My Honda+ csatlakoztatott gépjárművekre vonatkozó adatvédelmi szabályzat

My Honda+ csatlakoztatott gépjárművekre vonatkozó adatvédelmi szabályzat

A Honda Motor Europe Limited („Honda”) elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme mellett, és megfelel az Általános Adatvédelmi Rendeletben, továbbá az egyéb alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokban (így különösen a 2018. évi adatvédelmi törvényben, valamint a marketingről és sütikről szóló törvényekben foglalt rendelkezéseknek, továbbá a kapcsolódó iránymutatásnak) (a továbbiakban együttesen „Adatvédelmi Jogszabályok”).

Ez a szabályzat arról szól, hogy vállalatunk hogyan kezeli a Csatlakoztatott Gépjármű („Honda Gépjármű” vagy „Gépjármű”) tulajdonosainak, a Csatlakoztatott Gépjárművel Kapcsolatos Szolgáltatásaink („CCS”) felhasználóinak és a My Honda+ mobilalkalmazás („Alkalmazás”) felhasználóinak személyes adatait, függetlenül attól, hogy Ön az elsődleges fióktulajdonos („Elsődleges Felhasználó”), vagy egy Elsődleges Felhasználó engedélyezte Önnek fiókja megosztott használatát („Meghívott Felhasználó”).

Ha Ön egy Honda Gépjármű tulajdonosa vagy leendő tulajdonosa, a honlapunk vagy egy márkakereskedésünk látogatója, vagy valamelyik másik alkalmazásunkat a múltban letöltötte vagy használta, kérjük, olvassa el általános Adatvédelmi nyilatkozatunkat.  Ha Ön a Honda munkatársának jelentkezik, kérjük, olvassa el a Jelentkezőkre vonatkozó adatvédelmi szabályzatunkat.

Ez a szabályzat azt ismerteti, hogy hogyan használjuk fel, tároljuk és osztjuk meg a Honda Gépjármű tulajdonosaival, a CCS felhasználóival, valamint az Alkalmazás felhasználóival kapcsolatban összegyűjtött információkat, Ön hogyan gyakorolhatja jogait ezekkel az információkkal kapcsolatban, valamint, hogy milyen eljárásokkal biztosítjuk az Ön személyes adatainak a védelmét. Ez a szabályzat kiegészíti az Ön számára általunk mindenkor biztosított valamennyi egyéb adatvédelmi tájékoztatót, szabályzatot (ideértve általános Adatvédelmi nyilatkozatunkat). Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy aggálya van ezzel a szabályzattal vagy személyes adatai kezelésének módjával kapcsolatban, vagy ha ezek az adatok bármikor megváltoznak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a következő címen: adatvedelem@honda-eu.com

A Csatlakoztatott Gépjárművel Kapcsolatos Szolgáltatásaink és az Alkalmazás (ennek a szabályzatnak az alkalmazásában a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatások”) rendelkezésre bocsátója a Honda Motor Europe Limited (cégjegyzékszám: 857969, székhely: Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglia, RG12 1HL) (a továbbiakban: „mi”, illetve „minket”). Az Adatvédelmi Jogszabályok alkalmazásában mi vagyunk az alább meghatározott célokból kezelt személyes adatok adatkezelője, és mi tartozunk felelősséggel azok védelmének a biztosításáért.

A Szolgáltatások használatával kapcsolatban elemzési célokra gyűjtünk adatokat (az alábbiakban részletezettek szerint), és ehhez a Google Analytics és az Application Insights alkalmazásokat vesszük igénybe.

A szabályzat módosításai

A jelen szabályzat bármely jövőbeli módosítását ezen az oldalon közzétesszük, és adott esetben e-mailben és/vagy a gépjármű kijelzőjén megjelenő vagy az Alkalmazáson belüli felugró üzenetben értesítjük Önt. Látogasson vissza gyakran erre az oldalra, és ellenőrizze a szabályzat frissítéseit vagy módosításait.

Az Ön adatainak harmadik felek által történő kezelése

Megjegyzés: Ez a szabályzat nem vonatkozik harmadik felek azon webhelyeire, alkalmazásaira vagy portáljaira, amelyek a Szolgáltatásokból elérhetőek, valamint nem vonatkozik más szolgáltatók szolgáltatásaira sem. Nem vállalunk felelősséget az ilyen harmadik felek által alkalmazott adatvédelmi szabályzatokért és gyakorlatokért (beleértve a cookie-k használatát), még akkor sem, ha Ön a Szolgáltatásokból származó hivatkozások segítségével érte el a harmadik fél webhelyét, alkalmazását, portálját vagy szolgáltatását.

Javasoljuk, hogy ellenőrizze az egyes szolgáltatók által alkalmazott irányelveket, és amennyiben bármilyen aggálya vagy kérdése merül fel, vegye fel a kapcsolatot az adott harmadik féllel. Minden egyéb szolgáltatás nyújtója, mint például a biztosítók, az autómentő szolgálatok, a segélyszolgálatok (akik a gépjármű kézikönyvében ismertetettek szerint vészhelyzetben az eCall rendszerben a segélyhívásokat fogadják), az adatcsomagok, wi-fi hotspot szolgáltatások, online hírek vagy beépített közösségi médiafelületek, térképek szolgáltatói és az utazási vagy zenei szolgáltatók külön-külön szintén „adatkezelőnek” tekintendők. E szolgáltatók adatvédelmi szabályzatairól közvetlenül tőlük tájékozódhat.

A Csatlakoztatott Gépjárművel Kapcsolatos Szolgáltatásaink nyújtása során adatokat osztunk meg a SoundHound (amely a Honda személyi asszisztens szolgáltatást biztosítja), valamint a Worldline (amely a befizetéseket a nevünkben feldolgozza) cégekkel. A SoundHound és a Worldline mindketten a mi nevünkben, általunk megbízott adatkezelőként kezelik az adatokat, de független adatkezelőként saját céljaikra is kezelhetnek Önnel kapcsolatos adatokat. Kérjük, szánjon időt ezen cégek adatvédelmi szabályzatának az áttekintésére, és ismerkedjen meg vele, hogy tőlünk függetlenül hogyan kezelhetik az Ön személyes adatait. Az említett szabályzatok itt találhatók (angol nyelven):

SoundHound – https://www.soundhound.com/en/privacy

Worldline – https://worldline.com/en/compliancy/privacy.html

Az Ön által meghívott vendégekkel kapcsolatos információk rendelkezésünkre bocsátása

Ha Meghívott Felhasználót regisztrál nálunk, a regisztrációs folyamat során a jelen szabályzat egy példányát ezen Meghívott Felhasználó rendelkezésére fogjuk bocsátani.

Másrészről, ha olyan vendégekről ad át információkat, vagy teszi lehetővé azok átadását, akik nem meghívott felhasználók (pl. utasok vagy egy Önön kívüli másik vezető), az Ön felelőssége gondoskodni arról, hogy ezek a személyek tisztában legyenek a jelen szabályzat rendelkezéseivel. Nekik is hozzá kell járulniuk, hogy Ön átadja nekünk a személyes adataikat. Ettől eltekintve a Honda nem gyűjt tevékenyen adatokat más vendégekről (pl. utasokról vagy alternatív vezetőkről), és nem is szándékozik ilyeneket gyűjteni, továbbá azt feltételezi, hogy az általa nyilvántartott és kezelt személyes adatok csak a Honda Gépjárművek tulajdonosaira, a CCS felhasználóira és az Alkalmazás felhasználóira vonatkoznak.

Más személyek rendelkezésére álló információk

Az Alkalmazásban elérhető információk

Ne feledje, hogy a CCS-en keresztül elérhető információk az ugyanazon fiókot használó további felhasználók számára is elérhetőek lesznek. Például a Meghívott Felhasznál megtekintheti a Honda Gépjármű utazási előzményeit, amelyek tájékoztatást nyújtanak az Elsődleges Felhasználó által megtett utazásokról, és fordítva.

Bármikor kikapcsolhatja az adatmegosztást. Amíg az adatmegosztás ki van kapcsolva, nem fogja tudni használni a CCS-t, de az adatmegosztás kikapcsolásával leállítja az összes adat gyűjtését.

A Honda Gépjárműben rendelkezésre álló információk

A CCS-en keresztül elérhető információk mindenki számára láthatóak lesznek, aki hozzáfér a Gépjárműhöz. Ha eladja vagy átadja Honda Gépjárművét egy harmadik félnek, ne felejtse el eltávolítani a Gépjárművet az Alkalmazás garázsából, ezzel elindítva a regisztráció megszüntetésének folyamatát. Ennek eredményeként a CSS-en keresztül elérhető adatok eltávolításra kerülnek a Gépjármű telematikai vezérlőegységéből, így az adatok többé nem lesznek láthatóak a Gépjárműben.

Ahhoz, hogy ez a folyamat eredményes legyen, a Honda Gépjárműnek elegendő akkumulátortöltéssel kell rendelkeznie, és csatlakoznia kell a mobilhálózathoz.

Vegye figyelembe azt is, hogy a regisztráció megszüntetésének folyamata akár 24 órát is igénybe vehet normál hálózati körülmények mellett. A regisztráció megszüntetéséhez szükséges feltételek a Honda Connected Services szolgáltatások használati feltételeinek 13.1 pontjában találhatók.

Milyen adatokat gyűjtünk, és hogyan használjuk fel azokat?

Az Adatvédelmi Jogszabályok értelmében ismertetnünk kell az Önről általunk gyűjtött adatok körét, ezek felhasználásnak módját és indokát („kezelési tevékenység”), valamint tárolásuk időtartamát. Emellett szükségünk van egy „jogszerű alapra”, amelyre tekintettel személyes adatait kezeljük. Ezt az alábbi táblázat foglalja össze.

Ami személyes adatainak a megőrzését illeti: amennyiben az alábbi táblázatban nem szerepel ettől eltérő tájékoztatás, az Ön személyes adatait a lenti „Személyes adatok megőrzése” szakaszban rögzítettek szerint őrizzük meg, majd töröljük vagy anonimizáljuk a későbbiekben.

Kezelési tevékenység: Mire használjuk az Ön adatait?

Milyen információkat gyűjtünk?

Az adatkezelés jogszerű alapja

Milyen forrásból gyűjtjük az adatokat?

Egyedi megőrzési időtartamok

My Honda+ mobilalkalmazás („Alkalmazás”)

Honda-fiókja beállításához és kezeléséhez, beleértve a szervizértesítések küldését is.

Ország

Nyelv

E-mail-cím

Mobilszám

Postai cím (irányítószámmal együtt)

Jelszó

Honda ID, amely minden egyes Honda-fióktulajdonos számára a regisztrációs folyamat során létrehozott egyedi azonosító

Az Ön készülékazonosítója, amelyet összekapcsolunk Honda ID azonosítójával, ahol a belépéshez választhatja telefonja érintésazonosító, hangutasítási vagy arcfelismerő funkcióinak a használatát. Nem kezeljük biometrikus adatait, amelyek a készülékén maradnak.

Az Alkalmazásban megadott beállításai

A szerződéskötés, annak folyamatos teljesítése, kezelése és megkönnyítése érdekében tett lépések céljából.

Ha nem adja meg ezeket az adatokat, sajnos nem fog tudni Honda-fiókot nyitni nálunk.

Amennyiben az meghaladja a szerződés teljesítéséhez szükséges mértéket, az adatkezelésre azon jogos érdekünk érvényesítése céljából van szükség, hogy megfelelő ügyfélélményt tudjunk biztosítani Önnek és biztosítani tudjuk a fiókja biztonságának megőrzéséhez szükséges funkciókat.

Öntől (az Alkalmazáson keresztül)

 

Honda- fiókjának a megtévesztő tevékenységekkel szembeni védelméhez, többek között többtényezős hitelesítés bevezetésével, amikor fiókjához egy másik készülék használatával kíván hozzáférni (vagy készülékét elvesztette, vagy ellopták)

 

Készülékazonosító

Honda ID

A további készülék Ön által történő engedélyezése

Ha készülékét elvesztette vagy ellopták, az Ön fiókjához való hozzáférési kérését, amelyet egy másik készülékről végez (Lehetséges, hogy ilyen igényét egy márkakereskedésen keresztül kell megtennie, amely esetben a márkakereskedő, mint adatfeldolgozó működik közre)

Email cím

Azonosító kód

Az adatkezelés az általunk nyújtott szolgáltatások biztonságának szavatolásához fűződő jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges

 

 

Öntől (az Alkalmazáson keresztül)

Az Ön mobilkészülékéről

Ha azonosító kódra szükség van, amelyet a Honda hoz létre

 

Bármely a Honda által kiadott azonosító kód a felhasználást követően érvénytelenné válik és nem került megőrzésre

Elemzések készítéséhez az Alkalmazás javítása érdekében.

Ezeket az elemzési szolgáltatásokat az e3 Media Limited (trading as Great State) nevű szolgáltatónk nyújtja.

Az Ön készülékére vonatkozó információk, mint például a készülék azonosítója, típusa és modellje, valamint operációs rendszere

A készülék internetes csatlakozásával kapcsolatos információk, például az IP-cím

A készülék konfigurációjával kapcsolatos információk, például képernyőfelbontás, időzóna és nyelvi beállítások

A következőkkel kapcsolatos információk: hogyan használja az Alkalmazást, annak melyik részeit szokta felkeresni, hogyan éri el azokat, mely funkciókat használ gyakrabban vagy ritkábban, mint mások, és hogyan kommunikál az Alkalmazás különböző részeivel

Információk arról, hogy milyen időpontokban használja az Alkalmazást, milyen gyakorisággal, és milyen hosszú időt tölt az Alkalmazás különböző részein

Információk arról, hogy honnan lép be az Alkalmazásba

Információ arról, hogy milyen nyelven használja az Alkalmazást

Az Alkalmazás Ön által használt verziója

Az adatkezelés a termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez fűződő jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges.

 

 

Ez az információ az Alkalmazás használatakor keletkezik, és az Alkalmazás továbbítja a részünkre.

 

 

Csatlakoztatott Gépjárművel Kapcsolatos Szolgáltatások („CCS”)

CCS-fiókja beállításához és kezeléséhez, beleértve a szervizértesítések küldését is.

Ez magában foglalja annak az országnak az azonosítását, ahol a Gépjárművet nyilvántartásba vették, hogy meg lehessen határozni az adott országban rendelkezésre álló CCS-t, valamint a CCS-re vonatkozó törvényi kötelezettségeket (másrészt annak ellenőrzését, hogy az Ön számára kínált szolgáltatások megfelelnek-e az adott jogszabályoknak).

A Honda-fiók létrehozásához és kezeléséhez szükséges (fent leírt) adatokon kívül a következő információkat kezeljük a CCS-re vonatkozóan:

Cím, keresztnév és vezetéknév

Telefonszám

Teljes postai cím

A Honda gépjárművel kapcsolatban a regisztrációs folyamat során összegyűjtött adatok, pl. a járműazonosító szám (VIN)

CCS csomag kiválasztása

Beállítások, beleértve az időzónát is

Az Elsődleges Felhasználók esetében a Meghívott Felhasználóik

Meghívott Felhasználók esetében az Elsődleges Felhasználó

A Gépjármű beceneve

Ha Ön Olaszországban van, szükségünk lesz az adókódjára is

A szerződéskötés, annak folyamatos teljesítése, kezelése és megkönnyítése érdekében tett lépések céljából.

Az információra az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében is szükség van.

Ha nem adja meg ezeket az adatokat, sajnos nem fog tudni Honda-fiókot nyitni nálunk.

Amennyiben az adatkezelés bármely része meghaladja a szerződéshez vagy a jogszabályi megfeleléshez szükséges mértéket, az adatkezelésre azon jogos érdekünk érvényesítése céljából van szükség, hogy megfelelő ügyfélélményt tudjunk biztosítani Önnek, és szolgáltatni tudjuk a fiókja biztonságának megőrzéséhez szükséges funkciókat.

Öntől (az Alkalmazáson keresztül)

 

A Honda párosításához és Elsődleges Felhasználóként a CCS-re való jogosultságának megerősítéséhez a CCS nyújtása előtt, majd ezt követően rendszeres időközönként, valamint a CCS megújításakor.

VIN

A Honda által generált PIN-kód

eSIM-szám és állapot

 

A szerződéskötés, annak folyamatos teljesítése, kezelése és megkönnyítése érdekében tett lépések céljából.

Ha nem adja meg ezeket az adatokat, sajnos nem fogja tudni igénybe venni a szolgáltatásokat.

Öntől (az Alkalmazáson keresztül)

A PIN-kód egy rövid időszak eltelte után elavulttá válik, ezért röviddel a létrehozása után törlésre kerül.

 

A Honda Gépjármű mobilhálózatra való csatlakoztatásához annak érdekében, hogy Ön igénybe tudja venni a CCS-szolgáltatásokat.

 

Mi és az AT&T (általunk megbízott adatfeldolgozóként eljárva) a következő adatokat kezeljük:

VIN

eSIM-szám

A gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti ország

Elhelyezkedés

A szerződéskötés, annak folyamatos teljesítése, kezelése és megkönnyítése érdekében tett lépések céljából.

Sajnos nem tudjuk biztosítani az Ön számára a CCS-t ezeknek az adatoknak a kezelése nélkül.

Az Ön Gépjárművéből

Az AT&T mindaddig kezeli ezeket az adatokat, amíg az eSIM normál üzemmódra van állítva.

Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk Önnek az (alább felsorolt) CCS-t köztük a figyelmeztetések küldését.

Virtuális műszerfal

My Honda+ üzenetek

Elektromos gépjármű töltési állapota

Akkumulátor állapota

Távoli bezárás

Távoli kinyitás

Távoli kürt

Légkondicionáló berendezés távvezérlése

Légkondicionáló berendezés ütemezője

Távoli töltés

Töltésütemező

Maximális töltés beállítása

Útvonal megtervezése

Utazási előzmények

Gépjárműkereső

Úti cél elküldése

Honda digitális útisegély-szolgáltatás

Zónakontroll

HDK – kulcs megosztása

HDK – bekapcsolás

HDK – ajtók bezárása és kinyitása

HDK – ablakok bezárása

HDK – töltőaljzatfedél kinyitása

HDK – riasztások

 

VIN

Mobilkészülék azonosítója

Telefonszám

Vezeték- és utónév

Honda ID

Preferált nyelv és forgalomba helyezés országa

Gépjármű modellkódja és modelléve

Gépjármű GPS-pozíciója és mozgási iránya

Lerobbanás időpontja és dátuma

 

Az Ön utasításai, például a kürt megszólaltatására, zónakontroll alkalmazására, vagy a Gépjármű bezárására vonatkozóan

A Gépjármű állapota, pl. az ajtózárak helyzete, az ablakok nyitott állapota, utastéri hőmérséklet, üzemanyagszint, sebesség, futásteljesítmény, töltöttségi állapot, ajtók becsukása vagy bezárása, a motorháztető lecsukása, a gépjármű világításának állapota, elektromos gépjárműről van-e szó, csatlakoztatva van-e töltőhöz, és éppen töltik-e

A vezetési stílussal kapcsolatos információk, például gyorsítás, fékezés és vezetési sebesség

Az Ön által a CCS-szolgáltatásokkal és figyelmeztetésekkel kapcsolatban megadott beállítások

Járműdiagnosztikai adatok, például a gumiabroncs-nyomásra, a fékfolyadékra és a meghibásodásokra vonatkozó információk, a következő töltésig hátralévő távolság, hátralévő olajélettartam, motor állapota, figyelmeztető lámpák, hibaüzenetek vagy hibakódok.

 

Az adatkezelés az Önnel kötött szerződésünk folyamatos teljesítéséhez, kezeléséhez és megkönnyítéséhez szükséges.

 

Öntől (az Alkalmazáson keresztül)

A Gépjárműből (a TCU-n – a telematikai vezérlőegységen keresztül)

 

A Honda Gépjármű nyomon követéséhez annak érdekében, hogy a következő szolgáltatásokat tudjuk Önnek nyújtani:

Ellopott gépjármű nyomon követése

Gépjárműkereső

Napi utazási előzmények

Zónakontroll

Digitális útisegély-szolgáltatás

 

Helyadatok

Az adatkezelés az Önnel kötött szerződésünk folyamatos teljesítéséhez, kezeléséhez és megkönnyítéséhez szükséges.

 

A Gépjármű GPS-éből (a TCU-n keresztül)

 

 

Ha előfizetett az utazási előzmények szolgáltatásra, a helyadatok 90 napig megőrzésre kerülnek. Egyéb esetben a rendszer folyamatosan felülírja azokat.

Az útisegély-szolgáltatás nyújtásának céljából kezelt helyadatokat az előfizetés időtartama alatt, valamint a vonatkozó jogszabályban előírt további időszak során kezeljük.

Az Ön által beállított zónakontroll-paramétereket csak addig kezeljük, amíg azokat el nem távolítja, vagy amíg a CCS-re való előfizetése le nem jár (amelyik a kettő közül először bekövetkezik).

Azért, hogy lehetővé tegyük az alkalmazásközpont átvitelét egy másik gépjármű kijelzős audiorendszerébe

Mi és a Digitalist (általunk megbízott adatfeldolgozóként eljárva) a következő adatokat kezeljük:

VIN

Ügyfélazonosító

Az adatkezelés az Önnel kötött szerződésünk folyamatos teljesítéséhez, kezeléséhez és megkönnyítéséhez szükséges.

Az Ön gépjárművéből

Az ügyfélazonosítót mi hozzuk létre

A Digitalist ezeket az adatokat csak a szolgáltatás aktív használatának időtartama alatt őrzi meg.

A Honda digitális kulcs szolgáltatás beállításához és rendelkezésre bocsátásához

Mobilkészülék azonosítója

Digitális kulcs kódja

Az adatkezelés az Önnel kötött szerződésünk folyamatos teljesítéséhez, kezeléséhez és megkönnyítéséhez szükséges.

Mobilkészülékének azonosítóját (az Alkalmazáson keresztül) Öntől kapjuk meg

 

 

Az elektronikus járműállapot-ellenőrzés („EVHC”) szolgáltatásnak az Ön CCS-el történő összekapcsolásához, annak érdekében, hogy a CCS-en keresztül EVHC-jelentéseket és emlékeztetőket tudjon fogadni

Mi és a Snap-On (általunk megbízott adatfeldolgozóként eljárva) a következő adatokat kezeljük:

VIN

A gépjármű rendszáma

Honda ID

A Honda gépjármű-márkakereskedések által az általuk végzett munkálatokkal kapcsolatban szolgáltatott adatok, mint például az Önnek nyújtott szolgáltatások, a vizsgálatok/munkatevékenységek eredményei, Gépjárműve szükséges szervizmunkálatai és azok időpontja, valamint a Gépjárművel kapcsolatos problémákat bemutató videofelvételek

EVHC-jelentések (amelyek a márkakereskedések által szolgáltatott információkat tartalmaznak)

Az adatkezelés az Önnel kötött szerződésünk folyamatos teljesítéséhez, kezeléséhez és megkönnyítéséhez szükséges.

Márkakereskedések, amelyek a Gépjárművet szervizelik

Az általunk tárolt járműazonosító számon (VIN) és rendszámon kívül a márkakereskedések által szolgáltatott információkat, köztük az EVHC-jelentéseket legfeljebb 6 évig megőrizzük

Elemzések készítése a következők érdekében:

Termékeink és szolgáltatásaink, köztük az általunk gyártott gépjárművek és a CCS minőségének fenntartása és biztosítása

Termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése és minőségük fokozása

A Gépjármű hatékonyabb használatával kapcsolatos ismeretek megszerzése (és az ilyen információk megosztása Önnel)

 

Utazási adatok, például a vezetési napló

Állapotadatok, például a Gépjármű meghibásodás visszajelző lámpájának állapota, a Gépjárművel kapcsolatos problémákra vonatkozó, a műszerfalon látható figyelmeztetések, valamint a rendelkezésére álló távoli szolgáltatások 

Eseményadatok, mint például CCS-kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos hibák, valamint a Gépjárművektől érkező értesítések, például biztonsági figyelmeztetések

Járműadatok, például a Gépjárműben lévő érzékelők által gyűjtött adatok (pl. fékezési információk, akkumulátoradatok, gumiabroncsok állapota), diagnosztikai hibakód-előzmények és FCD-adatok (vagyis a Gépjármű helyzetével és sebességével kapcsolatos információk egy adott időpontban)

 

Az adatkezelés a termékeink és szolgáltatásaink fenntartásához és továbbfejlesztéséhez, valamint a jobb felhasználói élmény nyújtásához fűződő jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges.

 

Ezek az információk a CCS használatakor jönnek létre.

 

 

Tudassuk Önnel, amennyiben (az előző sorban leírt, időnként, de nem folyamatosan végzett elemzés végzése során) megállapítjuk, hogy a gépjármű akkumulátorának teljesítménye nem optimális

Kapcsolattartási adatok

Csak emiatt lépünk kapcsolatba Önnel:

(i) ha Ön ezt jóváhagyta. Megtagadhatja a jóváhagyást, illetve azt bármikor visszavonhatja, ha az alkalmazásban módosítja a kapcsolatfelvételi preferenciáit.

 

vagy

 

(ii) abban a valószínűtlen esetben, ha olyan hibát ismerünk fel (az előző sorban leírt, nem folyamatosan végrehajtott elemzés készítése közben), amely az Ön fontos érdekeit veszélyezteti, Önnel kapcsolatba lépve erről tájékoztatjuk akkor is, ha erre nem adott engedélyt.

 

Öntől (az alkalmazáson keresztül)

 

Honda személyi asszisztens

A Honda személyi asszisztens szolgáltatás nyújtásához

 

Azon információk mellett, amelyeket Ön közvetlenül a Gépjármű hangsegítség funkciójának a használatával, vagyis hangutasítások révén nyújt, a SoundHound általunk megbízott adatfeldolgozóként a következő adatokat kezeli a nevünkben:

A Gépjármű helyzete;

VIN

A navigációs rendszer információi;

Kijelző-információk, például, hogy milyen (a hangutasítás végrehajtásához szükséges) tartalom jelenik meg a képernyőn, amely lehetővé teszi a hangutasítás végrehajtását;

Zenei információk a kijelzőhöz csatlakoztatott eszközökön;

Névjegyadatok a kijelzőhöz csatlakoztatott eszközökön;

Információk a Honda személyi asszisztens alkalmazással kapcsolatban, mint például az azonosító adatok és a nyelvi beállítások;

Az Ön által adott utasítás értelmezése;

A legutóbbi válasz tartalma.

 

Az adatkezelés az Önnel kötött szerződésünk folyamatos teljesítéséhez, kezeléséhez és megkönnyítéséhez szükséges.

 

Ezek az információk akkor jönnek létre, amikor Ön valamilyen utasítást ad a Honda személyi asszisztensnek, és az közvetlenül a SoundHoundhoz kerül.

Hangutasításainak rögzítése 1 másodperccel azután leáll, hogy Ön elhallgatott.

A Honda ezeket az adatokat minden alkalommal törli, amikor Ön a gyújtást bekapcsolja, vagy pedig 3 hónappal azok gyűjtése után (amelyik előbb bekövetkezik). A SoundHound, mint független adatkezelő, ezeket az adatokat ugyanakkor 3 évig tárolja (offline), termékének továbbfejlesztése céljából.

 

Elemzés készítése a Honda személyi asszisztens javításához

Ha Ön arra engedélyt ad, mi és a SoundHound az előző sorban leírt adatokat feldolgozzuk erre a célra.

A SoundHound ezeket az adatokat általunk megbízott adatfeldolgozóként kezeli termékének karbantartása és továbbfejlesztése céljából. Mivel a SoundHound ezeket az adatokat önálló adatkezelőként is kezeli, kérjük, tekintse át adatvédelmi szabályzatát, amely a következő címen található: https://www.soundhound.com/en/privacy. A SoundHound időről időre frissítheti ezt a szabályzatot.

 

Jóváhagyás (a preferenciák megadása a regisztrációs eljárás során vagy a későbbiekben az alkalmazásban).

Nem kell engedélyezni az ilyen jellegű adatfeldolgozást, és a jóváhagyás megtagadása nincs hatással a Honda személyi asszisztens használatára. Lehetősége lesz arra, hogy a preferenciát bármikor módosítsa, és a jóváhagyást visszavonja.

Ha nincs lehetősége az alkalmazáson belül visszavonni a jóváhagyást, az adatait nem fogják erre a célra feldolgozni.

Ezt az információt akkor állítják elő, amikor parancsot ad a Honda személyi asszisztensnek, és azt az közvetlenül átadja a SoundHoundnak.

Ha engedélyezi ezt a feldolgozást, mi és a SoundHound ezeket az adatokat 3 évig őrizzük meg, amíg Ön a gépjármű elsődleges felhasználója marad ezen időtartam alatt, vagy vissza nem vonja a jóváhagyását (amelyik előbb bekövetkezik).

Amikor a megőrzési idő lejár, adatai a lehető legkorábbi időpontban (és 30 napon belül) törlődnek.

Ez nincs hatással a Honda (vagy a SoundHound, mint a Hondaadatfeldolgozója) általi megőrzésére olyan mértékben, amennyire az a Honda személyi asszisztens biztosításához szükséges (az előző sorban leírtak szerint).

Általános

A részünkre történő kifizetések feldolgozásához, ideértve a CCS-előfizetési csomagokat is.

A részünkre történő kifizetéseket a Worldline dolgozza fel, amely az Ön adatait független adatkezelőként saját adatvédelmi szabályzatával összhangban kezeli (amely itt megtekinthető: https://be.worldline.com/content/dam/worldline-be/terms-and-conditions/en/Privacy-Notice-Worldline-EN-2018-5.pdf). Javasoljuk, hogy tekintse át szabályzatukat, amelyet időről időre frissíthetnek.

A Worldline által kezelt adatok köre a következőkre terjed ki:

A fizetési kártya adatai, nevezetesen az elsődleges számlaszám, a lejárat időpontja, valamint a kártyabirtokos neve a kártya jelenléte nélküli tranzakciók esetében

Tranzakciós adatok, nevezetesen a fizetés napja és időpontja, összege és pénzneme, a kereskedelmi kategória szerinti (MCC) kód és a fizetés jóváhagyási kódja

Postai cím (irányítószámmal együtt)

Azokra az esetekre vonatkozóan, amelyekben a Worldline általunk megbízott adatfeldolgozóként kezel bármely adatot, a törvény által előírt megfelelő szerződéses rendelkezéseket vezetünk be.

A kártyatársaságok, mint például a VISA és a MasterCard, valamint a kártyakibocsátó bankok saját jogon szintén adatkezelők, és az Ön személyes adatait saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően fogják kezelni.

A szerződéskötés, annak folyamatos teljesítése, kezelése és megkönnyítése érdekében tett lépések céljából.

Ha nem adja meg ezeket az adatokat, sajnos nem fog tudni CCS előfizetés-csomagokat vásárolni.

Öntől (az Alkalmazáson keresztül)

A Worldline-tól

A Honda a Worldline által tárolt adatok egy részéhez (pl. kitakart/részleges kártyaszámokhoz) az adott tranzakciót követő maximum 18 hónapig férhet hozzá.

A csalások megelőzése és felderítése érdekében ezen adatok egy részét (a következő sorban leírtak szerint) a vonatkozó tranzakció időpontjától számított 10 évig megőrizzük.

Fontos tudni, hogy a Worldline független adatkezelőként ezeket az adatokat az adatvédelmi szabályzatának megfelelően őrzi meg.

Csalások megelőzése és felderítése érdekében

Fizetési tranzakciók azonosítója

Tranzakciós adatok, nevezetesen az ügyfélazonosító és az ügyfél IP-címe

Ez az adatkezelés a csalások megelőzéséhez és felderítéséhez fűződő jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges

Öntől (az Alkalmazáson keresztül)

A Worldline-tól

Az adott tranzakció időpontjától számított 10 év.

A CSS-rendszerre vagy az alkalmazásra vonatkozóan az Önnel való kapcsolatfelvétel (az alkalmazáson vagy e-mailen keresztül)

E-mailes megkereséskor a következő adatokat használjuk fel:

Vezeték- és utónév

E-mail-cím

Az adatok feldolgozására azért van szükség, hogy Önnek a CSS-rendszert és az alkalmazást elérhetővé tudjuk tenni

Öntől (az alkalmazáson keresztül)

 

Annak érdekében, hogy megkereshessük Önt a Honda termékeivel és szolgáltatásaival, különböző versenyekkel, izgalmas ajánlatokkal, hírlevelekkel, valamint általános (digitális és egyéb) marketing- és reklámanyagokkal

 

Marketingbeállítások

Készülékazonosító

 

Hozzájárulás (az Alkalmazásra való feliratkozás során megadott beállításokkal). Ezt bármikor módosíthatja az Alkalmazáson belüli preferenciaközpontban.

 

Öntől (az Alkalmazáson keresztül)

Az adatokat erre a célra csak addig kezeljük, amíg a marketinganyagok fogadásához megadott hozzájárulása érvényben van (az Alkalmazás marketingbeállításai között).

Marketingbeállításainak kezelése a továbbiakban is folytatódni fog annak érdekében, hogy azoknak megfelelően tudjunk eljárni.

Piackutatás végzése, többek között felmérések segítségével, termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztése érdekében

Kapcsolatfelvétel részletei

Készülékazonosító

Piackutatási kérdéseinkre adott válaszai

Az adatkezelés a termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez fűződő jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges.

Csak akkor szerepeltetünk promóciós tartalmakat piackutatási anyagainkban, ha Ön engedélyezte marketinganyagok küldését.

Öntől (az Alkalmazáson keresztül)

 

Észszerű módon eljárva és a körülmények figyelembevételével megállapítottuk, hogy jogos érdekeink szolgáltatják azt a jogszerű alapot, amelyre támaszkodva bizonyos körülmények között személyes adatokat kezelünk (ezt a fentiekben rögzítettük, továbbá meghatároztuk jogos érdekeink körét). Ezt a döntést az egyensúlyi helyzet átfogó értékelését követően hoztuk meg, melynek értelmében gondoskodnunk kell róla, hogy jogos érdekeink ne írják felül az Ön, mint magánszemély magánélethez fűződő jogait. Ha további információra van szüksége az egyensúlyi helyzet értékelésével kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Marketing- és promóciós anyagok

Személyes adatait felhasználhatjuk marketing- és promóciós anyagok rendelkezésre bocsátásához (lásd fent).

Személyes adatait kizárólag abban az esetben adjuk át harmadik feleknek azzal a céllal, hogy saját marketing-anyagaikat elküldhessék Önnek, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárult.

A marketing- és promóciós anyagok küldését az alkalmazásban megadott marketingbeállítások módosításával tilthatja le.

Biztonság

Megfelelő szabályzatokkal, szabályokkal, valamint technikai és szervezeti intézkedésekkel védjük személyes adatait a jogosulatlan vagy jogellenes adatkezeléstől, valamint a véletlen elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy károsodástól.

Rendelkezünk eljárásokkal az adatbiztonság sérülésének eseteire is. Azokban az esetekben, amikor ez jogszabályi kötelezettségünk, értesíteni fogjuk Önt és minden érintett szabályozó hatóságot az adatbiztonság sérüléséről.

Az internet (beleértve a közösségimédia-csatornákat is) és az e-mail azonban nem biztonságos. Előfordulhat, hogy az Ön kommunikációja akár több országon is áthalad kézbesítés előtt, harmadik felek megállíthatják, és esetleg nem minden esetben érkezik meg a szándéka szerinti címzetthez – ez a világháló/internet jellegéből adódik. Nem tudunk felelősséget vállalni a személyes adatokhoz való ilyen jellegű jogosulatlan hozzáférésért vagy a személyes adatok elveszítéséért, mivel ez az ellenőrzésünkön kívül esik.

Az Alkalmazáshoz használt felhasználóneve és jelszava védelméért Ön tartozik felelősséggel, azokat ne ossza meg senkivel és ne adja át senkinek.

Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan védheti adatait és eszközeit a csalással, személyazonosság eltulajdonításával, vírusokkal és számos egyéb online problémával szemben, látogasson el a https://nki.gov.hu/webhelyre.

A CCS-t úgy fejlesztettük ki, hogy csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásához szükségesek. Megfelelő technikai megoldásokat építettünk be annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinkkel összhangban biztonságosan őrizzük adatait.

Személyes adatok megosztása

Személyes adatait csak a következőknek adjuk át:

·       a csoportunkhoz tartozó vállalatok;

·       Ha Ön Elsődleges Felhasználó, az Ön által Meghívott Felhasználók

·       Ha Ön Meghívott Felhasználó, az Elsődleges Felhasználó

·       az Alkalmazást az e3 Media (trading as Great State) biztosítja;

·       külső felhőszolgáltatóink

·       szakmai tanácsadóink (beleértve korlátozás nélkül az adó-, a jogi vagy egyéb vállalati tanácsadókat, akik szakmai szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, a vállalati vagy fizetésképtelenségi szakembereket, illetve a vállalkozás(ok) vagy eszköz(ök) leendő vevőit vagy eladóit);

·       egyéb harmadik fél szállítók, üzleti partnerek és alvállalkozók az üzletvitel, támogatás, feldolgozási szolgáltatások terén, vagy informatikai, illetve távközlési célokból (különösen az IBM, az AT&T Inc.;

·       harmadik fél szolgáltatók, amelyek fizetési szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ez jelenleg a Worldline;

·       audio-/hangfelismerő szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél beszállítók (különösen a SoundHound Inc.)

·      telefonos ügyfélszolgálatot biztosító külső felek
(különösen a Bosch Service Solutions S.A.U);

·       diagnosztikai szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél beszállítók, nevezetesen az elektronikus járműállapot-ellenőrzési szolgáltatást nyújtó Snap-On;

·       a digitális útisegély-szolgáltatást nyújtó harmadik fél szolgáltatók, nevezetesen a Bosch Service Solutions GmbH, amely továbbadja az adatokat olyan útisegély-szolgáltatást nyújtóknak, mint az Axa;

·       más, gondosan kiválasztott harmadik fél beszállítók, amelyek marketingtevékenység, ügyfélkapcsolat-kezelés, termékoptimalizálás és adatelemzések formájában nyújtanak számunkra támogatást. Különösen többek között a következők:

o    e3 Media (trading as Great State) és IBM – Ezekkel a szolgáltatókkal annak érdekében működünk együtt, hogy vállalatként pontosabb ismereteket nyerjünk adatainkról. Ez segít az üzleti tevékenységünk szempontjából legfontosabb tények azonosításában és ügyfeleink jobb megértésében. Ezáltal javítani tudjunk az ügyfélélményt, és személyre szabottabb szolgáltatásokat tudunk nyújtani;

o    e3 Media Limited (trading as Great State) – A Great State cég fejleszti és biztosítja az alkalmazást, elemzéseket készít annak továbbfejlesztéséhez, valamint figyelemmel kíséri és javítja cégünk marketing kommunikációját

o    Az IBM olyan rendszerinfrastruktúrát biztosít, amely lehetővé teszi az ügyfelek gépjárműveinek a mobilalkalmazással, az azonosításkezelési szolgáltatásokkal és a biztonsági tanácsadási szolgáltatásokkal való kommunikációját.

o    ICUC – az ICUC segítségével elemzéseket készítünk például arról, hogy hány videót néznek a Discovery hírfolyamban, hogy javítani tudjuk az abban kínált tartalmakat

o    Digitalist Group Plc – A Digitalist Group Plc a kijelzős audiorendszer szolgáltatásokat nyújtja a gépjárműben

·       az Ön által jóváhagyott harmadik felek (korlátozás nélkül beleértve a közösségimédia-oldalakat és a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatókat);

·       segélyszolgálatok vészhelyzet esetén;

·       szabályozó hatóságok, bűnüldöző szervek vagy a csalás megelőzésével foglalkozó hatóságok, valamint jogi tanácsadóink, a bíróságok, a rendőrség és bármely egyéb hatósági szervezet, a tényleges vagy feltételezett bűncselekmények, továbbá az egyéb szabályozási és jogi ügyek kivizsgálásának céljából;

·       kormányzati szervek vagy más hatóságok Magyarországon és külföldön, mint például a bevándorlással, a határellenőrzéssel, a biztonsággal és a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó hatóságok annak érdekében, hogy eleget tegyenek jogszabályi kötelezettségeiknek; továbbá

az Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy más adóhatóságok, illetve ügynökségek annak érdekében, hogy eleget tegyenek jogszabályi kötelezettségeiknek.

Személyes adatait a következő esetekben adjuk át harmadik személyeknek:

·       ha bármely üzletág vagy eszköz értékesítését tervezzük, mely esetben személyes adatait elérhetővé tesszük az adott üzletág vagy eszköz bármely lehetséges vevője számára;

·       ha egy harmadik fél felvásárol minket, vagy lényegében valamennyi eszközünket, mely esetben az ügyfeleink általunk tárolt személyes adatai az átadott eszközök részét fogják képezni;

·       ha valamilyen fizetésképtelenségi helyzet áll elő (pl. csőd- vagy felszámolási eljárás);

·       használati feltételeink, szabályzataink, az Önnel kötött, vagy az Ön és valamely harmadik fél között létrejött, általunk közvetített bármely szerződés alkalmazása érdekében vagy az ilyen szerződésből eredő jog vagy követelés érvényesítése érdekében;

·       a mi és a munkatársaink jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében, a szükségesség és arányosság elvének megfelelően. Ez magában foglalhatja az információcserét különböző rendvédelmi, bűnügyi szervekkel és egyéb hatóságokkal a biztonság, a bűnmegelőzés, a csalások megelőzése és a hitelkockázatok csökkentése céljából; továbbá

·       ha kötelességünk nyilvánosságra hozni vagy megosztani a személyes adatait valamely jogszabályi kötelezettségnek vagy hatósági előírásnak való megfelelés, vagy egyébként a csalások, illetve bűncselekmények megelőzése vagy feltárása érdekében.

Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Előfordulhat, hogy a személyes adatokat továbbítjuk az eredeti adatgyűjtés országától (azaz Magyarországtól) eltérő egyéb országokba, ideértve az Európai Unión kívüli országokat, annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk az Ön számára szolgáltatásaink nyújtását. Előfordulhat, hogy ezek az országok nem rendelkeznek ugyanolyan védelmet biztosító adatvédelmi jogszabályokkal, mint Magyarország (illetve az Európai Unió).

Ha személyes adatokat harmadik országokba továbbítjuk, az Európai Bizottság azon határozatára támaszkodhatunk, amely megállapítja, hogy az adott ország megfelelő szintű védelmet nyújt az adatvédelmi jogszabályok tekintetében.

Alternatív megoldásként támaszkodhatunk a jogszabályban rögzített megfelelő biztosítékokra a személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítása tekintetében, például az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek alkalmazására.

Az általános szerződési feltételek elérhetők az Európai Bizottság honlapján.

Személyes adatok megőrzése

Személyes adatait csak addig kezeljük, amíg az a kezelés céljainak eléréséhez szükséges. Amikor már nincs szükség a kezelésre ezen célok eléréséhez, adatait töröljük vagy anonimizáljuk annak érdekében, hogy a továbbiakban ne lehessen Önhöz kapcsolni azokat.

Mivel az adatok minden egyes tétele számos különböző célra használható, a vonatkozó megőrzési időtartam megállapítása az adatok jellegétől, valamint attól függ, hogy miért kezeljük őket, és milyen jogi és operatív szükségletek indokolják azok megtartását.

A fenti táblázatban feltüntettünk bizonyos konkrét megőrzési időtartamokat. Ahol ezek a konkrét időtartamok nem alkalmazandók:

·       Fiókadatait és profiladatait (pl. e-mail-cím, mobilszám, ország, nyelv, előfizetési adatok és marketinginformációk) mindaddig meg fogjuk őrizni, amíg rendelkezik nálunk fiókkal. A fiók törlése után a rendszer 24 órán belül törli a fiókadatokat és a profiladatokat, és a továbbiakban azok nem lesznek visszaállíthatók.

·       Az egyéb adatokat azok begyűjtését követő legfeljebb 90 nap után folyamatosan töröljük vagy anonimizáljuk. Ez azt jelenti, hogy a 91. napon az 1. napon gyűjtött adatokat olyan módon töröljük vagy anonimizáljuk, hogy azokat már ne lehessen Önhöz kapcsolni, a 92. napon pedig a 2. napon gyűjtött adatokat fogjuk törölni vagy anonimizálni.

Ha az említett 90 napos időszak lejárta előtt Ön (i) megszünteti a fiókját; (ii) megszünteti a Gépjármű regisztrációját; vagy (iii) a használati feltételek megsértése miatt mi szüntetjük meg a fiókját, ezeket az adatokat röviddel ezt követően töröljük vagy anonimizáljuk.

Ezek az adatok a következőkből tevődnek össze:

o    Járműadatok, például FCD-adatok (vagyis a Gépjármű helyzetével és sebességével kapcsolatos információk egy adott időpontban), a Gépjármű érzékelőinek adatai és a DTC- (diagnosztikai hibakód-) előzmények

o    Az ügyfél utazásainak adatai, például a Gépjármű vezetési naplója;

o    Ügyfélállapot-adatok, például milyen távoli szolgáltatások állnak az Ön rendelkezésére, valamint a Gépjármű meghibásodás visszajelző lámpájának az állapota; és

o    Ügyfélesemény-adatok, például az Ön által indított CCS-kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos hibák, valamint a Gépjárműtől érkező értesítések, például biztonsági figyelmeztetések.

Nem töröljük a járműazonosító számokat, mivel ezekkel azonosíthatók az általunk gyártott egyes gépjárművek, és különböző olyan célokra is használatosak, amelyek kívül esnek ezen szabályzat alkalmazási körén.

A megőrzési időtartamokkal kapcsolatos további részletes tájékoztatásért forduljon e-mailben adatvédelmi tisztviselőnkhöz a adatvedelem@honda-eu.com címen.

Az Ön jogai

Érintettként az Adatvédelmi Jogszabályok értelmében a következő jogok illetik meg Önt.

 

Jog

 

Ismertetés

 

(1) Tájékoztatáshoz való jog

Tájékoztatáshoz való jog azzal kapcsolatban, hogy mely személyes adatai vannak a birtokunkban. Ez a szabályzat (az általános Adatvédelmi nyilatkozatunkkal együtt) rögzíti, hogy hogyan gyűjtjük, tartjuk és tároljuk adatait, mit teszünk velük és miért. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megadhassuk Önnek a szükséges további tájékoztatást.

(2) Hozzáférési jog

Hozzáférés joga azokhoz a személyes adatokhoz, melyeket Önre vonatkozóan birtoklunk.

(3) Helyesbítéshez való jog

Jog arra, hogy esetlegesen pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérje.

(4) Törléshez való jog

 

Jog arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jog csak akkor érvényesíthető, ha (például):

·       a továbbiakban már nem kell felhasználnunk a személyes adatokat annak érdekében, hogy elérjük azt a célt, amelyre gyűjtöttük azokat;

·       visszavonja a hozzájárulását azokban az esetekben, melyekben a személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük; vagy

·       kifogást emel az általunk végzett adatkezelés módja ellen (a lenti (7) sz. joggal összhangban).

Felhívjuk a figyelmét, hogy fiókja megszüntetése profiladatainak törlését és az összes járműadat anonimizálását eredményezheti.

Gépjárműve regisztrációjának megszüntetése szintén kiválthatja valamennyi járműadat anonimizálását (bár ez nem eredményezi profiladatainak a törlését, mivel ebben az esetben továbbra is rendelkezne Honda-fiókkal).

(5) A kezelés korlátozásához való jog

 

Bizonyos körülmények között joga van korlátozni a birtokunkban lévő személyes adatainak a kezelését. Ez a jog csak akkor érvényesíthető, ha (például):

·       Ön vitatja a birtokunkban lévő személyes adatainak a pontosságát;

·       egyébként jogában állna felkérni minket személyes adatainak törlésére, de ehelyett előnyben részesítené az adatkezelés korlátozását; vagy

·       a továbbiakban már nem kell felhasználnunk a személyes adatokat annak a célnak az eléréséhez, amelyre azokat gyűjtöttük, de Önnek szüksége van rájuk jogszerű követelések előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy alátámasztásához. 

Bármikor kikapcsolhatja az adatmegosztást. Nem fogja tudni használni a CCS-t mindaddig, amíg az adatmegosztás ki van kapcsolva, de az adatmegosztás kikapcsolásával egyúttal az adatgyűjtést is leállítja (kivéve az AT&T által a mobilhálózathoz eSIM használatával történő csatlakozása eredményeként kezelt adatokat).

(6) Adatok hordozhatóságához való jog

 

Bizonyos körülmények között jogosultság arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Önnek joga van arra is, hogy a személyes adatok továbbítását kérje egy másik szervezet részére.

(7) Tiltakozáshoz való jog

 

Az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok általunk történő kezelése elleni tiltakozáshoz való jog azokban az esetekben, amikor arra jogos érdekeink alapján, mint jogszerű alapon kerül sor, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy mindent összevetve a személyes adatok további kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(8) Az automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jog

Az Ön joga arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Vállalatunk nem folytat automatizált adatkezelést, amely ilyen hatással járna. Ugyanakkor felhasználói profilokat hozunk létre annak érdekében, hogy jobban megismerjük ügyfélbázisunkat, és ennek eredményeként személyre szabott és szakértő szolgáltatást tudjunk nyújtani

(9) Visszavonáshoz való jog

A hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog, amennyiben erre alapozva használjuk az Ön személyes adatait (például annak érdekében, hogy marketinganyagokat küldjünk az Ön számára). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszavonás csak a jövőre nézve lesz hatályos. A visszavonást megelőzően végzett adatkezelést nem érinti.

Szívesen fogadjuk a Szolgáltatásokkal és jelen szabályzatunkkal kapcsolatos meglátásait. Amennyiben bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, további tájékoztatást szeretne kérni vagy gyakorolni kívánja a fent rögzített jogainak bármelyikét, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, a következő címen: adatvedelem@honda-eu.com.

Ha ezt a nyilatkozatot más formátumban (például audiofájlként, nagy betűméretben kinyomtatva vagy Braille-írással) szeretné kézhez kapni, kérjük, a fenti elérhetőségeken lépjen velünk kapcsolatba.

Javasoljuk, hogy először vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy aggálya van személyes adatainak a kezelésével kapcsolatban. Ha azonban nem elégedett azzal, ahogy a jogaival vagy aggályaival kapcsolatos kéréseit kezeljük, jogában áll a következő jogorvoslati lehetőségeket igénybe venni:

Hatóság vizsgálatának kezdeményezése

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A NAIH vizsgálatára vonatkozóan részletes szabályokat az Infotv. 52-58. §-ai tartalmaznak.

A bejelentést a NAIH alábbi elérhetőségein lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

Adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 77. cikk (1) bekezdésében, valamint az Infotv. 22. § b) pontjában meghatározott esetben a NAIH-nál adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelmet nyújthat be.

Az adatvédelmi hatósági eljárásra vonatkozóan részletes szabályokat az Infotv. 60-61. §-ai tartalmaznak.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Infotv. 23. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Honda, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró bármely adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (pl. budapesti lakóhely vagy tartózkodási hely esetén a Fővárosi Törvényszék előtt).

A törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken keresztül tekinthető meg:

www.birosag.hu/torvenyszekek

Utoljára frissítve: 2020. augusztus 7.