek Ön és miközöttünk vannak érvényben. E Feltételek bármelyikének érvényesítésére más személy nem jogosult.

14.5 E Feltételek minden egyes pontja és bekezdése különálló. Ha bármilyen bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy közülük bármelyik érvénytelen, a Feltételek többi pontja és bekezdése teljesen érvényes és hatályos marad.

14.6 Ha nem követeljük, hogy eleget tegyen jelen Feltételekben vállalt kötelezettségei valamelyikének, vagy ha mi nem érvényesítjük jogainkat Önnel szemben, vagy azzal késlekedünk, az nem jelenti azt, hogy lemondtunk Önnel szemben fennálló jogainkról, és nem jelenti azt, hogy Önnek nem kell ezeket a kötelezettségeket teljesíteni. Ha mentesítjük Önt kötelezettségei teljesítése alól, azt csak írásban tesszük, és az nem jelenti azt, hogy későbbi kötelezettségszegései esetén azok alól automatikusan mentesítenénk Önt.

15. Alkalmazandó jogszabályok

15.1 Jelen Feltételekkel kapcsolatos bármely kérdésre, így különösen, de nem kizárólag annak létrejöttére, érvényességére, hatályára, teljesítésére és értelmezésére, valamint az Alkalmazás használatára, valamint az Alkalmazás használatából eredő vagy azzal kapcsolatos viták vagy igények vonatkozásában (beleértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket) a magyar jogszabályok az irányadóak.

15.2 A jelen Feltételekkel kapcsolatos jogviták elbírálására a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal, a magyar jogszabályok szerinti hatásköri és illetékességi szabályok szerint.

15.3 Amennyiben Ön a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyként („Fogyasztó”) regisztrál Honda fiókot, használja az Alkalmazást, illetve veszi igénybe a Szolgáltatásokat, akkor jelen Feltételek rendelkezései semmiben sem eredményezhetik a fogyasztóknak a magyar jog által kötelezően alkalmazandó módon biztosított magasabb szintű jogvédelem szintjének csorbulását.

15.4 A Fogyasztók esetében jelen Feltételeket az alábbi eltérésekkel alkalmazni:

15.4.1 Felelősségünk nem zárható ki az általunk igénybe vett közreműködők által okozott károkért.

15.4.2 Biztosítjuk, hogy Ön, mint Fogyasztó az Alkalmazás használatának befejeztekor visszakövetelhesse a már teljesített, ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatását, ide nem értve azt az esetet, amikor a befejezésre szerződésszegés következtében kerül sor.

15.4.3 Biztosítjuk, hogy Ön, mint Fogyasztó számára elérhető legyen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVI. fejezete szerinti tájékoztatás és az ott biztosított jogok gyakorlása zavartalan legyen.

15.4.4 Maradéktalanul biztosítjuk Önnek, mint Fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:157. § által rögzített jogokat a hibás teljesítés, a kellékszavatosság és a jótállás körében.

16. Szolgáltatáscsomag Feltételei

16.1 Jelen Feltételek 1–15 pontjaiban meghatározott használati feltételeken kívül vannak olyan használati feltételek, amelyek kifejezetten bizonyos szolgáltatásokra és funkciókra vonatkoznak, amelyeket az Alkalmazással vagy a Gépjárművel használhat („Szolgáltatáscsomag Feltételei”).

16.2 A Szolgáltatáscsomag Feltételeit az alábbiakban ismertetjük, és a kétségek elkerülése érdekében a Hondával kötött, jogilag kötelező erejű megállapodásának részét képezik (részletek a 1.2 pontban). A Szolgáltatáscsomag Feltételeit abban az esetben kell alkalmazni, ha olyan adott szolgáltatásokat és funkciókat használ, amelyekre a Szolgáltatáscsomag Feltételei vonatkoznak.

16.3 Ha a jelen Feltételek 1–15 pontja és a Szolgáltatáscsomag Feltételei között ellentmondás van, a Szolgáltatáscsomag Feltételei az irányadók (csak a vonatkozó ellentmondás esetére).